Kernthema’s

De overheid heeft drie kernthema’s geformuleerd voor de Wmo, die accent geven aan het beleid:

  1.  Actief burgerschap.
  2. Verbinden. De Wmo wil in drie opzichten verbinden:
    • mensen (via vrijwilligerswerk en mantelzorg;
    • inhouden (bv. in en tussen prestatievelden)
    • organisaties (bv. zorginstellingen en woningcorporaties, maar ook kerken).
  3. Wederkerigheid. Niet alleen de overheid moet iets doen voor haar burgers, maar de burgers moeten zich ook inzetten voor de samenleving. Denk ook maar eens aan de maatschappelijke stage van onze middelbare scholieren.