De RKSD vraagt om vrijwilligers

Vrijwilligers van het stadsdiaconaat

Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. We zijn altijd op bezoek naar betrokken mensen die voor korte of lange tijd ons team komen versterken. Er is zowel behoefte aan mensen die kunnen organiseren als aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De vakantiebank, de jongerenorganisatie M25, de nonfoodbank, het bestuur we draaien allemaal op vrijwilligers.

Mocht je tijd over hebben en iets nuttigs willen doen met de tijd, neem dan een keer contact op met onze diaken Jan Lamberts. In zo’n gesprek kan dan vrijblijvend gekeken worden hoe en waar je je talenten kunt inzetten voor de medemens.

Vakantiebank

De Vakantiebank Delft zoekt vrolijke en zelfstandige vrijwilligers. Er zijn 3 activiteiten waar wij specifiek mensen voor zoeken:

Het organiseren van de aanmelding van kinderen van o.a. de voedselbank voor de Delftse Vakantieactiviteiten Delft ( DVA); dit houdt ondermeer in het regelen van de inschrijving bij de voedselbanklocaties, voorlichting aan ouders, contact met DVA, bezoek aan de kinderen tijdens de vakantieweken etc.

Het klooster ‘ZIN’ in Vught, klooster voor zingeving en werk, beheerd door de fraters van Tilburg, is in de zomer beschikbaar voor tweemaal vier dagen vakantie. Deze vier dagen zijn om bij te komen, te genieten van de natuur en om met andere deelnemers mee te doen aan het uitgebreide programma . Ideaal voor zowel gezinnen als alleenstaanden. Ook hier zoeken we iemand voor de contacten met de organisatie, selectie en bezoek van de deelnemers, regelen van vervoer etc.

Kamp voor kinderen in Ommen in samenwerking met studentenvereniging de Delftse zwervers. Deze activiteit vraagt om selectie en contact met ouders en kinderen, contact met de zwervers, bijwonen en organiseren van informatiebijeenkomst en eventueel bezoek aan kamp.

De Vakantiebank vergadert een avond per maand. Daarnaast vragen de genoemde activiteiten tussen de 2-4 uur per week afhankelijk van het seizoen. Aanmelden en informatie bij: info@vakantiebankdelft.nl

M25

Wegens het vertrek van bestuursleden bij M25 hebben willen we graag in contact komen met vrijwilligers die het leuk vinden om met jongeren te werken die opkomen voor de kansarmen in het maatschappelijk middenveld van Delft. We hebben plaats voor twee enthousiaste bestuursleden. De werkzaamheden houden in:

Begeleiden van jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar bij evenementen en projecten in de diaconie;

De werkzaamheden zijn het onderhouden van de contacten tussen enerzijds de verschillende organisaties waarvoor we werkzaamheden verrichten en anderzijds de jongeren zelf.

De hoeveelheid tijd kan beperkt blijven tot een avond in de twee of drie weken. Met het bestuur vergaderen we eens in de 6 weken. Het organiseren van grote evenementen.