Meer informatie

Ervaringen versus beleid. Onderzoek naar het Panel WZW en de Wmo-raad in Delft. Eindrapportage. Zoetermeer, 25 november 2010.