Nieuwsbrief DAK september 2018

Vacatures

De stichting Wijkpresentie Maastricht zoekt per 1 november 2018 een  presentiewerker Maastricht Noordoost voor 0,4 of 0,5 fte. Kijk hier voor meer informatie.

Landelijke netwerkdag 8 november

De Formule Zeist
Tijdens de landelijke netwerkdag in Zeist bezoek je ’s morgens één van de wijkinloophuizen of  één van de samenwerkingspartners. In het middagprogramma is er tijd voor reflectie en spreekt Daan Quakernaat. Zijn oproep: ‘Ga kathedralen bouwen!’ Laat je inspireren door zijn verhaal over deze dappere bouwers en kijk met hem in de spiegel van onze moderne maatschappij.
Kijk hier voor het programma en aanmelden.
Berichten

The Disciples
Een project waar het straatpastoraat Amsterdam echt trots op mag zijn is de filmopera The Disciples. De hoofdrol is weggelegd voor het dak- en thuislozenkoor de Straatklinkers. De première maakt deel uit van het Nederlands Filmfestival. Vanaf 11 december in de bioscoop.

Fonds Franciscus
Netwerk DAK stimuleerde aangesloten organisatie in het voorjaar om een aanvraag in te dienen bij het nieuwe Fonds Franciscus. Velen hebben dat gedaan en nu komen bij ons berichten binnen van toekenningen. Op 4 oktober is de officiële start van het Fonds Franciscus.

Levensvragen in het inloophuis
104 vrijwilligers en coördinatoren van 43 organisaties kwamen af op de regionale bijeenkomsten over levensvragen in het inloophuis. Kijk hier voor het verslag

Dienen, delen en doen
De bundel ‘Dienen, delen & doen’ beschrijft 20 inspirerende diaconale voorbeelden. Aanleiding was het 20-jarig bestaan van het Diaconaal Steunpunt. Kijk hier voor meer informatie en bestellen.

Grenzen aan vrijwillige inzet
Eenzame ouderen hebben vooral behoefte aan aandacht en emotionele steun. Het stimuleren van sociale contacten sluit lang niet altijd aan op de behoefte. Om inzicht te krijgen in de grenzen van vrijwillige inzet is onderzoek uitgevoerd naar een maatjesproject voor eenzame ouderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Lees hier het artikel.

Syriërs in Nederland
Het SCP bracht een rapport uit over Syriërs in Nederland. Hoe ver zijn ze met inburgeren, het goed spreken zij Nederlands en voelen de kinderen zich thuis hier. Kijk hier om het rapport te lezen.

Geefwijzer.nl
Schrijf je organisatie in bij Geefwijzer.nl en word online beter vindbaar en word uitgenodigd voor interessante acties. Op deze website vind je ook een voorbeeld jaarverslag en een voorbeeld beleidsplan. Kijk hier voor meer informatie.

17 oktober wereld armoededag
De Pauluskerk wil met zo veel mogelijk Rotterdammers werken aan een nieuwe stad met minder armoede en schulden. Op 17 oktober, Wereld-armoededag, vertellen ze wat we de komende jaren met zoveel mogelijk Rotterdammers willen bereiken en gaan Rotterdammers met elkaar in gesprek. Kijk hier voor meer informatie.

Grenzen aan het goede in Oosterbeek
De Oase in Oosterbeek heeft behalve inloop, ook een programma van bezinning. Bijvoorbeeld de gespreksbijeenkomsten ‘grenzen aan het goede’. Kijk hier eens op hun website.

Training kerk en vluchtelingen
Kerk in Actie helpt u graag om u toe te rusten bij uw inzet voor vluchtelingen. U kunt via het PCTE een cursus aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.

Crisis, coping en ritueel
In deze cursus van Luce, wordt gekeken naar de bijdrage van religie in het concreet omgaan met allerlei crisissituaties. Kijk hier voor meer informatie.

Geloven in mensen, conferentie over armoede en schulden
Georganiseerd door Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Diaconaal Steunpunt en Knooppunt Kerken en Armoede. Zaterdag 26 januari 2019 in Ede, bekijk hier het programma en meld je nu al aan.

Uit de praktijk
Een fragment uit jaarverslag 2017, stichting Wijkpresentie Parkstad
Rob, 18 jaar geworden, heeft samen met mij zijn inschrijving voor een opleiding geregeld Hij moet de zorgverzekering en de huur nog betalen, maar hij krijgt pas in januari de eerste keer studiefinanciering. De gemeente geeft aan dat hij maar een bijbaantje moet zoeken. De huisbaas belt mij omdat de jongen de huur niet betaald heeft en hij uit de kamer gezet wordt R. wordt helemaal gek en wil zichzelf wat aan doen. De school belt mij dat R. verzuimd heeft en als dat zo doorgaat moet hij van school af. Na lang praten hebben R. en ik gekeken wat we kunnen doen. Eerst een regeling met de huisbaas getroffen. …
Op dit moment gaat het iets meter met R. Hij krijgt nu studiefinanciering en probeert de schulden af te lossen die hij nu nog heeft. Regelmatig heb ik overleg met school, omdat R. bij ons kunst- en cultuurclubje stage loopt. Met R. heb ik vaak lange gesprekken over vroeger, toen hij nog een klein boefje was. Hij volgt nu de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg. “het liefst wil ik mensen helpen, zoals jij dat bij mij en anderen gedaan hebt. Jij bent altijd in mij blijven geloven en veroordeelde met niet, ik die al die streken uithaalde. Ik beloof je dat ik de school afmaak en als het mag jou kom helpen in de wijk.”

