Rudger van Breemen

Mijn naam is Rutger van Breemen, 25 jaar, en ik ben gevraagd om mijzelf in deze editie van het parochieblad voor te stellen. Dit heeft natuurlijk een reden: Het komende (school)jaar heb ik de eer om in uw parochie stage lopen. Deze stage is onderdeel van mijn theologiestudie, waarvan ik zojuist het zevende jaar begonnen ben.

Ik studeer vanaf 2006 aan de Faculteit Katholieke Theologie, te Utrecht. Dit is nu wat vroeger de Katholieke Theologische Universiteit was. Daar volg ik nu voltijd de Masteropleiding pastoraat en doe ik mede via het bisdom de opleiding tot pastoraal werker. Bij deze studie hoort een jaar pastorale stage en ik ben blij dat ik die in Delft mag gaan lopen! Broeder Hans van Bemmel zal in het komende jaar mijn werkbegeleider zijn. Ik ben geboren in Sliedrecht, maar ik woon (gelukkig) sinds 1999 in Gorinchem, het alleroostelijkste puntje van het Bisdom Rotterdam en bekend van de Martelaren (die ik tot mijn vreugde in de Maria van Jessekerk aantrof). In Gorinchem ben ik actief in de politiek, maar verder ben ik full-time student.

Ik kijk erg uit naar mijn periode in uw parochie en zie er naar uit velen van u te ontmoeten. Ik ben er van overtuigd dat u mij de komende tijd beter zult leren kennen dan ik nu in een kort stukje kan weergeven en ik hoop ook de parochie en parochianen in Delft goed te leren kennen! Ik hoop veel te kunnen leren in en van de parochie. Ik wens u Gods zegen toe en hopelijk tot ziens!

Rutger van Breemen

 

Geplaatst in Algemeen.