Organisatie

De Voedselbank Delft is gestart op 30 maart 2004 vanuit de diaconie├źn van verschillende kerkgenootschappen. Op 8 maart 2007 is Voedselbank Delft omgezet in een zelfstandige stichting, t.w. Stichting Voedselbank Delft. De Stichting is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, dossier nr. 52914). Alle medewerkers in de stichting zijn vrijwilligers, die hun diensten gratis ter beschikking stellen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Het bestuur wordt ondersteund door een soort klankbordgroep, de Werkgroep Voedselbank Delft. Het uitvoerende werk wordt in de verschillende commissies gedaan door een grote groep medewerkers. Alle vrijwilligers moeten de doelstellingen onderschrijven en zijn geheimhoudingsplichtig.