Nieuwsbrief Dienen Augustus 2018

Vredesweek 2018

Van 15 tot en met 23 september 2018 vindt de jaarlijkse Vredesweek plaats. In aanvulling op het overzicht van bijzondere activiteiten in de vorige nieuwsbrief vragen we aandacht voor:

 • de Walk of Peace op zondagmiddag 16 september langs vijf kerken in Capelle aan den IJssel;
 • de Walk of Peace op vrijdag 21 september in Gouda. Aanvang: 12.00 uur.
 • een maaltijd vanuit verschillende culturen en een Walk of Peace in Rotterdam op 21 september;
 • de tocht van de wereldvredesvlam in Zoetermeer. Aanvang: 19.00 uur, aansluitend vredesbijeenkomst om 20.00 uur in de Nicolaaskerk;
 • de lezing van Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. over ‘Europa en de vrede’ na afloop van de oecumenische vredesviering op 21 september in de Jozefkerk in Wassenaar. Aanvang: 19.30 uur.

—–

Regionale startdag Vastenactie

‘Water verandert alles’ is het thema van de Vastenactiecampagne 2019. Water staat daarom centraal op de regionale startdag op 3 november in Leiden. Cees Buisman, directeur van het waterinstituut Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University, houdt een inleiding over water en waterbeheer wereldwijd. Johan Compier van Vastenactie licht de projecten toe. Ook zijn er vier workshops:

 • doorpraten met Cees Buisman;
 • vraag en antwoord/campagnetips Vastenactie;
 • water in de Bijbel;
 • de watervoetafdruk.

 

Meer informatie en aanmelden

I.  www.vastenactie.nl

—–

Inspiratiedag MOV-groepen Claraparochie

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen hielden de MOV-groepen van de parochie H. Clara (Plassengebied) op 8 september een interne inspiratiedag over water. Onder leiding van missiesecretaris Jan Maasen verdiepten zij zich in de thematiek van Werelddoel 6: ‘Water en sanitaire voorzieningen’.  Ze volgden de volgende stappen:

 • Zien: wat zijn de Werelddoelen (Duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG’s)? Wat wil Werelddoel 6 bereiken en wat is de actuele stand van zaken?
 • Oordelen: water in de Bijbel en in het katholiek-sociaal denken.
 • Handelen: hoe kunnen we een waterproject onder de aandacht van de parochie brengen en wat kunnen we zelf doen aan het beschermen en bewaren van water in de eigen omgeving?

—–

Oogstdankdagen

De jaarlijkse oogstdankdag van LTO-Noord vond op 5 september plaats in de O.L. Vrouw ter Noodkerk in Heiloo met tachtig deelnemers uit het Westland. De kerk was versierd met een prachtige collectie  groente, fruit en bloemen. Die werd na afloop naar een huis voor dak- en thuislozen gebracht.

Ook in andere kerken in het Westland en het Groene Hart worden de komende weken oogstdankdagen gehouden. Voorbeelden op 14 oktober zijn: Honselersdijk, Kamerik en Wateringen. Het is een goede gewoonte dat groente en fruit na afloop naar een diaconaal doel worden gebracht. In Honselersdijk houdt men op Oogstdankdag ook een extra inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank.

—–

Inzamelingsactie voor detentiecentrum

Op 7 september hield JOKO, het jongerenkoor van de parochiekern H. Maria Koningin in Krimpen aan den IJssel, een inzamelingsactie van horloges voor afgewezen asielzoekers die vastzitten in Detentiecentrum Rotterdam. Daarnaast kon ook kleding worden afgeleverd.

—–

Aandacht voor justitiepastoraat

Aan het begin van de Vredesweek ging Ron Colin voor in de Verrezen Christuskerk in Dordrecht. Colin is geestelijk verzorger in de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Door zijn werk met gedetineerden weet hij als geen ander hoe kwetsbaar vrede is in onze samenleving en wat opsluiting met een mens kan doen.
 

Meer informatie

Wie meer wil lezen over zijn werk, kan terecht in het parochieblad Solo Dios van september, p. 12-14.

—–

Franciscusmaaltijd

De H. Theresia van Avilaparochie (Drechtsteden) wil rond de Werelddag van de Armen een Franciscusmaaltijd organiseren. Daarvoor worden mensen uitgenodigd uit het eigen caritasnetwerk en uit de contacten met de Voedselbank en het Diaconaal Platform. Een datum moet nog worden vastgesteld.
 

Aanmelding activiteiten Werelddag van de Armen

Parochies kunnen activiteiten rond de Werelddag van de Armen (18 november) vóór 1 november aanmelden bij Jan Maasen:
E. j.maasen@bisdomrotterdam.nl

—–

Symposium ‘Wees getuige’

In het kader van de federatieweek 2018 houdt de federatie HH. Clara en Franciscus een symposium op donderdag 4 oktober in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Aanvang: 19.30 uur.

Barbara Muller uit Dordrecht zal spreken over haar projecten ‘De beschermde wieg’ (een vondelingenkamer) en ‘Het Babyhuis’. Het Babyhuis biedt opvang aan baby’s voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen; daarnaast biedt het woonruimte en begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Volgend voorjaar zal ook in Leiden een vestiging van Het Babyhuis worden geopend in de pastorie van de Lodewijkkerk. Eind november zal tijdens het diaconaal weekend geld worden ingezameld voor dit Leidse Babyhuis.

De tweede spreekster, Jimena Villanueva, zal in haar getuigenis vertellen hoe zij echt heeft gekozen voor God en wat zo’n keuze met je doet.

