Parochie: zorgaanbieder

Veel kerkelijke activiteiten zijn te beschrijven in termen van de prestatievelden. Meestal voert de parochie die in eigen beheer uit: kleinschalig, met eigen vrijwilligers en eigen geld.

Dat ligt anders bij gezamenlijke interkerkelijke initiatieven rond specifieke maatschappelijke noden, zoals inloophuizen, hospices, terminale thuiszorg, opvang dak- en thuislozen, formulierenbrigades, klussendiensten, kerk- en buurtprojecten, taallessen, maatjesprojecten en vakanties voor mensen met een beperking.

Het RK Stadsdiaconaat heeft in de afgelopen jaren voor verschillende activiteiten WMO-geld van de gemeente gehad:

  1. het project ‘Samen Stadgenoot’ ;
  2. M25-Delft.

Meer informatie hieromtrent kunnen belangstellenden aantreffen in het jaarverslag 2010 van het RK Stadsdiaconaat.