’s-HERTOGENBOSCH (RKnieuws.net) –

Meer dan zestig vrouwelijke religieuzen kwamen bijeen in Klooster Marienburg in Den Bosch, waar zij met elkaar stil wilden staan bij armoede hier en nu. Dat meldt de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen (KNR) op haar website. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Commissie Vrouwencontracten van de KNR.

Aan het begin van de bijeenkomst klonk het lied Tafel der armen van Huub Oosterhuis. Een tekst van Nehemia vormde het uitgangspunt voor de stelling dat armoede veroorzaakt en in stand gehouden wordt door onrecht. Deze profeet zag dit bij de Joden die het Beloofde Land hadden bereikt, na de slavernij in Egypte. Er zijn opvallende parallellen tussen mechanismen van onrecht en pogingen om die te rechtvaardigen toen en nu.

Er werd besproken hoe politiek, media en mensen onderling tegenwoordig een onwerkelijk beeld van armoede geven, waardoor werkelijke oplossingen verhinderd worden. En er werd gebrainstormd over mogelijkheden om dit beeld vanuit de eigen positie enigszins bij te stellen.

 

Geplaatst in Algemeen.