—–

Eigen MOV-activiteiten

MOV-groepen zetten zich niet alleen in voor de landelijke missionaire acties. Een paar voorbeelden:

 • De MOV-groep Naaldwijk hield op 15 en 16 september een deurcollecte voor de eigen Naaldwijkse missionarissen.
 • De parochiekern Sint Paulus Bekering in Capelle aan den IJssel hield op zondag 16 september een speciale Jinja-viering, waarbij het Jambakoor uit Zuidermeer Afrikaanse liederen zong en een priester uit Jinja voorging. Capelle aan den IJssel steunt al 45 jaar het Rubaga Students Centre in het bisdom Jinja in Oeganda.
 • De  groepen in onder meer Katwijk (27 september) en Hillegom (13 oktober) zamelen in voor Sam’s Kledingactie.
 • De MOV-groepen in het Westland organiseren op 13 oktober op zes locaties een inzameling van kleding, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Westlandse missionarissen.
 • Ook op 13 oktober zamelt de MOV-groep van Krimpen aan den IJssel kleding en spullen in voor haar adoptieproject in Lins.

—–

Westlands Nieuwsblad gaat digitaal

In 1968 waren 17 missionarissen uit de parochie van Honselersdijk werkzaam in verschillende delen van de wereld. Om hen te ondersteunen richtte een aantal familieleden toen Missiecentrum op, dat in 1988 werd omgedoopt tot MOV-groep. Een van de activiteiten van het eerste uur was de uitgave van een ‘Honsels Nieuwsblad’. Zo bleven de missionarissen op de hoogte van het lokale nieuws. Toen het aantal missionarissen uit Honselersdijk afnam, ging de groep zich richten op alle missionarissen uit het Westland. Een paar keer per jaar krijgen zij het ‘Westlands MOV Nieuwsblad’ per post toegestuurd. Aan de papieren versie is nu een einde gekomen. De nieuwsflitsen worden nog wel geplaatst op de website www.movwestland.nl.

Dinsdag 2 oktober 2018

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
 

Woensdag 10 oktober 2018

‘PCI-werk: een gebed zonder end? Over diaconie en caritas in het Jaar van gebed’
Diocesane bijeenkomst voor pci-bestuurders
Plaats: Elisabethzaal kathedraal, Robert Fruinstraat 36, Rotterdam
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden: dci@bisdomrotterdam.nl
 

Zaterdag 3 november 2018

Regionale startdag Vastenactie
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Nieuwsbrief Dienen, aug 2018

Wereldgebedsdag voor de Schepping

Sinds enkele jaren wordt op initiatief van paus Franciscus de Wereldgebedsdag voor de Schepping gehouden op 1 september. De duurzaamheidsbeweging van de Sint Christoffelparochie (Rotterdam-Oost en omgeving) organiseert op die zaterdag een meditatieve wandeling voor de schepping in het Kralingse Bos. De start is om 11.00 uur met een inleiding en gebed in de St. Caeciliakerk, Zocherstraat 90, Rotterdam. Daarna wandelen de deelnemers gezamenlijk naar het bos. Op verschillende plekken wordt stilgehouden om te luisteren naar verhalen over zorg voor de schepping, om te bidden over en te reflecteren op dit onderwerp. Op een mooie plek in het bos is gelegenheid om te picknicken. De (rollatorvriendelijke) wandeling is ongeveer 7 kilometer lang en om ca. 14.30 uur is men weer terug.
 

Aanmelden

Tot 31 augustus bij Dick Biesta:
E: dick.biesta@casema.nl
 
—–

Vredesweek 2018

Van 15 tot en met 23 september 2018 vindt de jaarlijkse vredesweek plaats. Het thema is ‘Generaties voor vrede’. In veel plaatsen wordt een oecumenische vredesdienst gehouden. Een kleine greep uit de andere activiteiten:

 • Op zaterdag 15 september vindt in Schiedam een Walk of Peace plaats. Aanvang 14.00 uur bij IKC Kethel.
 • Op woensdag 19 september staat in Delft-Zuid de veertiende voettocht voor vrede op het programma. De wandeling start om 19.00 uur bij de Vierhovenkerk. Na aankomst in de Al Ansaar Moskee vertellen vier mensen over hun ervaringen in oorlogsgebied en hun inzet voor vrede.
 • Op vrijdag 21 september, de internationale dag van de vrede, wordt in Leiden de jaarlijkse vredeswake op de Stadhuisbrug gehouden.
 • Op zondag 23 september vindt van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster in Den Haag het 16de Vredesfeest plaats. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten, hindoes en moslims heeft dit voorbereid.

—–

Regionale startdag Vastenactie

Dit jaar organiseert Vastenactie geen landelijke startdag, maar worden er vijf regionale startdagen georganiseerd i.s.m. de missiesecretarissen van de verschillende bisdommen. De regionale startdag voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam vindt plaats op zaterdag 3 november 2018 in kerkelijk centrum De Regenboog in Leiden-Merenwijk.
 
In 2019 zal Vastenactie aandacht besteden aan duurzaam ontwikkelingsdoel 6: water en sanitaire voorzieningen. Het programma voor de startdag is nog in ontwikkeling. In het plenaire deel zullen het thema en de bijbehorende projecten worden gepresenteerd. Daarna kunnen de deelnemers een keuze maken uit verschillende workshops.

Nadere informatie volgt. Noteer alvast de datum.
 
