Achtergronden

De maandelijkse maaltijdvieringen zijn ontstaan uit de eerste kerstviering voor dak- en thuislozen en verslaafden in 2003. Broeder Hans van Bemmel ofm, de grondlegger van het R.K. Stadsdiaconaat, was de initiatiefnemer. De maaltijdvieringen hadden in de jaren erna vooral de Delftse verslaafden en dak- en thuislozen als doelgroep. Druk bezocht waren de maaltijdvieringen meestal, de kapel en de Jozefzaal leken vaak té klein.

Maatregelen en actieve bemoeienis van overheid en gemeente hebben de laatste jaren ervoor gezorgd dat het aantal verslaafden, dak- en thuislozen in Delft is afgenomen. Velen van hen hebben ondertussen een dak boven hun hoofd, zitten in een hulpverleningstraject en krijgen of hebben hun leven weer enigszins in eigen hand. Voor het Stadsdiaconaat werd dit duidelijk bij de Paasviering van 2011 en bij de maaltijden in de loop van datzelfde jaar: maaltijden máár geen doelgroep!

Het was de doelgroep die veranderde. Als gevolg van de financiële en economische crisis sloeg de armoede onder brede lagen van de Nederlandse bevolking keihard toe. De gevolgen worden nog stukje bij beetje zichtbaar, óók in Delft. Voedselbanken zien een enorme toename aan cliënten, de schuldenproblematiek rijst de pan uit, maar ook geestelijk en emotioneel komen mensen aan de rand van hun draagkracht.

Het Stadsdiaconaat realiseert zich meer en meer dat het niet alleen meer verslaafden, dak- en thuislozen zijn die zorg en aandacht nodig hebben, maar ook zij die meer recentelijk in problemen zijn gekomen. Door actief de nieuwe doelgroepen op te maaltijdvieringen te attenderen, door middel van mond op mond reclame en flyers bij b.v. de Voedselbank en het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof, “vinden ook meer en meer cliënten van de Voedselbank en bezoekers van de Jessehof hun weg naar de maaltijdvieringen.

Dat is tevens de reden dat de maaltijdvieringen een andere naam hebben gekregen. Het oude project van gemeente Delft en Stadsdiaconaat om de Delftse bevolking kennis te laten maken met de dak- en thuisloze stadgenoot had de naam ‘Samen Stadgenoot’. Omdat ook de nieuwe doelgroepen Delftenaren en dus stadgenoten zijn, is de naam van dat project gekozen om de ‘nieuwe’ maaltijdvieringen aan te duiden: de Samen Stadgenoot Maaltijdvieringen.