Persbericht 13 december 2017

Persbericht van rk stadsdiaconaat

13 december 2017

 

Het rk stadsdiaconaat had het al heel lang boven op haar verlanglijstje staan: een project waarbij een straatpastor in enkele wijken van Delft actief zou zijn. Per januari 2018 wordt dit misschien werkelijk.

Het straatpastoraat Delft wordt dan een onderdeel van het rk stadsdiaconaat dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Hoewel het stadsdiaconaat met haar werk veel mensen bereikt met haar maaltijdvieringen, de vakantiebank, de nonfoodbank etc. realiseren we ons dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Een afnemend aantal mensen vindt nog de weg naar de bestaande kerken. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan.

Deo volente zwerft volgend jaar een straatpastor door de stad en bezoekt daarbij tevens de inloophuizen, woonvoorzieningen en werkprojecten. Vanuit ontmoeting kan vertrouwen groeien. Pas dan ontstaat een basis voor werkelijk gesprek. Dat gaat dan soms om de materiĆ«le nood, maar het gaat ook om de ‘grote vragen’ die het leven oproept.

Het straatpastoraat is in de jaren 90 in Nederland ontstaan om een specifieke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat bevonden: daklozen en verslaafden. Het straatpastoraat zoals wij het in Delft willen opzetten richt zich ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of gewoon een gesprek willen.

Zodra er meer nieuws is, brengen wij u op de hoogte.

Geplaatst in Actueel.