Op basis van onze christelijke grondslag proberen we het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten.

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’ (Mt. 25, 35-36).

Komende evenementen

Diaconale vrijwilligersmiddag op 24 november 2018

In de Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft

Thema: ‘Geven is Leven’

Namens de Diaconale Raad en het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. nodig ik alle vrijwilligers die actief zijn bij de vier geloofsgemeenschappen van de Ursulaparochie, bij de drie geloofsgemeenschappen van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Sion en alle vrijwilligers die actief zijn bij het R.K. Stadsdia­conaat Delft e.o. weer uit voor een vrijwilligersmiddag. Dit jaar wordt deze middag gehouden in de Adelbertkerk, Minervaweg 7 te Delft. Eenmaal per jaar willen we als vrijwilligers die diaconaal actief zijn, bij elkaar komen om elkaar te ont­moeten, naar een goed verhaal te luisteren, ervaringen uit te wisselen en een glas op elkaars gezondheid te heffen.

Het programma op 24 november start om 14.00 uur. Er staat koffie en thee gereed. Om 14.30 uur is er een inleiding door mw. Karin Schrederhof, Delfts wethouder van o.a. Armoedebeleid en Wmo. Zij zal ons meenemen in haar werk en ons iets vertellen over hoe Delft de strijd tegen armoede wil voeren en wat onze rol daarin kan zijn. Na een tweede kopje koffie (om ca. 15.00 uur) is er gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de inleiding en willen we met elkaar in gesprek gaan. Rond 16.00 uur wordt er een borrel geserveerd en om uiterlijk 17.00 uur sluiten we deze jaarlijk­se bijeenkomst af.

Alle diaconale vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen en de vrijwilligers van het Stadsdiaconaat die bij ons bekend zijn ontvangen een uitnodiging. Omdat we wellicht niet van iedereen een adres hebben, is het mogelijk dat we vrijwilligers zijn vergeten en dat is zeker niet de bedoeling. Mocht u diaconale vrijwilligers kennen uit een van de geloofsgemeenschappen of vrijwilligers van het Stads­diaconaat, die nog GEEN uitnodiging hebben gehad en die wil wèl graag willen komen als u ze over deze middag vertelt, geef hun dan een kopie van deze brief, zodat ook zij zich kunnen aanmelden.

Er zijn twee manieren om u aan te melden:

  1. een mailtje te sturen naar aanmelden@rksd.nl met vermelding van uw naam en telefoon­nummer;
  2. bellen met 06-43654999.

Tot ziens op zaterdag, 24 november 2018 in de Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft.

Met een hartelijke groet,

Diaken Jan Lamberts,
voorzitter Diaconale Raad/voorzitter Rooms-katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o.

 

 

 

 

Kom naar de maaltijdvieringen!

Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus) is er in de Jozefzaal van
de Maria van Jessekerk gelegenheid om samen te eten. De Jozefzaal is de zaal die vastzit aan de Maria van Jessekerk.
De Jozefzaal is te bereiken via de Jozefstraat v/h Molenpoort, dat is de steeg naast de Maria van Jessekerk.
Het is de eerste deur rechts. Meestal is de deur open anders moet er even worden aangebeld.
Iedereen is welkom bij de maaltijden, mits dit gebeurt vanuit eerbied en respect voor de ander.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen.
Lees méér --->

 

 

 

Non-Foodbank

De Non-foodbank is in het leven geroepen om mensen te helpen die vanuit dakloosheid, echtscheiding, einde van een verblijf in een huis van bewaring een eigen woning kregen ......
Lees méér --->

Vakantiebank

RKSD_LOGO_Vakantiebank_150713_webcolor
Vakantiebank Delft organiseert uitstapjes, korte vakanties en kinderkampen voor mensen die onder het sociaal minimum leven in Delft, veelal cliënten van de Voedselbank.......
Lees méér --->

M25

RKSD_logo_M25-2015_Vinger01_Webcolor

Het jongerenproject M25 is in Delft opgezet voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot en met 16 jaar die zich samen willen inzetten voor andere mensen.....
Lees méér --->

RKSD_poster_werving_150824_web450

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen die voor korte of lange tijd, incidenteel of structureel, ons team komen versterken. Er is zowel behoefte aan mensen die kunnen organiseren als aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De vakantiebank, de jongerenorganisatie M25, de Non-Foodbank, de maaltijdvieringen, het bestuur, we draaien allemaal op vrijwilligers. Mocht je tijd over hebben en iets nuttigs willen doen met de tijd, neem dan een keer contact op met onze diaken Jan Lamberts. In een persoonlijk gesprek kan dan vrijblijvend gekeken worden hoe en waar je je talenten kunt inzetten voor de medemens.

Een paar foto’s en posters die in de loop der jaren zijn gemaakt tijdens de evenementen

golf_600_jpg poster_080620_bbq_boven_600w_jpg poster_19_02_2010_jpg poster_hartverscheurend_web600_jpg poster_kest2009_jpg rksd_poster_100114_w600_jpg daklozenviering-089 daklozenviering-106 daklozenviering-158 daklozenviering-159 daklozenviering-187 daklozenviering-202 daklozenviering-206 daklozenviering-223 imgm1327 bbq september 2015-1063 bbq september 2015-1064 bbq september 2015-1069 bbq september 2015-1078 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1562 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1567 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1586 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1667 RKSD_Poster_151216_kerstviering_450 RKSD_Poster_150620_w450 17-december-krstviering-2014-8815 17-december-krstviering-2014-8816 17-december-krstviering-2014-8894 17-december-krstviering-2014-8905 17-december-krstviering-2014-8916 17-december-krstviering-2014-8931 17-december-krstviering-2014-8945 17-december-krstviering-2014-8978 17-december-krstviering-2014-8987 17-december-krstviering-2014-8992 17-december-krstviering-2014-9046

Transparent_Gold_Euro_PNG_Clipart

Steun ons met een donatie, financieel of in natura.

Alle hulp is bijzonder welkom!

Banknummer:

NL67 ABNA 0620 3891 41

ten name van
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.