Pelgrimage in Delft 2013

Iona pelgrimage

Iona is een klein eiland voor de Noordwestkust van Schotland. De Iona Community, een internationale oecumenische gemeenschap, biedt mensen de mogelijkheid om hier een week lang in gemeenschap te leven in een gerestaureerde abdij of in een modern centrum. Elke dinsdag organiseert zij een pelgrimage over het eiland. De tocht voert langs plaatsen van historisch en religieus belang, waarbij wordt stil gestaan bij de levensweg van elke mens en van de wereld.

Stadspelgrimage

Maar waarom alleen een pelgrimage organiseren op een eiland vol natuurschoon? In een grote stad bevinden zich zeker zoveel plekken die zich lenen voor een bezinning op de levensweg.

De Iona Community heeft in 1997 voor het eerst een stadspelgrimage gehouden in Glasgow. Aanleiding was de 1400e sterfdag van de heilige Columba, die nauw verbonden is met Iona. De tocht begon in Govan, waar de stichter van de Iona Community George MacLeod predikant was. Ze voerde daarna langs allerlei plekken in de binnenstad die verbonden zijn met de strijd tegen armoede en onrecht en werd afgesloten in de Gorbal’s. In deze achterstandsbuurt zijn leden van de Iona Community altijd heel actief geweest.

De ervaringen met deze stadspelgrimage waren zo positief, dat zij nu een vast onderdeel is in het programma voor nieuwe leden en medewerkers van de Iona Community. En ze krijgt elders navolging.

Stadspelgrimage in Delft

De Ursulaparochie in Delft heeft in 2012 drie avonden georganiseerd over Iona en de Iona Community. Het Rk Stadsdiaconaat Delft zet zich in om de diaconie in de vier parochiekernen en op stadsniveau te bevorderen. Een stadspelgrimage samen met de Nederlandse Ionagroep is een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de kerkelijke inzet voor armen in heden en verleden in de stad Delft en met de spiritualiteit van de Iona Community.

Klik hier voor de folder.

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.