Wie heeft er mee te maken?

De soorten ondersteuning die de Wmo kan bieden voor participatie of zorg zijn divers. Naast individuele voorzieningen zoals aanpassingen in huis of thuiszorg gaat het ook om collectieve voorzieningen zoals buurthuizen. De samenleving moet voor iedereen, ongeacht beperkingen, goed toegankelijk zijn. In beginsel heeft dus iedereen met de Wmo te maken. Maar niet iedereen heeft individuele ondersteuning nodig. Welke groepen hebben dat wel?

  • mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking;
  • ouderen;
  • mensen met een verstandelijke beperking;
  • mensen met psychische stoornissen;
  • mensen betrokken bij huiselijk geweld;
  • mensen met lichte opvoed- of opgroeiproblemen;
  • mantelzorgers en vrijwilligers;