UITNODIGING

DELFTSE KERKEN EN (INTER)KERKELIJKE DIACONALE ORGANISATIES

De bekendste Delftenaar van 2009, onze Pastor Hans van Bemmel verlaat Delft, reden voor het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) om een afscheidsbijeenkomst te organiseren.

Gezien de grote betekenis van Hans voor de inbreng vanuit de Kerken aan de Delftse samenleving heeft het IDB besloten dit afscheid te markeren door een presentatie te organiseren van de diaconale inbreng in het Delftse maatschappelijk verkeer.

Kerken en (inter) kerkelijke organisaties leveren een bijdrage in de bestrijding van armoede, niet alleen op sociaal/financiële vlak maar ook op het spirituele vlak. Het IDB nodigt u uit ter gelegenheid van dit afscheid te laten zien wat er aan diaconale activiteiten door u wordt gedaan in het kader van het Pact tegen de Armoede

WAT DOET U ? en HOE DOET U DAT?

In de Vierhovenkerk zullen tafels gereed staan om uw antwoorden op deze vragen te presenteren en met de aanwezigen te bespreken aan de hand van flyers, brochures,projectplannen en simpele A-viertjes.

WMO (Wet op Maatschappelijke Ondersteuning)

Een specifieke vraag is de betrokkenheid op de naaste. De kerken vullen dit in met op het Evangelie gegrondveste naastenliefde, de Gemeente met de WMO. Dit ontmoetingspunt van Kerk en Stad wordt benaderd door verschillende sprekers zowel vanuit de Kerk als vanuit de Stad. De bijeenkomst wordt afgesloten met een Oecumenische Vesper en een Hans/d-druk tijdens een ontmoeting met Hans van Bemmel en met elkaar.

PROGRAMMA 29 mei 2010.

Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 Delft,
tel. 015-2610996

Inloop 13.30 uur Opening 14.00 uur Sluiting 18.00 uur

 

Geplaatst in Algemeen.