Uitgangspunten

De Wmo is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Mensen zorgen voor zichzelf en voor anderen. Zij zijn burgers die actief meedoen in de samenleving. Zij vragen en leveren ‘gebruikelijke zorg’ in hun eigen directe omgeving.
  2. Mensen doen een beroep op hun omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) als zij zichzelf niet meer kunnen redden en de gebruikelijke zorg daarvoor onvoldoende is.
  3. Als mensen ondanks deze hulp van mantelzorgers en vrijwilligers niet tot meedoen in staat zijn, kunnen zij een beroep doen op de overheid voor aanvullende voorzieningen