Vakantiebank Delft: Geef ze de Vijf!

GeefZeDeVijfAfbeelding
In Delft leven veel gezinnen onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Voor deze gezinnen organiseert Vakantiebank Delft dagjes uit en korte vakanties.

In de voorjaarsvakantie is er voor de kinderen van de Voedselbank een bowling-activiteit georganiseerd en voor alleenstaanden een heerlijke high tea. Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor twee gezellige dagjes uit en voor komende zomer staan er ook weer een aantal vakanties in de planning.

Daarbij hebben wij uw hulp weer hard nodig. Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben.

Doet u mee?

In de maand juni staan er in alle kerken collectebussen waar u uw bijdrage in kunt doen.

Wilt u liever overmaken? Dat kan ook:
Rekeningnummer NL 67 ABNA 0620 389 141
t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft e.o.  
o.v.v. Vakantiebank Delft ‘Geef ze de Vijf’.

Alvast veel dank namens alle cliënten van Vakantiebank Delft!

Een woord van dank van Wethouder Joelle Gooijer

Samen kerk zijn is meer dan het bijwonen van de zondagse vieringen. Eigenlijk begint het pas echt wanneer we op zondagochtend de kerk verlaten: het doorgeven van de liefde die we van Onze Heer mogen ontvangen.

Eén van de manieren waarop we dit doen is door middel van ons RK Stadsdiaconaat. Van hieruit worden verschillen activiteiten georganiseerd voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat dan niet alleen om de maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk of de jaarlijkse viering voor mensen met een beperking in de Franciscus & Clarakerk.

Ook werken verschillende parochianen als vrijwilliger voor de Non-foodbank en de Vakantiebank Delft. Om voor mensen die dit anders niet kunnen veroorloven voor een koelkast, bed of fiets te zorgen of een dagje uit.

Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt uit de waardering die we van wethouder Gooijer mochten ontvangen. Waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor ons RK Stadsdiconaat.

Geachte heren Van Riet en Kerklaan, beste Ton en Melchior,

Al langere tijd zetten jullie je, samen met andere vrijwilligers, met hart en ziel in voor het Rooms Katholiek Stadsdiaconaat.

Met initiatieven als de Non-foodbank en de Vakantiebank staan jullie in het midden van de Delftse samenleving en helpen diegenen die een duwtje in de rug nodig hebben. Jullie werk en inzet is van grote waarde voor onze Delftse samenleving. Via deze weg wil ik daarom graag nog eens benadrukken dat ik jullie werk bijzonder waardeer.

Een hartelijke groet,

Joelle Gooijer
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Ouderen en Armoede en inclusieve samenleving
Gemeente Delft

Tentoonstelling “De verbeelding van Johan G. Willems”

In 2005 is toenmalig stadsdiaken Hans van Bemmel ofm begonnen met het organiseren van maandelijkse maaltijdvieringen voor daklozen en verslaafden.  Deze maaltijdvieringen bestonden toen, en ook nu nog, uit een gezellige inloop met koffie en thee, een korte viering en tot slot een warme maaltijd met elkaar.
Het devies was dat “iedereen erbij hoort in Delft”, ook daklozen en verslaafden.

Het RK Stadsdiaconaat Delft e.o. heeft tot op heden deze, nog steeds goed bezochte, maaltijdvieringen voortgezet. In de loop van de jaren is de doelgroep veranderd naar mensen die de aansluiting met de maatschappij moeilijk kunnen vinden of behouden. Daarmee is het accent van de maaltijdvieringen komen te liggen bij de bestrijding van eenzaamheid.

Ter aankondiging van deze maaltijdvieringen maakt Johan G. Willems al sinds het begin, elke maand een poster die o.a. komt te hangen in kerken en bij instellingen die door de doelgroep bezocht worden. Op de poster staat altijd een “verbeelding” van het Evangelie dat in de viering van die maand ter sprake komt, of van een thema dat uit dat Evangelie naar voren komt. Op fraaie en soms ludieke wijze inspireren de posters op zich ook al tot nadenken en reflectie.

Met een verzorgde en professionele uitstraling wil Johan ook uitdrukking geven aan zijn visie dat elke mens respect verdient, juist ook mensen die zogenaamd onderaan staan in de maatschappij of zelfs aan de zijlijn. Wie naar hun verhaal luistert, komt erachter dat zij te kampen hebben met veel moeilijkheden of een harde strijd leveren met hun eigen onvermogen.

Een selectie van posters van de afgelopen 19 jaar is momenteel te zien in Inloopcentrum De Jessehof, Burgwal 50, Delft. Deze expositie is nog te zien tot Hemelvaartsdag (9 mei).

Openingstijden:

Maandag 14:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Woensdag Gesloten
Donderdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Vrijdag 14:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Zondag Gesloten

De Jessehof geeft (amateur)kunstenaars de gelegenheid om hun werk gedurende enige tijd te exposeren.

Zie ook www.jessehof.nl.

Het R.K. Stadsdiaconaat groeit en is er voor iedereen (Delft op Zondag, 13 januari 2024)

Foto Ton van Riet en Melchior Kerklaan van de RKSD
Ton van Riet (links) en Melchior Kerklaan (rechts) helpen namens het R.K. Stadsdiaconaat iedereen, 
ongeacht wie je bent (foto: Koos Bommelé)

Het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. heeft een succesvol jaar achter de rug. De maandelijkse maaltijdvieringen werden weer goed bezocht en ook door de Non-Foodbank en de Vakantiebank werden weer veel mensen geholpen. “Wij maken geen onderscheid tussen mensen en zijn er voor iedereen”, vertelt diaken en voorzitter Melchior Kerklaan.

