Op basis van onze christelijke grondslag proberen we het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten.

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’ (Mt. 25, 35-36).

 

Komende evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Informatie-update over de maaltijdvieringen

  • De maaltijdvieringen zullen worden gehouden in de Maria van Jessekerk, waar veel meer ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • In verband met de coronacrisis zijn er regels opgesteld voor het samen eten en vieren. Deze regels moeten ervoor zorgen dat wij onze maaltijdvieringen veilig en verantwoord kunnen organiseren.
  • De coronaregels van de overheid laten het nu niet toe om samen te eten. Daarom krijgt u de maaltijd mee naar huis.

 
klik hier om onze Facebookpagina te bezoeken

     

Kom naar de maaltijdvieringen!

Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus) is er in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk gelegenheid om samen te eten. De Jozefzaal is de zaal die vastzit aan de Maria van Jessekerk. De Jozefzaal is te bereiken via de Jozefstraat v/h Molenpoort, dat is de steeg naast de Maria van Jessekerk. Het is de eerste deur rechts. Meestal is de deur open anders moet er even worden aangebeld. Iedereen is welkom bij de maaltijden, mits dit gebeurt vanuit eerbied en respect voor de ander. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Lees méér --->

     

Non-Foodbank

De Non-foodbank is in het leven geroepen om mensen te helpen die vanuit dakloosheid, echtscheiding, einde van een verblijf in een huis van bewaring een eigen woning kregen ......
Lees méér --->

Vakantiebank

RKSD_LOGO_Vakantiebank_150713_webcolor
Vakantiebank Delft organiseert uitstapjes, korte vakanties en kinderkampen voor mensen die onder het sociaal minimum leven in Delft, veelal cliënten van de Voedselbank.......
Lees méér --->

M25

RKSD_logo_M25-2015_Vinger01_Webcolor

Het jongerenproject M25 is in Delft opgezet voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot en met 16 jaar die zich samen willen inzetten voor andere mensen...................
Lees méér --->

Maaltijdvieringen


Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni t/m augustus) is er in de Jozefzaal van Maria van Jessekerk gelegenheid ...
Lees méér --->

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen die voor korte of lange tijd, incidenteel of structureel, ons team komen versterken. Er is zowel behoefte aan mensen die kunnen organiseren als aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De vakantiebank, de jongerenorganisatie M25, de Non-Foodbank, de maaltijdvieringen, het bestuur, we draaien allemaal op vrijwilligers. Mocht je tijd over hebben en iets nuttigs willen doen met de tijd, neem dan een keer contact op met onze diaken Melchior Kerklaan. In een persoonlijk gesprek kan dan vrijblijvend gekeken worden hoe en waar je je talenten kunt inzetten voor de medemens.

Steun ons met een donatie, financieel of in natura.

Alle hulp is bijzonder welkom!

Banknummer:

NL67 ABNA 0620 3891 41

ten name van
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.