WMO

De WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (zie ook de website van Zorgwijzer)  is op 1 januari 2007 ingevoerd. Het doel van de wet is: meedoen! Iedere burger moet zelfstandig kunnen leven en actief kunnen meedoen in de samenleving: jong en oud, met welke beperking dan ook. De Wmo vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ).

U treft hieronder een algemeen stuk aan over de WMO en een stuk over de Wmo specifiek voor Delft.