Bron: Delft op Zondag, Frank van der Steen, 13 januari 2024

Passie met een gouden rand – non-foodbank (Delft op Zondag, 4 december 2022)

Ondanks dat we in een rijk land leven, zijn veel Nederlanders door financiële problemen afhankelijk van hulporganisaties. Ton van Riet helpt Delftenaren die in deze situatie verkeren, als vrijwilliger van Non-Foodbank Delft.

Non-Foodbank Delft is een project van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omgeving, die in 2003 is ontstaan als een initiatief van de toenmalige rooms-katholieke Delftse parochies die later zijn gefuseerd tot de Sint Ursulaparochie. Ton is nu zo’n anderhalf jaar vrijwilliger bij dit Stadsdiaconaat, waar hij zich bezighoudt met de drie lopende projecten: de Maaltijdvieringen voor thuislozen, de Vakantiebank Delft die mensen van de Voedselbank uitjes en vakanties aanbiedt en de Non-Foodbank Delft. Dit laatste doet hij sinds maart dit jaar. Samen met vrijwilliger Faas Groot heeft hij hiervoor een nieuwe werkwijze opgezet om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. En mensen helpen, dat doet Ton graag. “Voordat ik hier aan de slag ging, heb ik al veel vrijwilligerswerk gedaan en ben ik penningmeester geweest van verschillende vrijwilligersorganisaties. Tijdens mijn werkleven was ik de laatste 25 jaar in de automatiseringsbranche als adviseur werkzaam, waar ik veel klantcontact had. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik toen al sociaal werker was, want ik heb mensen geholpen om van problemen af te komen. Dat doe ik nu weer, maar dan net even anders!”

Non-Foodbank
De non-foodbank is in eerste instantie ontstaan doordat er behoefte was om spullen een tweede leven te geven. “Mensen hadden spullen over, die door onze vrijwilligers werden opgehaald en gebracht naar mensen die ze goed konden gebruiken. Dat heeft tot februari van dit jaar gewerkt, maar in maart hebben we onze werkwijze aangepast. Vrijwilligers werden te oud om zware spullen te sjouwen, en nieuwe vrijwilligers zijn lastig te vinden. Dit terwijl de aanvragen van mensen die kansarm zijn en behoefte hebben aan spullen blijven binnenkomen. Een nieuwe werkwijze was dan ook broodnodig.” Die nieuwe werkwijze is in maart geïntroduceerd en heeft inmiddels al ruim 220 mensen geholpen. “We rijden en sjouwen zelf geen spullen meer, maar hebben afspraken gemaakt met onder meer de Kringloopwinkel aan de Rotterdamseweg. Als onze aanvragers meubilair nodig hebben, kunnen ze bij deze kringloop terecht op ons verzoek. Wij geven daar aan wie er langskomt en waar die persoon recht op heeft. De cliënt zoekt de spullen uit, wij bekostigen deze uit de fondsen die wij krijgen en de Kringloopwinkel bezorgt de spullen voor ons gratis bij de mensen thuis. Wij zijn met de Non-Foodbank dus overgestapt op een coördinerende functie.” Dit alles met een duidelijke doelstelling: “Het verstrekken van roerende goederen aan mensen in Delft en omgeving die onder het sociaal minimum leven en voor de aanschaf hiervan niet over financiële middelen beschikken. Op basis van haar christelijke grondslag probeert de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omgeving het evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand uit te sluiten. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet, wij helpen.”

Doelgroep
Om in aanmerking te komen voor de hulp van Non-Foodbank Delft dien je door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties te worden doorverwezen. “Dat kan bijvoorbeeld via de Voedselbank, het Sociaal team Delft Support, LIMOR, Vluchtelingenwerk, GGZ, Participe, Perspektief, de Jessehof of Kwadraad. De contactpersoon bij de organisatie dient samen met de cliënten een aanvraag bij ons in, waarna wij contact opnemen om te bespreken wat zij nodig hebben en hoe we dat kunnen verzorgen. We helpen bijvoorbeeld thuislozen en statushouders die een kale woning toegewezen krijgen aan noodzakelijke goederen als witgoed en meubilair. Maar ook mensen die onder de armoedegrens leven en geen bed hebben, of waar de koelkast van kapot gaat. Iets voor hen regelen, geeft voldoening. Al zou de Non-Foodbank natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn in een land als Nederland, kunnen deze mensen helaas niet zonder ons. Het blijft belangrijk en zinvol werk om onze naasten die echt diep in de problemen zitten te helpen.”

Vrijwilligers
Non-Foodbank Delft wordt momenteel gecoördineerd door Ton en Faas, maar door de verwachte toename van hulpvragers kunnen zij extra vrijwilligers goed gebruiken. “De Voedselbank, die veel cliënten naar ons doorverwijst, verwacht dat het aantal cliënten komend jaar ruim 25 procent stijgt door het leven dat duurder wordt. De verwachting is dat ook wij het drukker gaan krijgen, terwijl het voor ons samen nu al een hoop werk is. Mensen die onze doelstelling een warm hart toedragen en een beetje verstand van Excel hebben ontvangen wij dan ook graag om ons te helpen alle aanvragen te coördineren. Daarnaast kunnen wij mensen die af en toe wat hand- en spandiensten kunnen verrichten, zoals het in elkaar zetten van een kast, goed gebruiken. Ook de Vakantiebank zoekt extra vrijwilligers voor een coördinerende rol.” Aanmelden als vrijwilliger kan via coordinator@nonfoodbankdelft.nl.

Bron: Delft op Zondag, Cheyenne Toetenel, 4 december 2022
Klik hier voor het originele artikel.