—–

Werelddag van de Armen

Op zondag 18 november 2018 wordt voor de tweede keer de Werelddag van de Armen gehouden. Eind juli heeft Mgr. J. van den Hende de parochiebesturen, pci-besturen en werkgroepen diaconie uitgenodigd om samen met het bisdom aan te sluiten bij dit initiatief van paus Franciscus. Dat kan met nieuwe of bestaande activiteiten. Er bestaan al enige plannen. Het bisdom gaat jongeren uitnodigen om met DiaconAction aan te sluiten om zo, in de woorden van paus Franciscus, “te getuigen van hun persoonlijke betrokkenheid en liefdevolle aandacht voor de naaste.” Een parochie zal in samenwerking met het bisdom een diaconale maaltijd organiseren. Op een andere plek zal het bisdom op locatie een inhoudelijke ontmoeting houden rond de thematiek van armoede.
 

Aanmelden van activiteiten

Tot 1 november 2018 bij Jan Maasen:
E. j.maasen@bisdomrotterdam.nl
 
—–

AVG voor pci’en

Ook de pci’en moeten voldoen aan de AVG, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Daarom heeft het bisdom hen een modelprivacyreglement aangereikt. Dit reglement schept het kader van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door de pci. Ook ontvangen zij een modelprivacyverklaring. Deze verklaring is een kort document, waarmee pci’en betrokkenen kunnen informeren hoe wordt omgegaan met hun persoonsgegevens. De documenten zijn voorbereid op het niveau van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie en te vinden op rkkerk.nl/avg.
 
—–

Ontmoetingsdag Missio Nederland

Missio Nederland organiseert haar jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober 2018 in Utrecht in ‘De Driehoek’, Willemsplantsoen 1c (op loopafstand van het Centraal Station). Dit jaar staat Ethiopië centraal tijdens Wereldmissiemaand. Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw uit Castricum verzorgt een lezing over zijn geboorteland. Deelnemers kunnen met elkaar in gesprek in kleine groepen. De ochtend wordt afgesloten met een lunch.
 

Aanmelden

E. missio@missio.nl
 
—–

Lezing Godian Ejiogu

Op zondag 7 oktober 2018 om 15.00 uur houdt theoloog Godian Ejiogu een lezing over zijn boek ‘Mijn droom’ in het Lambertuskerkje in Heenweg. Ejiogu droomt van Nederland als gidsland in het omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan over racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dit boek schrijft hij vanuit zijn eigen ervaringen over actuele thema’s als kolonialisme, rechtvaardigheid en de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie.
 

Reserveren vooraf

E. info@sintlambertuskerkje.nl
Kosten: € 10,- incl. koffie/thee
 
—–

Diaconale impulsdag

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Diaconaal Beraad van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda en omgeving) een diaconale impulsdag in Bodegraven voor alle diaconale vrijwilligers van deze parochie. Hoofdinleider is professor Jozef Wissink.
 
—–

Pilot caritaszuil

De pci van Berkel en Rodenrijs heeft goede ervaringen opgedaan met een caritaszuil achter in de kerk. Daarop kunnen kerkgangers informatie vinden over de pci. En ze kunnen de pci helpen haar werk te doen

 • door een aanvraag te deponeren in de zuil,
 • de pci te attenderen op een mogelijke aanvrager of
 • een gift voor het pci-werk achter te laten.

De DCI heeft tien caritaszuilen laten maken om te onderzoeken of een caritaszuil de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij het caritaswerk ook elders vergroot. Ze zullen worden geplaatst in tien locaties, verspreid over het bisdom. Najaar 2020 worden de ervaringen geëvalueerd.
 
—–

Week tegen de Eenzaamheid

Van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober 2018 vindt de landelijke Week tegen de Eenzaamheid plaats. ‘Kom erbij’ is dit jaar de algehele noemer voor publieksactiviteiten. Ook kerken kunnen activiteiten organiseren. Zo organiseert de diaconie van de gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp een klein ontbijt op dinsdagmorgen 25 september om 09.00 uur in de Korenaar.
 
—–

MOV-activiteiten

MOV-groepen besteden niet alleen aandacht aan de landelijke missionaire acties en de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers. Enige voorbeelden van andere activiteiten in het najaar:

 • De MOV-groep van de Adelbertkerk in Delft houdt op zondag 23 september haar jaarlijkse deurcollecte voor Oikocredit.
 • Op zaterdag 6 oktober vindt in diverse locaties in het Westland de halfjaarlijkse inzameling van kleding plaats.
 

Dinsdag 2 oktober 2018

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
 

Woensdag 10 oktober 2018

‘PCI-werk: een gebed zonder end? Over diaconie en caritas in het Jaar van gebed’
Diocesane bijeenkomst voor pci-bestuurders
Plaats: Elisabethzaal kathedraal, Robert Fruinstraat 36, Rotterdam
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden: dci@bisdomrotterdam.nl
 

Zaterdag 3 november 2018

Regionale startdag Vastenactie
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Nieuwsbrief DAK augustus 2018

Netwerk DAK – Door Aandacht Kracht
 
NIEUWSBRIEF augustus 2018

Vacatures
De stichting Wijkpresentie Maastricht zoekt per 1 november 2018 een presentiewerker Maastricht Noordoost voor 0,4 of 0,5 fte.
De stichting werkt aan leefbaarheid in wijken die na jaren van bouwperikelen rondom de A2 een transformatie zullen ondergaan.

Federatie Emmaus Nederland zoekt een stafmedewerker werving en communicatie voor 0,5 fte. Reageren kan tot 31 augustus 2018.

Straatpastoraat Leiden zoekt wegens pensionering van de huidige medewerkster, een straatpastor voor 0,4 – 0,6 fte, vanaf 1 december 2018.

De projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt twee geestelijk verzorgers (ieder 18 uur per week voor 1 jaar). Reageren kan tot 20 september 2018.
Kijk hier voor meer informatie
 
Bijeenkomsten

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Presentie, luisteren en aandacht staan hoog in het vaandel bij inloophuizen en daardoor zijn het bij uitstek plekken waar mensen met levensvragen komen. In september zijn er nog 3 regionale bijeenkomsten in Assen, Arnhem en Alkmaar. Kijk hier en meld je aan.
Kijk ook eens op de kracht van een goed gesprek.

Landelijke netwerkdag op 8 november 2018: De Formule Zeist
In Zeist opende onlangs het vierde wijk-inloophuis. Hoe positioneren zij zich en wat maakt dat zij zo succesvol zijn? Het programma begint met bezoeken aan de inloophuizen en collega-organisaties. In de middag spreekt Anke Stieger. Zij pleit voor gezamenlijke verantwoordelijkheid liever dan eigen kracht. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Spirituele dimensie in de presentie
Op vrijdag 14 september is de bijeenkomst van de Diaconale Studiekring met een inleiding van Anne Bolhuis over haar masterthesis ‘Diaconaat en spiritualiteit aan de hand van de casus straatpastoraat’. Kijk hier voor info en aanmelden.
 
Berichten

Wat werkt bij eenzaamheid
Op onze website is belangrijke informatie over eenzaamheid op een rij gezet. Het dossier ‘Wat werkt bij eenzaamheid’ van Movisie geeft een goed overzicht als je organisatie iets aan eenzaamheid wil doen.
Van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober is de ‘week tegen eenzaamheid. Op vrijdag 28 september is de jaarlijkse Kerk en Zorgdag: Eenzaamheid, de kerk uit?! Kijk hier voor meer informatie.

Van welke trainingen kunt u gebruik maken?
Op onze website is een overzicht geplaatst van trainingen die aansluiten bij vrijwilligers en coördinatoren van inloophuizen. Tevens vindt u cursusmateriaal om zelf te gebruiken.

Nieuwe leerroute urban mission je kunt nog mee doen
Dineke Hoff en Titia de Boer starten in het najaar van 2018 een nieuwe leerroute voor (beginnende) werkers. Deze leerroute van Trainingscentrum Kor Schippers werkt met ervarend leren en eigen werksituaties.

Fonds Franciscus
In juni hebben veel van de bij Netwerk DAK aangesloten organisaties een bijdrage aangevraagd bij het nieuwe Fonds Franciscus, onderdeel van Kansfonds. Op donderdagmiddag 4 oktober in Rotterdam is de officiële start.

Haella stichting
Op de facebookpagina van Haella stichting is te lezen dat ze graag nog meer kleinschalige projecten steunen in Nederland. Haella stichting is ook partner in ‘wij doen mee’, waar projecten voor vluchtelingen met een begroting tot € 2500, snel een aanvraag kunnen doen.

Herbergzaam van hart
Het bisdom Breda bracht deze brochure uit met ervaringen van het interessante project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Kijk hier voor de brochure.

Uit de praktijk
 
Veilig en wel
Een hulpverleenster die haar cliënt al lange tijd niet kon vinden, kwam bij het Kruispunt langs omdat ze gehoord had dat hij daar regelmatig kwam. Nadat we op kantoor met zijn drieën gesproken hadden, vroeg ze mij, toen zij en ik alleen zaten: “Houden jullie altijd gesprekken hier op kantoor, ook als je alleen bent met een cliënt?” Ik kon het niet nalaten te zeggen, dat wij geen cliënten hebben, alleen bezoekers. Maar inderdaad, wij voerden hier gesprekken met mensen apart. Ze sprak haar verbazing uit: er was hier geen veiligheid ingebouwd, geen alarmsysteem, geen camera’s, niks. Ze vroeg of ik me nooit onveilig voelde met mensen alleen op kantoor. Ik moest er even over nadenken, maar kwam tot de conclusie dat ik me hier nooit onveilig voelde. Ik bleef er even over nadenken, want eigenlijk is dat best bijzonder.
Ik moest denken aan mijn bezoek aan Rick in de gevangenis. Ik word een spreekkamertje binnen gebracht en moet aan de ene kant van de tafel plaats nemen. Rick wordt later door de deur tegenover mij binnen gebracht om plaats te nemen aan de andere kant van de tafel. Er wordt me gewezen waar de alarmknop zit. Als ik me onveilig voel kan ik daarop drukken en dan komt er binnen een mum van tijd een bewaker. Heel iets anders dus dan ons kantoortje op Kruispunt, waar zelfs geen tafel tussen mij en Rick in stond en waar geen alarmknopje was, laat staan een bewaker. Als Rick binnen komt denk ik voor het eerst bij mezelf: dus hij zou mij iets aan kunnen doen. Het is alsof Rick mijn gedachten kan lezen.

Hij zegt: je weet waar het knopje zit, toch? Misschien moet ik maar eens gaan flippen, dan zit dat knopje er tenminste niet voor niks. We moeten erom lachen en meteen voelen we ons weer “gewoon veilig” bij elkaar. Hij voelt zich veilig genoeg om zijn levensverhaal te vertellen, hoe hij vroeger thuis dagen opgesloten werd in een gangkast en regelmatig in elkaar geslagen werd. Af en toe huilt en vloekt hij erbij. En ik voel me veilig genoeg om onbevangen naar zijn verhaal te luisteren en mijn tranen te laten lopen.
Niks “gewoon veilig”. Veiligheid is nooit iets gewoons als je meegemaakt hebt wat Rick heeft meegemaakt.
Uit: jaarverslag Kruispunt Arnhem

Nieuwsbrief DAK juni 2018

Vacatures

Inloophuis De Herberg in Westervoort is op zoek naar een professionele coördinator voor het inloophuis voor 12 uur per week. Reageren kan tot 4 juli 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Inloophuis Diaconaal Centrum De Bron in Zaandam zoekt een diaconaal werker voor 0,5 fte. Solliciteren kan tot 15 juli 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Landelijke netwerkdag op 8 november 2018 in Zeist
In Zeist opende onlangs het vierde wijk-inloophuis. Hoe positioneren zij zich en wat maakt dat zij zo succesvol zijn? Noteer de datum alvast in uw agenda.

