Vieringen ICVG

Permanente deelname van Stadsdiaconaat en Ursulaparochie in ICVG

Het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. kende al sinds enige jaren een werkgroep ‘vieringen verstandelijk gehandicapten’. Deze werkgroep probeerde in de afgelopen jaren voor de doelgroep aangepaste liturgische vieringen te verzorgen. Waren deze in het verleden in de Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat altijd succesvol, de laatste jaren waren ze tot een bron van zorg geworden. Grote vraag was hoe de continuïteit ervan te waarborgen.

De werkgroep van het Stadsdiaconaat werd geattendeerd op de ICVG (Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten). Deze commissie van de Protestantse kerken verzorgd al jaren met veel succes maandelijkse vieringen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het al volop draait? Waarom niet aansluiten? Nadat het idee in de eigen werkgroep vergadering was besproken werd bij de ICVG een verzoek ingediend tot toetreding tot deze commissie per 1 januari 2012.

In het najaar van 2011 hebben de vertegenwoordigers van de diverse kerken vertegenwoordigd in de ICVG ingestemd met de toelating per 1 januari 2012 van zowel de Nederlands Gereformeerde kerk te Rijswijk als de Rooms Katholieke parochie H. Ursula te Delft.  De eerste viering die vanuit de Ursula-parochie door de werkgroep van het R.K. Stadsdiaconaat is de viering van Pinksteren geweest op zondag 27 mei 2012 in de Franciscus en Clarakerk aan de Raamstraat te Delft.

Alle mensen met een verstandelijke beperking, de ‘vrienden’, hun familieleden en vrienden alsmede alle parochianen zijn uiteraard van harte welkom bij deze vieringen.

Overigens houdt de ICVG in een woning van Ipse aan de Oude IJsbaan, zondagse bijeenkomsten om de veertien dagen.

Tenslotte verzorgt de ICVG nog een bijbelgesprekskring voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze wordt altijd gehouden op een woensdagavond in een van de Delftse kerken.

Contact

Stadsdiaken Melchior Kerklaan