Op basis van onze christelijke grondslag proberen we het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten.

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’ (Mt. 25, 35-36).

Komende evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Informatie-update over de maaltijdvieringen

Afgelopen week heeft het team van de maaltijdvieringen vergaderd. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

  • Wanneer we weer kunnen starten, is – nog steeds – afhankelijk van hoe het coronavirus zich verspreidt de komende maanden.
  • Wanneer het virus een beetje wegblijft, hopen we in september weer te kunnen starten met de maaltijdvieringen. Maar niets is nog zeker; we kunnen niet in de toekomst kijken!
  • Als de maaltijdviering in september doorgaat, dan zal deze zijn op zaterdag 26 september. (let op: Dit is een andere datum dan in de jaarlijkse folder staat vermeld!)
  • De maaltijdvieringen zullen worden gehouden in de Maria van Jessekerk, waar veel meer ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan de maaltijdvieringen kan deelnemen, zullen er ook regels komen voor het samen eten en vieren. Deze regels moeten ervoor zorgen dat niet iedereen tegelijk op dezelfde plek gaat komen.
     

Kom naar de maaltijdvieringen!

Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus) is er in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk gelegenheid om samen te eten. De Jozefzaal is de zaal die vastzit aan de Maria van Jessekerk. De Jozefzaal is te bereiken via de Jozefstraat v/h Molenpoort, dat is de steeg naast de Maria van Jessekerk. Het is de eerste deur rechts. Meestal is de deur open anders moet er even worden aangebeld. Iedereen is welkom bij de maaltijden, mits dit gebeurt vanuit eerbied en respect voor de ander. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Lees méér --->

     

Non-Foodbank

De Non-foodbank is in het leven geroepen om mensen te helpen die vanuit dakloosheid, echtscheiding, einde van een verblijf in een huis van bewaring een eigen woning kregen ......
Lees méér --->

Vakantiebank

RKSD_LOGO_Vakantiebank_150713_webcolor
Vakantiebank Delft organiseert uitstapjes, korte vakanties en kinderkampen voor mensen die onder het sociaal minimum leven in Delft, veelal cliënten van de Voedselbank.......
Lees méér --->

M25

RKSD_logo_M25-2015_Vinger01_Webcolor

Het jongerenproject M25 is in Delft opgezet voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot en met 16 jaar die zich samen willen inzetten voor andere mensen...................
Lees méér --->

Maaltijdvieringen


Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juni t/m augustus) is er in de Jozefzaal van Maria van Jessekerk gelegenheid ...
Lees méér --->

RKSD_poster_werving_150824_web450

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen die voor korte of lange tijd, incidenteel of structureel, ons team komen versterken. Er is zowel behoefte aan mensen die kunnen organiseren als aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De vakantiebank, de jongerenorganisatie M25, de Non-Foodbank, de maaltijdvieringen, het bestuur, we draaien allemaal op vrijwilligers. Mocht je tijd over hebben en iets nuttigs willen doen met de tijd, neem dan een keer contact op met onze diaken Jan Lamberts. In een persoonlijk gesprek kan dan vrijblijvend gekeken worden hoe en waar je je talenten kunt inzetten voor de medemens.

Een paar foto’s en posters die in de loop der jaren zijn gemaakt tijdens de evenementen

bbq september 2015-1066 bbq september 2015-1067 bbq september 2015-1072 bbq september 2015-1073 bbq september 2015-1075 bbq september 2015-1076 bbq september 2015-1078 bbq september 2015-1079 bbq september 2015-1086 bbq september 2015-1088 bbq september 2015-1089 bbq september 2015-1091 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1558 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1569 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1575 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1583 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1587 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1588 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1595 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1604 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1606 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1609 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1613 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1626 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1629 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1633 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1634 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1635 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1641 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1645 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1652 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1653 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1654 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1655 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1657 kerstfeest dak en thuislozen 2015-1661

Transparent_Gold_Euro_PNG_Clipart

Steun ons met een donatie, financieel of in natura.

Alle hulp is bijzonder welkom!

Banknummer:

NL67 ABNA 0620 3891 41

ten name van
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.