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Presentie, luisteren en aandacht staan hoog in het vaandel bij inloophuizen en daardoor zijn het bij uitstek plekken waar mensen met levensvragen komen. Tijdens vier druk bezochte regionale bijeenkomsten leerden aanwezigen over herkennen, erkennen en doorvragen. Soms ontstaat er opeens een diepgaand gesprek en wat doe je dan? Ga je apart zitten? En als er een nieuw gast binnen komt? Of als iemand steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertelt? In het najaar volgen nog 3 bijeenkomsten.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Netwerk DAK zoekt een vrijwilliger die informatie van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat opspoort en beschrijft voor de nieuwsbrief, website en facebook. Kijk hier voor meer informatie.

Ina Koeman nam afscheid
Op 24 juni nam Ina Koeman afscheid als stadspredikant in Antwerpen. Bijna 30 jaar werkte ze in en vanuit het Protestants Sociaal Centrum. Ze hield vooral van mensen, zeker van hen die in de rafelrand leven. Armgemaakte mensen noemde zij hen: mensen die door omstandigheden, maar vooral door de structuren in onze samenleving, uitgesloten worden. Mensen die meestal niet meetellen.  Voor haar waren ze wel belangrijk: “zonder hen zou ik niet zijn wie ik ben geworden”…  De droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de wereld andersom, is altijd haar drijfveer geweest. Ze heeft veel voor de stad gedaan. Lees hier het bericht in het ND.

Meerwaarde van vrijwilligers
Hebben vrijwilligers meerwaarde in de maatschappelijke opvang? Daarover hield Jan van Opstal een inleiding in Groningen. Lees hier zijn verhaal.

Digitaal roosteren
Via Inzetrooster kunnen vrijwilligers zichzelf inroosteren voor diensten, bijvoorbeeld in het inloophuis of bij vieringen van het straatpastoraat. Vrijwilligers kunnen onderling diensten ruilen en de coördinator kan een oproep rondsturen als er iets extra’s moet gebeuren. Voor vrijwilligers zonder computer kan de beheerder het zelf invullen. Hierdoor is er steeds een up-to-date overzicht. Kijk hier voor meer informatie.

Leergang gemengd wonen
Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk. De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen heeft een Leergang ontwikkeld die in september van start gaat. Kijk hier voor meer informatie.

SUN Noodhulpbureau’s
Stichting Urgente Noden heeft een nieuwe website waarop alle noodhulpbureau’s van SUN te vinden zijn. Deze noodhulpbureaus geven (eenmalig) financiële steun aan mensen die in financiële nood verkeren. Kijk hier of er een noodhulpbureau in uw woonplaats is.

Bijeenkomsten

Spirituele dimensie in de presentie
Op 12 september is de bijeenkomst van de Diaconale Studiekring met een inleiding van Anne Bolhuis over haar masterthesis ‘Diaconaat en spiritualiteit aan de hand van de casus straatpastoraat’. Kijk hier voor info en aanmelden.

Heilzame presentie
Donderdag 28 juni om 12.45 uur verdedigt Bert Roor zijn proefschrift ‘Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken’. Promotoren zijn Herman Noordegraaf en Henk Roest. Kijk hier voor meer informatie

Uit de praktijk

Levende stenen
Onderstaand stukje schreef de Leidse straatpastor Folly Hemrica voor Open Deur, Pasen 2018
Daklozen zijn per definitie ‘losse mensen’. Ze zwerven als afgewaaide bladeren over straat en hebben geen vast reisdoel meer. Ze zijn allang niet meer doelgericht want wat ze ooit ondernamen is meestal mislukt door drankmisbruik of door jarenlang drugsgebruik. Alles wat ooit de moeite waard leek is een herinnering geworden. Mensen met wie ze verbonden waren, zijn afgehaakt of door een vergelijkbare levensstijl vroegtijdig gestorven. Natuurlijk zijn er nog wel een paar lotgenoten, maar ook die ‘vriendschappen’ zijn als los zand. Het straatpastoraat probeert aan zo’n groep losse mensen een verband te bieden en dat is een uitdaging!
Elke maand komen we in de binnenstad van Leiden bij elkaar voor een viering waarin iedereen welkom is. Dat klinkt eenvoudig, maar wie zijn dan die welkome gasten? Dat is Birat, de alcoholist, die de ene zondag redelijk nuchter is maar een andere keer toch echt flink aangeschoten. Dat is Firella, die zo moeilijk afstand van haar spulletjes kan doen dat ze niet meer in haar eigen huis past. Het dwangmatige verzamelen strekt zich helaas ook uit tot de cakejes van het straatpastoraat. Dat is Pien met haar onafscheidelijke hond, die altijd zachtjes blaft onder de dienst en waar iedereen al erg op gesteld is geraakt. Dat is Barend, die onder de zegen wel eens een pak wijn uit zijn jaszak laat vallen, en zo nog een paar mensen die jaar in jaar uit trouw komen naar deze bijzondere plek.
Losse mensen die na heel veel jaren pastoraat toch een stevig bouwwerk zijn gaan vormen en ook anderen meenemen. Losse stenen die samen een wonderlijk huis vormen, vol kleur en vol ongebruikelijke verschijningsvormen. Wat is het cement van dit huis? Wat maakt dat deze losse mensen keer op keer terugkomen? Ook al leven ze op straat en hebben ze geen agenda, ze weten precies wanneer en hoe laat we weer bij elkaar zijn. Dat is toch bijzonder?
Ik denk dat een deel van het geheim is dat iedereen echt welkom is en dat het daarom niet uitmaakt hoe je eruit ziet, wat je geschiedenis is, of je je middelengebruik onder controle hebt of niet, of je te laat komt, of je in jezelf praat of steeds moet huilen, of je perse je hond mee wilt nemen, of je zo druk bent dat je vooraan moet zitten. Het geeft niet, je blijft welkom!
En… je wordt gezien, echt gezien. Vrijwilligers valt het op wanneer iemand is afgevallen of er moe uitziet en vragen dan ook wat er aan de hand is. Niemand blijft onopgemerkt in deze pop-up-kerk. We lijken een ongeregeld zooitje, maar we zijn een hechte club!
Mooi is dat en waardevol! Want mensen zijn bedoeld om samen een bouwwerk te vormen, niet om als losse stenen rond te zwerven. Wij kunnen vanuit het straatpastoraat iedereen gebruiken.
Een hele duurzame kerkgemeenschap zijn we, net als onze Grote Inspirator trouwens, die door de dichter Gerrit Achterberg “koopman in oud roest’ wordt genoemd. Afval bestaat niet en losse stenen blijken van onschatbare waarde te zijn!
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.

