Een woord van dank van Wethouder Joelle Gooijer

Samen kerk zijn is meer dan het bijwonen van de zondagse vieringen. Eigenlijk begint het pas echt wanneer we op zondagochtend de kerk verlaten: het doorgeven van de liefde die we van Onze Heer mogen ontvangen.

Eén van de manieren waarop we dit doen is door middel van ons RK Stadsdiaconaat. Van hieruit worden verschillen activiteiten georganiseerd voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat dan niet alleen om de maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk of de jaarlijkse viering voor mensen met een beperking in de Franciscus & Clarakerk.

Ook werken verschillende parochianen als vrijwilliger voor de Non-foodbank en de Vakantiebank Delft. Om voor mensen die dit anders niet kunnen veroorloven voor een koelkast, bed of fiets te zorgen of een dagje uit.

Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt uit de waardering die we van wethouder Gooijer mochten ontvangen. Waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor ons RK Stadsdiconaat.

Geachte heren Van Riet en Kerklaan, beste Ton en Melchior,

Al langere tijd zetten jullie je, samen met andere vrijwilligers, met hart en ziel in voor het Rooms Katholiek Stadsdiaconaat.

Met initiatieven als de Non-foodbank en de Vakantiebank staan jullie in het midden van de Delftse samenleving en helpen diegenen die een duwtje in de rug nodig hebben. Jullie werk en inzet is van grote waarde voor onze Delftse samenleving. Via deze weg wil ik daarom graag nog eens benadrukken dat ik jullie werk bijzonder waardeer.

Een hartelijke groet,

Joelle Gooijer
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Ouderen en Armoede en inclusieve samenleving
Gemeente Delft