Parochie: ledenorganisatie

De Ursulaparochie en het Stadsdiaconaat geven mede voorlichting over de Wmo aan de eigen parochianen. Via het fijnmazige netwerk van de parochie bereiken we daarmee zelfs meer mensen dan via de algemene voorlichting door de gemeente. Denk maar aan:

  • artikelen in het parochieblad;
  • folders achter in de kerk of op andere locatie als bij de ouderensoos ;
  • voorlichtingsbijeenkomsten rond de Wmo of onderdelen daarvan zoals mantelzorg; huiselijk geweld of omgaan met mensen met psychische problemen.

De parochie geeft ook meer toegespitste voorlichting aan haar vrijwilligersgroepen die in het bijzonder in aanraking komen met ouderen, zieken en andere gebruikers van de Wmo.