Passie met een gouden rand – non-foodbank (Delft op Zondag, 4 december 2022)

Ondanks dat we in een rijk land leven, zijn veel Nederlanders door financiële problemen afhankelijk van hulporganisaties. Ton van Riet helpt Delftenaren die in deze situatie verkeren, als vrijwilliger van Non-Foodbank Delft.

Non-Foodbank Delft is een project van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omgeving, die in 2003 is ontstaan als een initiatief van de toenmalige rooms-katholieke Delftse parochies die later zijn gefuseerd tot de Sint Ursulaparochie. Ton is nu zo’n anderhalf jaar vrijwilliger bij dit Stadsdiaconaat, waar hij zich bezighoudt met de drie lopende projecten: de Maaltijdvieringen voor thuislozen, de Vakantiebank Delft die mensen van de Voedselbank uitjes en vakanties aanbiedt en de Non-Foodbank Delft. Dit laatste doet hij sinds maart dit jaar. Samen met vrijwilliger Faas Groot heeft hij hiervoor een nieuwe werkwijze opgezet om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. En mensen helpen, dat doet Ton graag. “Voordat ik hier aan de slag ging, heb ik al veel vrijwilligerswerk gedaan en ben ik penningmeester geweest van verschillende vrijwilligersorganisaties. Tijdens mijn werkleven was ik de laatste 25 jaar in de automatiseringsbranche als adviseur werkzaam, waar ik veel klantcontact had. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik toen al sociaal werker was, want ik heb mensen geholpen om van problemen af te komen. Dat doe ik nu weer, maar dan net even anders!”

Non-Foodbank
De non-foodbank is in eerste instantie ontstaan doordat er behoefte was om spullen een tweede leven te geven. “Mensen hadden spullen over, die door onze vrijwilligers werden opgehaald en gebracht naar mensen die ze goed konden gebruiken. Dat heeft tot februari van dit jaar gewerkt, maar in maart hebben we onze werkwijze aangepast. Vrijwilligers werden te oud om zware spullen te sjouwen, en nieuwe vrijwilligers zijn lastig te vinden. Dit terwijl de aanvragen van mensen die kansarm zijn en behoefte hebben aan spullen blijven binnenkomen. Een nieuwe werkwijze was dan ook broodnodig.” Die nieuwe werkwijze is in maart geïntroduceerd en heeft inmiddels al ruim 220 mensen geholpen. “We rijden en sjouwen zelf geen spullen meer, maar hebben afspraken gemaakt met onder meer de Kringloopwinkel aan de Rotterdamseweg. Als onze aanvragers meubilair nodig hebben, kunnen ze bij deze kringloop terecht op ons verzoek. Wij geven daar aan wie er langskomt en waar die persoon recht op heeft. De cliënt zoekt de spullen uit, wij bekostigen deze uit de fondsen die wij krijgen en de Kringloopwinkel bezorgt de spullen voor ons gratis bij de mensen thuis. Wij zijn met de Non-Foodbank dus overgestapt op een coördinerende functie.” Dit alles met een duidelijke doelstelling: “Het verstrekken van roerende goederen aan mensen in Delft en omgeving die onder het sociaal minimum leven en voor de aanschaf hiervan niet over financiële middelen beschikken. Op basis van haar christelijke grondslag probeert de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omgeving het evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand uit te sluiten. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet, wij helpen.”

Doelgroep
Om in aanmerking te komen voor de hulp van Non-Foodbank Delft dien je door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties te worden doorverwezen. “Dat kan bijvoorbeeld via de Voedselbank, het Sociaal team Delft Support, LIMOR, Vluchtelingenwerk, GGZ, Participe, Perspektief, de Jessehof of Kwadraad. De contactpersoon bij de organisatie dient samen met de cliënten een aanvraag bij ons in, waarna wij contact opnemen om te bespreken wat zij nodig hebben en hoe we dat kunnen verzorgen. We helpen bijvoorbeeld thuislozen en statushouders die een kale woning toegewezen krijgen aan noodzakelijke goederen als witgoed en meubilair. Maar ook mensen die onder de armoedegrens leven en geen bed hebben, of waar de koelkast van kapot gaat. Iets voor hen regelen, geeft voldoening. Al zou de Non-Foodbank natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn in een land als Nederland, kunnen deze mensen helaas niet zonder ons. Het blijft belangrijk en zinvol werk om onze naasten die echt diep in de problemen zitten te helpen.”

Vrijwilligers
Non-Foodbank Delft wordt momenteel gecoördineerd door Ton en Faas, maar door de verwachte toename van hulpvragers kunnen zij extra vrijwilligers goed gebruiken. “De Voedselbank, die veel cliënten naar ons doorverwijst, verwacht dat het aantal cliënten komend jaar ruim 25 procent stijgt door het leven dat duurder wordt. De verwachting is dat ook wij het drukker gaan krijgen, terwijl het voor ons samen nu al een hoop werk is. Mensen die onze doelstelling een warm hart toedragen en een beetje verstand van Excel hebben ontvangen wij dan ook graag om ons te helpen alle aanvragen te coördineren. Daarnaast kunnen wij mensen die af en toe wat hand- en spandiensten kunnen verrichten, zoals het in elkaar zetten van een kast, goed gebruiken. Ook de Vakantiebank zoekt extra vrijwilligers voor een coördinerende rol.” Aanmelden als vrijwilliger kan via coordinator@nonfoodbankdelft.nl.

Bron: Delft op Zondag, Cheyenne Toetenel, 4 december 2022
Klik hier voor het originele artikel.