Maaltijdvieringen

Maaltijdvieringen in coronatijd

klik hier om onze Facebookpagina te bezoeken

Ook tijdens de coronacrisis zullen wij de maaltijdvieringen zoveel mogelijk door laten gaan. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, die moeten zorgen voor een goed en veilig verloop van de vieringen:

  • De maaltijdvieringen zullen worden gehouden in de Maria van Jessekerk, waar veel meer ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • De inloop start om 17 uur. Wij verzoeken alle bezoekers dringend om een mondkapje te dragen.
  • De regels rond bron- en contactonderzoek verplichten ons om bij te houden wie onze maaltijdvieringen bezoekt. Bij de ingang ligt hiervoor een registratielijst. Deze lijst wordt door ons twee weken bewaard en daarna vernietigd.
  • In de kerk zijn looproutes gemaakt. Deze moeten ervoor zorgen dat niet iedereen tegelijk op dezelfde plek gaat komen.
  • ‘Samen vieren, samen eten’ blijft ons motto, maar wanneer de coronaregels van de overheid het niet toelaten om samen te eten, dan krijgt u de maaltijd mee naar huis.

Het laatste nieuws vindt u op deze website en op onze facebookpagina Maaltijdviering RKSD. Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dit op twee manieren:

Met dit formulier op deze website
of
Per email: maaltijdviering.rksd@gmail.com

 


Maaltijdvieringen in de Jozefzaal

Elke derde zaterdag van de maand is er in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk een maaltijdviering, met als thema ‘Samen vieren, samen eten’. We beginnen met een kop koffie of thee met wat lekkers. Daarna is er een kleine viering van woord en gebed en na de viering eten we met elkaar. De vieringen zijn met name bedoeld voor mensen die het lastig vinden om mee te komen in de maatschappij, moeite hebben met sociale contacten, eenzaam zijn of worden buitengesloten. Iedereen is echter welkom: We kijken niet naar wat je gelooft of niet gelooft. Maar: Je hebt respect voor de ander, ook als die anders is of anders denkt dan jij.

De zaal is open vanaf 16:30. We heten je dan welkom met een kop koffie of thee en er is alle ruimte voor ontmoeting en gesprek. Ben je geen prater? Geeft niet: Het is ook goed als je stil wilt genieten van de gezelligheid.

 

In het kort

Maaltijdviering ‘Samen vieren, samen eten’

Elke 3e zaterdag van de maand (m.u.v. juli, augustus)

Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft: Jozefzaal

Bereikbaar via de steeg naast de kerk (d.i. de Jozefstraat)

Start: 16.30 uur met inloop, koffie, thee

Start viering: 17.30 uur

Start maaltijd: plm. 18.00 uur

Einde: plm. 19.00 uur

Om 17:30 uur begint de viering in de Mariakapel, naast de Jozefzaal. In de viering komen we samen om lief en leed, vreugde en zorgen bij God neer te leggen en met elkaar te delen. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij Maria. Iedereen is van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen, maar het is niet verplicht.

Na de viering, om ongeveer 18:00 uur, gaan we terug naar de Jozefzaal om samen te eten. We krijgen dan een gezonde, voedzame maaltijd en een toetje. In de regel is er keuze tussen vlees en vegetarisch. Tijdens de maaltijd is er alle ruimte om te praten en te lachen, of gewoon te genieten van het eten. Als je het ons van te voren laat weten, houden we ook rekening met je dieet of voedingsvoorschriften. De maaltijdvieringen worden verzorgd door een groep vrijwilligers, stadgenoten, die het belangrijk vinden dat jij je welkom voelt en hiermee laten zien dat ook jij erbij hoort.

Bij de maaltijdvieringen gelden de algemene regels omtrent roken, drugs en alcohol:

Roken kan alleen buiten.

Het gebruik van alcohol en drugs is verboden.

Vieringen in de Mariakapel

Iedereen is meer dan welkom in de Mariakapel van de Maria van Jessekerk. De kapel is een deel van de grote kerk. Je kunt vanuit de kapel door een glazen wand de kerk inkijken. Deze mooie kapel is een heilige ruimte, die je dagelijks kunt bezoeken om een kaarsje te branden en te bidden. Een plek van stilte waar je even tot rust kunt komen om de ene keer je dankbaarheid, en de andere keer je zorgen aan Maria en de Heer voor te leggen.

Maandelijks komen wij hier bij elkaar om samen te vieren. Met elkaar zingen we, lezen we samen uit de Bijbel en denken kort over deze tekst na met elkaar. Tijdens de viering is er gelegenheid om, als je dat wil, in stilte een kaarsje aan te steken. Dan leggen we alles wat er in stilte leeft in ons hart bij Hem neer.

We nodigen iedereen die er voor openstaat uit om bij de vieringen aanwezig te zijn. Het is niet nodig om katholiek te zijn. Wat we wel vragen is respect voor de stilte van de heilige plaats, die de kapel voor ons als katholieken is. Van iedereen verwachten we dat hij of zij zich in deze ruimte ingetogen en eerbiedig gedraagt. Lawaai door onnodig hard praten en lachten doet afbreuk aan de sfeer. Het spreekt vanzelf dat er ook in de kapel niet wordt gerookt, geen alcohol en geen verdovende middelen worden gebruikt.

Voor iedereen geldt dat luisteren naar Bijbelverhalen, het zingen van liederen en het aansteken van een kaarsje een verrijking kan zijn. Want we zijn gelijken, broeders en zusters, zoals ook Jezus broeder is van ons allemaal.