Nieuwsbrief DAK mei 2018

Vacatures
Het Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht is op zoek naar een nieuwe coördinator voor 20 uur per week. Reageren kan tot 25 mei 2018.
Kijk hier voor meer informatie.

Netwerk DAK zoekt een vrijwilliger om informatie op het web te zetten. Kijk hier voor meer informatie.
 
Berichten
Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Met de regionale bijeenkomsten willen we zicht krijgen op grenzen en mogelijkheden in de omgang met levensvragen als vrijwilliger en coördinator.
Data: 11 juni, Rotterdam 9.30-12.30 uur; 13 juni,  Breda 13.30-16.30 uur; 18 juni, Amersfoort 9.30-12.30 uur; 19 juni Oosterbeek 19.00-22.00 uur. Kijk hier voor meer informatie.
 
Franciscusfonds
Kansfonds zond aan alle organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk DAK een oproep om aanvragen in te dienen bij het Fonds Franciscus. Op hun website staat:  ‘Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat. Deadline is 1 juni 2017! Het gaat op deze korte termijn om een soort noodfonds voor exploitatie financiering. De bijdrage van Kansfonds is maximaal 50% van de exploitatiebegroting tot een maximum van € 50.000,- t/m 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend voor exploitatiekosten die nog niet gedekt zijn tot eind 2019.
Lees alle informatie op Kansfonds, heb je twijfels, aarzel niet om contact op te nemen met Bram Truijen (b.truijen@kansfonds.nl): 035-6249651.|
Lees hier het verhaal uit IDO-Lelystad
 
Privacy wetgeving en inloophuis
Het is bijna 25 mei en dan wordt ook voor inloophuizen de nieuwe privacy wetgeving van kracht. Netwerk DAK heeft op de website zijn privacy beleid gepubliceerd in het menu ‘over ons’. Kijk op www.netwerkdak.nl voor een AVG-bestendig voorbeeld vrijwilligerscontract en het privacy-stappenplan.
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat
Al eerder aangekondigd: op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Er zijn posters, liturgiesuggesties en een powerpoint. Dit biedt een mooie kans om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Kijk hier voor informatie en hier voor materiaal.
 
Eén tegen eenzaamheid
De overheid start een landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’. In iedere gemeente komt een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Lees hier het programma en kijk hier naar de handreiking ‘lokale aanpak van eenzaamheid’.
 
Wederkerigheid altijd goed
Wederkerigheid is een terugkerend onderwerp in gesprekken bij inloophuizen. Kees Penninx schreef daar een mooi artikel over. Download hier om het artikel ‘Als de geholpene helper wordt’.
 
Bijeenkomsten

Conferentie ‘Toekomst Maatschappelijke opvang’
Welke nieuwe vormen van hulpverlening zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren? Hierover gaat de conferentie van Open Hof in Groningen op 8 juni. Jan van Opstal verzorgt de workshop over de meerwaarde van vrijwilligers bij de opvang. Kijk hier voor meer informatie.
 
We doen het samen! Festival: Maak kans op een donatie!
Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Tijdens het ‘We doen het samen! Festival zal VSBfonds donaties van maximaal € 10.000,- toekennen.
Dit festival is in Amersfoort op 9 juni en biedt praktische tips, inzichten én financiële mogelijkheden voor project of initiatief rond actief burgerschap. Kijk hier voor meer informatie.
 
Voorjaarsconferentie beraad Grote Steden
Het Beraad Grote steden houdt op vrijdag 8 juni zijn voorjaarsconferentie. Onderwerp ‘Vernieuwing of vervreemding’, over vernieuwing in de PKN. Kijk hier voor meer informatie.
 
