Omarm Christus, omarm het leven, omarm elkaar

Paasviering Stadsdiaconaat 2013

Het R.K. Stadsdiaconaat Delft en omstreken hield op woensdag, 27 maart 2013 jl. haar jaarlijkse paasviering in de Maria van Jessekerk. Op de uitnodiging stond: “voor dak- en thuislozen, verslaafden, ontheemden, ouderen, eenzamen en allen die het moeilijk hebben in en met de wereld.” Dat zegt veel over de verandering die zich binnen de gastengroep heeft voltrokken. Omdat het leven in ons land voor steeds meer mensen moeilijk wordt, zijn er ook steeds meer mensen die de boot missen, in de problemen komen. Mensen als u en ik, mensen die behoefte hebben aan wat warmte en aandacht, die op z’n tijd ook gewoon mens willen zijn. Dat zijn helaas niet alleen meer de dak- en thuislozen en verslaafden.

Onder het motto ‘Omarm Christus, omarm het leven, omarm elkaar’, werd het leven in het algemeen, het nieuwe leven van de lente máár vooral het nieuwe en eeuwige leven gevierd dat ons door de opstanding van Jezus Christus met Pasen wordt geschonken. Tegen vieren gingen de deuren open en stond de koffie/thee met Limburgse vlaai klaar. Om half zes kwam iedereen samen in de kerk voor de gebedsviering en daarna kon iedereen genieten van een lekkere maaltijd. De sfeer was goed, het was een gezellige drukte, ondanks dat het niet al te druk was. Het aantal gasten is met Pasen namelijk altijd een stuk kleiner dan met Kerstmis. De maaltijd was dit jaar wat eenvoudiger van samenstelling. Het was een bewuste keuze om op deze wijze de kosten van de Paasviering niet al te zeer te laten oplopen. Niettemin had onze leverancier, Slagerij Lander, er een heerlijke Chinees-Indische maaltijd van weten te maken.

We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning van enkele fondsen, Delftse ondernemers en andere gulle gevers. We zijn dankbaar voor de enorme hulp van “de kook­groep voor de dak- en thuislozen”, de jongeren van “M25” en een heleboel andere vrijwilligers. Dankzij de ijver van hun handen was alles weer perfect geregeld. De Paas­viering was weer een succes. Dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Namens het bestuur van RKSD,

Pastor Jan Lamberts

 

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.