Panel WZW

Het Panel WZW geeft advies aan B & W over de prestatievelden 3 t/m 9.

Het panel bestaat uit 13 leden en vertegenwoordigt alle cliënten en patiëntenorganisaties van enige omvang (minimaal 50 leden). De leden kunnen hun achterban raadplegen.

Met ingang van 1 januari 2011 zijn het Panel WZW en de Wmo-raad in elkaar verweven.

In de loop van 2011 gaat de gemeente Delft een nieuw Wmo-beleidsplan opstellen voor de periode 2012-2015 onder de noemer ’toekomstbestendige Wmo’ ( )