Toekomst

Toekomstige Wmo ontwikkelingen

Nieuwe taken die naar de Wmo toekomen of raakvlakken hebben met de Wmo:

  • de begeleiding vanuit de AWBZ gaat naar de Wmo in 2013/2014;
  • de jeugdzorg en jeugd GGZ gaat naar de gemeente in 2015;
  • een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, Wajong, Wsw en Wwb, vanaf 2012;
  • inloopfunctie GGZ gaat naar de gemeente (in 2012?).