Locale samenwerking

Meer lokale samenwerking tussen kerken

De invoering van de Wmo heeft de samenwerking tussen plaatselijke kerken op diaconaal vlak bevorderd. In Delft en omgeving staat de Wmo op de agenda van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Delft.

Op zaterdag 29 mei 2010 organiseerde het IDB o.a. een bijeenkomst over de diaconale inbreng in het Delftse maatschappelijk verkeer met bijzondere aandacht voor de Wmo onder de titel ‘Wanneer hebben wij U gezien?’.