ANBI

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze site staan die gegevens voor een groot gedeelte al, maar via deze pagina kunt U ze makkelijker vinden.

Naam instelling:
RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Fiscaal nummer:
8153.25.435

Contactgegevens
Klik hier

Doelstelling
Klik hier

Bestuurssamenstelling

Klik hier

Beleidsplan
Wordt binnenkort gepubliceerd

Beloningsbeleid
Er is niemand die wordt beloond door middel van salaris of bezoldiging. Alles gebeurt met vrijwilligers

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Tot slot:

wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte.

Klik hier voor meer informatie.