Parochie en Wmo

Parochies kunnen op vier manieren betrokken zijn bij de Wmo:

  1. als zorgvrager (doelgroep van Wmo-beleid), met name als vrijwilligersorganisatie;
  2. als zorgaanbieder op een van de prestatievelden;
  3. als ledenorganisatie;
  4. als ‘representatieve organisatie’ van de kant van zorgvragers.