Verbonden blijven. Ook op 1,5 meter

Vorig jaar september trad Melchior Kerklaan aan als de nieuwe RK-stadsdiaken. Een ongelukkige val van de trap hield hem drie maanden thuis.

Daarna hield corona hem lang aan huis gekluisterd. De diakenwijding door de bisschop van Rotterdam is daardoor nog even uitgesteld. Het gaf hem tijd om zich voor te bereiden op de periode na de lockdown. Om na te denken over: andere activiteiten of activiteiten anders? En: hulp van krachtpatsers is welkom!

Lees verder