Parochie: representatief

Parochie als ‘representatieve organisatie’

De parochie als ‘representatieve organisatie’ van de kant van zorgvragers is de noemer waarop de gemeente parochies (en andere kerken) kan uitnodigen om mee te doen aan activiteiten die zij organiseert om burgers te betrekken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van haar beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (burgerparticipatie).

Het kan daarbij gaan om een permanente vertegenwoordiging in een officiële Wmo-adviesraad, maar ook om eenmalige activiteiten als een werkconferentie of een Wmo-café.

De gemeente is niet verplicht om een Wmo-raad in te stellen en om daarin een plaats in te ruimen voor kerkelijke vertegenwoordigers.