Op basis van onze christelijke grondslag proberen we het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten.

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’ (Mt. 25, 35-36).

Maaltijdviering zaterdag 15 juni

Vakantiebank: Geef ze de vijf!

Komende evenementen

Er zijn geen aankomende evenementen.

 

Steun ons werk!

Donatie EuroSteun ons met een donatie,
financieel of in natura.
Alle hulp is bijzonder welkom!

 

Bankrekeningnummer NL67 ABNA 0620 3891 41
ten name van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.
(image source: www.klipartz.com)

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen die ons team voor korte of lange tijd, incidenteel of structureel komen versterken. Er is zowel behoefte aan mensen die kunnen organiseren als aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

De vakantiebank, de jongerenorganisatie M25, de Non-Foodbank, de maaltijdvieringen, het bestuur, we draaien allemaal op vrijwilligers.

Mocht je tijd over hebben en daarmee een nuttige bijdrage aan de samenleving willen leveren, neem dan contact op met onze diaken Melchior Kerklaan. In een vrijblijvend, persoonlijk gesprek kan dan gekeken worden hoe en waar je je talenten kunt inzetten voor de medemens.

Non-Foodbank


De Non-foodbank is in het leven geroepen om mensen te helpen die vanuit dakloosheid, echtscheiding, einde van een verblijf in een huis van bewaring een eigen woning kregen ......
Lees méér --->

Vakantiebank

RKSD_LOGO_Vakantiebank_150713_webcolor
Vakantiebank Delft organiseert uitstapjes, korte vakanties en kinderkampen voor mensen die onder het sociaal minimum leven in Delft, veelal cliënten van de Voedselbank.......
Lees méér --->

M25

RKSD_logo_M25-2015_Vinger01_Webcolor

Het jongerenproject M25 is in Delft opgezet voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot en met 16 jaar die zich samen willen inzetten voor andere mensen...................
Lees méér --->

Maaltijdvieringen


Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni t/m augustus) is er in de Jozefzaal van Maria van Jessekerk gelegenheid ...
Lees méér --->