Parochie als zorgvrager

Vrijwilligers van diaconiegroepen en pastorale bezoekgroepen kunnen gebruik maken van het trainingsaanbod van de gemeente Delft voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (denk bv. aan cursussen over omgaan met agressie, dementerenden, alcohol en andere verslavende middelen, psychische problemen e.d.).

Zie voor het concrete aanbod onder ‘Academie’ (www.vrijwilligerswerkdelft.nl)