Voedselbank

De voedselbank Delft e.o. is ontstaan uit een een interkerkelijk diaconale werkgroep, bestaande uit vrijwilligers van de Rooms Katholieke Kerk, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Delft. Ze zijn in maart 2004 gestart met het wekelijks uitdelen van een voedselpakket aan huishoudens.

Enkele pastores kwamen bij hun werkzaamheden en contacten in de Delftse wijken huishoudens tegen, die om één of andere reden niet meer wisten hoe zij de maand financieel rond moesten komen en zorgen hadden hoe nood een beetje kunnen ledigen?

Het gaat bijna altijd om personen/gezinnen die een uitkering hebben. Soms moeten ze (te) lang wachten op een uitkering, terwijl de vast lasten toch gewoon doorgaan. Als daar dan ook nog de schulden bijkomen kan de nood wel erg groot worden. Weliswaar kunnen mensen met schulden geholpen worden door de Budgetwinkel om te leren hoe met een beperkt inkomen om te gaan, maar het duurt soms maanden voordat ze door de Budgetwinkel geholpen kunnen worden. Ook vluchtelingen hebben het moeilijk omdat ze van een minimumbedrag per maand moeten zien rond te komen. Hoeveel huishoudens maken in Delft gebruik van de voedselbank? In december 2010 bedroeg het aantal adressen ruim 220, waaronder 70 gezinnen. Het aantal personen dat geruikmaakt van onze pakketten is dus veel groter.