Prestatievelden

De Wmo onderscheidt negen inhoudelijke terreinen (z.g. prestatievelden):

 1. bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid
 2. voorzieningen gericht op het voorkomen van problemen bij jongeren
 3. geven van informatie, advies en cliëntondersteuning (in één loket)
 4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 5. vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een beperking
 6. individuele voorzieningen: rolstoelen, scootmobielen, woon- en vervoersvoorzieningen, huishoudelijke verzorging
 7. maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen), vrouwenopvang en meldpunten huiselijk geweld
 8. bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
 9. bevorderen van verslavingsbeleid

 

Een lijst van voorbeelden:

 • Bisdom Rotterdam geeft een nadere invulling van de negen prestatievelden.
 • Ook bestaat er een checklist die diaconale activiteiten vertaalt naar de prestatievelden.
 • Sinds de zomer van 2010 kunnen kerken ook gebruik maken van de diaconale activiteitenmonitor om hun activiteiten in kaart te brengen (www.diaconaleactiviteitenmonitor.nl ).