Een woord van dank van Wethouder Joelle Gooijer

Samen kerk zijn is meer dan het bijwonen van de zondagse vieringen. Eigenlijk begint het pas echt wanneer we op zondagochtend de kerk verlaten: het doorgeven van de liefde die we van Onze Heer mogen ontvangen.

Eén van de manieren waarop we dit doen is door middel van ons RK Stadsdiaconaat. Van hieruit worden verschillen activiteiten georganiseerd voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat dan niet alleen om de maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk of de jaarlijkse viering voor mensen met een beperking in de Franciscus & Clarakerk.

Ook werken verschillende parochianen als vrijwilliger voor de Non-foodbank en de Vakantiebank Delft. Om voor mensen die dit anders niet kunnen veroorloven voor een koelkast, bed of fiets te zorgen of een dagje uit.

Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt uit de waardering die we van wethouder Gooijer mochten ontvangen. Waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor ons RK Stadsdiconaat.

Geachte heren Van Riet en Kerklaan, beste Ton en Melchior,

Al langere tijd zetten jullie je, samen met andere vrijwilligers, met hart en ziel in voor het Rooms Katholiek Stadsdiaconaat.

Met initiatieven als de Non-foodbank en de Vakantiebank staan jullie in het midden van de Delftse samenleving en helpen diegenen die een duwtje in de rug nodig hebben. Jullie werk en inzet is van grote waarde voor onze Delftse samenleving. Via deze weg wil ik daarom graag nog eens benadrukken dat ik jullie werk bijzonder waardeer.

Een hartelijke groet,

Joelle Gooijer
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Ouderen en Armoede en inclusieve samenleving
Gemeente Delft

Tentoonstelling “De verbeelding van Johan G. Willems”

In 2005 is toenmalig stadsdiaken Hans van Bemmel ofm begonnen met het organiseren van maandelijkse maaltijdvieringen voor daklozen en verslaafden.  Deze maaltijdvieringen bestonden toen, en ook nu nog, uit een gezellige inloop met koffie en thee, een korte viering en tot slot een warme maaltijd met elkaar.
Het devies was dat “iedereen erbij hoort in Delft”, ook daklozen en verslaafden.

Het RK Stadsdiaconaat Delft e.o. heeft tot op heden deze, nog steeds goed bezochte, maaltijdvieringen voortgezet. In de loop van de jaren is de doelgroep veranderd naar mensen die de aansluiting met de maatschappij moeilijk kunnen vinden of behouden. Daarmee is het accent van de maaltijdvieringen komen te liggen bij de bestrijding van eenzaamheid.

Ter aankondiging van deze maaltijdvieringen maakt Johan G. Willems al sinds het begin, elke maand een poster die o.a. komt te hangen in kerken en bij instellingen die door de doelgroep bezocht worden. Op de poster staat altijd een “verbeelding” van het Evangelie dat in de viering van die maand ter sprake komt, of van een thema dat uit dat Evangelie naar voren komt. Op fraaie en soms ludieke wijze inspireren de posters op zich ook al tot nadenken en reflectie.

Met een verzorgde en professionele uitstraling wil Johan ook uitdrukking geven aan zijn visie dat elke mens respect verdient, juist ook mensen die zogenaamd onderaan staan in de maatschappij of zelfs aan de zijlijn. Wie naar hun verhaal luistert, komt erachter dat zij te kampen hebben met veel moeilijkheden of een harde strijd leveren met hun eigen onvermogen.

Een selectie van posters van de afgelopen 19 jaar is momenteel te zien in Inloopcentrum De Jessehof, Burgwal 50, Delft. Deze expositie is nog te zien tot Hemelvaartsdag (9 mei).

Openingstijden:

Maandag 14:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Woensdag Gesloten
Donderdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Vrijdag 14:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Zondag Gesloten

De Jessehof geeft (amateur)kunstenaars de gelegenheid om hun werk gedurende enige tijd te exposeren.

Zie ook www.jessehof.nl.