Achtergronden

De maandelijkse maaltijdvieringen zijn ontstaan uit de eerste kerstviering voor dak- en thuislozen en verslaafden in 2003. Broeder Hans van Bemmel ofm, de grondlegger van het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o., was de initiatiefnemer. De maaltijdvieringen hadden in de jaren erna vooral de Delftse verslaafden en dak- en thuislozen als doelgroep. Ze waren meestal druk bezocht: de kapel en de Jozefzaal leken vaak te klein.

In de loop van de tijd hebben maatregelen en actieve bemoeienis van overheid en gemeente ervoor gezorgd dat het aantal verslaafden en dak- en thuislozen in Delft is afgenomen. Velen van hen kregen ondertussen een dak boven hun hoofd, zaten in een hulpverleningstraject of kregen hun leven weer enigszins in eigen hand. Dit zorgde voor een veranderende doelgroep voor de maaltijdvieringen: in eerste instantie waren dit mensen uit de begeleide bewoning, mensen met een verstandelijke handicap en (ex-)cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook kwamen er in Delft steeds meer mensen die door financiële problemen ook geestelijk en emotioneel aan de rand van hun draagkracht waren.

Het Stadsdiaconaat realiseert zich meer en meer dat het niet alleen verslaafden, dak- en thuislozen zijn die zorg en aandacht nodig hebben, maar ook zij, die door maatschappelijke ontwikkelingen in problemen zijn gekomen. Daarom blijft het Stadsdiaconaat actief zoeken naar nieuwe doelgroepen en wil deze attenderen op de maaltijdvieringen.