Uit de praktijk
Uit een van de jaarverslagen: Hans
“Een voorbeeld van hoe belangrijk en tegelijk intensief uitloop (vormen van bezoekwerk naast de inloop) kan zijn, was de begeleiding van Hans in 2017. Na jarenlang verblijf in het buitenland, kwam Hans zo’n jaar of zeven geleden terug naar Nederland en naar deze stad. Contact met zijn familie hield hij af. Via anderen kwam hij min of meer per ongeluk bij het inloophuis terecht. 
In eerste instantie was hij argwanend in verband met de kerkelijke achtergrond van het inloophuis. Maar al snel wist hij de warme en open sfeer te waarderen en kwam hij vrijwel dagelijks naar de inloop. Het inloophuis werd zijn alternatieve familie, zijn ‘home away from home’. Naast bezoeker werd hij ook officieel (vrijwillig) medewerker, zowel bij het maaltijdproject als bij de inloop. Totdat hij ging dementeren en zijn taken weer moest afbouwen. In verband met zijn dementie vroeg Hans steun aan de twee stafmedewerkers van het inloophuis. Dat deden ze lange tijd; ze gaven emotionele steun en steun bij de administratie. Het was intensief maar wel de moeite waard.”
Kijk hier voor meer jaarverslagen.
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.
Privacy
Kijk hier voor het privacy beleid van Netwerk DAK.

Nieuwsbrief DAK april 2018

Vacatures

Kerk en Buurt Noord in Amsterdam zoekt een buurtwerker voor 16 uur per week, in verband met zwangerschapsvervanging. Reageren kan tot 20 april.
Bij het nieuwe inloopcentrum Inn de Drie Tulpen in Hoorn is een vacature voor een betaalde coördinator voor 10 uur per week, met uitbreiding in 2019.
Reageren kan tot 30 april 2018.
Kijk hier voor informatie.

Berichten
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat
Op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Dit biedt uitgelezen kansen om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Wacht niet te lang, maak nu een plan! Kijk hier voor meer informatie.

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Als je een luisterend oor biedt, dan merk je dat mensen soms heel indringende vragen stellen. Staan we met de mond vol tanden als een bezoeker zucht en vraagt ‘waarom moet mij dit overkomen’, of kunnen we al luisterend hierover in gesprek gaan. We zijn blij dat Tilly de Kruyf, verbonden aan het netwerk levensvragen, bereid is om haar expertise met ons te delen. De regionale bijeenkomsten worden gehouden: 11 juni ’s ochtends in Rotterdam; 13 juni ’s middags in Breda; 18 juni ’s ochtends in Amersfoort en 19 juni ’s avonds in Oosterbeek.
Noteer de datum alvast!

Straatpastoraat
Dertien straatpastores waren bijeen op hun landelijke dag. Er waren drie nieuwe beroepskrachten en twee stagiaires. Annemarie van der Vegt vertelde hoe haar boekje ‘Verhalen van de straat’ tot stand kwam en hoe belangrijk het was voor de mensen die geïnterviewd werden. Het onderzoek ‘Lessen uit de werkwijze van pastores’ werd besproken met onderzoekster Hannah Klop. Straatpastores zijn te bescheiden want het is opzienbarend hoe zij mensen weten te bereiken, waar het de formele instellingen niet lukt.
In oktober is de volgende bijeenkomst.

Leertrajecten
Trainingscentrum Kor Schippers biedt najaar 2018 een leerroute voor (beginnende) professionals die werken op het snijvlak van maatschappij en ideële organisaties, wijkteammedewerkers. Meer lezen.
Trainingscentrum Kor Schippers biedt vanaf juni de cursus ‘Leiderschap en Eigenaarschap’. De introductie bijeenkomst is op 24 mei. Meer lezen
Stichting Presentie verzorgt vanaf half mei de Masterclass Presentie meer lezen.
Onverwacht Opgewekt organiseert op 2 juli ‘Zeg het met je lijf’, een provocatieve Masterclass. Meer lezen.

Afscheid Andries Baart
Met een openbaar college ‘Waarnemen, een kunde’ nam Andries Baart afscheid van de stichting Presentie. Indrukwekkend te zien dat er 350 mensen uit de wereld van zorg en welzijn bijeen waren die op een presente wijze naast anderen willen staan. Andries kreeg een daverend en welverdiend applaus. De Stichting Presentie gaat in volle vaart vooruit. Zij zoekt mensen en organisaties die in de ontwikkeling van presentie duurzaam met hen willen optrekken.
 
Ab Harrewijnprijs 2018
Op 13 mei wordt om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam de Ab Harrewijnprijs uitgereikt. Er zijn vijf initiatieven genomineerd. Dit jaar is er geen inloophuis onder de kanshebbers, maar het gaat natuurlijk wel om inspirerende initiatieven. Kijk even op www.abharrewijnprijs.nl om te zien wie de kanshebbers zijn.
 
Bijeenkomsten

Expertmeeting Zorgzame kerk
Er komen twee expertmeetingen over Zorgzame kerk. Woensdag 16 mei in Rotterdam en Dinsdag 29 mei in  Hoogeveen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar: j.bac@kerkinactie.nl 

Bijeenkomst diaconale studiekring op 14 september
Noteer alvast de datum, het programma volgt. Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door Herman Noordegraaf over diaconie.

Met ervaringsdeskundigen armoede aanpakken
Op 18 mei wordt in Houten een expertbijeenkomst georganiseerd over ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting en over de methodiek EDASU. De bijeenkomst wordt gehouden voor sleutelpersonen met veel kennis en ervaring. Meer informatie: klik hier.
 
Uit de praktijk
 
Inloophuis Culemborg heeft een nieuw gezicht en dit schreven ze aan Netwerk DAK: ‘Vorig jaar tijdens de regionale bijeenkomst deden wij als bestuursleden van Inloophuis Culemborg veel inspiratie en ideeën op en daarmee zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Het resultaat is een “nieuw gezicht” voor ons inloophuis: een nieuw logo, een nieuwe folder en een eigen website! We zijn er reuze trots op en nodigen jullie hierbij uit om die via onderstaande link te bekijken: www.inloophuisculemborg.nl