Bezuinigingen

Wmo en de bezuinigingen

In 2011 bezuinigt de overheid voor 200 miljoen euro op de Wmo. Ongeveer 150 miljoen euro moet komen uit aanscherping van het persoongebonden budget voor huishoudelijke hulp. Daarnaast denkt de regering aan het vervangen van huishoudelijke hulp door collectieve voorzieningen zoals de boodschappenservice, burenhulp of klusjesdiensten.

Gemeenten krijgen ook met andere kortingen te maken.

Gemeenten zoeken dan weer bezuinigingen in verschillende richtingen. Van een goede indicatiestelling en een efficiëntere organisatie tot het verhogen van de drempel voor de Wmo, het invoeren of verhogen van eigen bijdragen en het bezuinigen op individuele voorzieningen.