Nieuwsbrief Netwerk DAK oktober 2012

Aankondigingen Netwerk DAK

Vijfde landelijke netwerkdag van Netwerk DAK op 7 november

Zoals al eerder aangekondigd vindt deze dag plaats bij Ido-Lelystad, vanaf 10.00 uur. Ido-Lelystad is gegroeid uit de samenwerking van twee inloophuizen, een voedselbank en project voor schuldhulpverlening. Het werk wordt gedragen door negen plaatselijke kerken. Enkele jaren geleden werd uitgerekend wat het maatschappelijk rendement is in euro’s van het werk dat door de  200 vrijwilligers wordt verzet. Dat rapport vindt u hier.

De voorbereidingsgroep is hard aan het werk en de medewerkers zijn enthousiast om u te ontvangen op de vier locaties. Noteer alvast de datum. Het programma en aanmeldformulieren worden volgende week verzonden.

Medewerkers van inloophuis Dieren verdiepen zich in veranderingen in de WMO

Door bezuinigingen van de gemeente moet het inloophuis in Dieren op zoek naar een andere ruimte. Dat was de aanleiding om eens goed na te denken over de toekomst. Het bestuur werkte aan een beleidsplan. Vervolgens riep men de hulp in van Pieternel Ermen, adviseur. Zij kwam op 19 september met alle vrijwillige medewerkers praten over wat de veranderingen in de WMO kunnen betekenen voor een inloophuis. Er komen niet alleen bezuinigingen, maar ook nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden van samenwerken met anderen. De informatie gaf een stevige impuls aan het gesprek over de toekomst.

Wilt u meer weten over de aanpak bij het inloophuis in Dieren, of wil uw organisatie zich verdiepen in de WMO, neem dan contact op met het secretariaat van Netwerk DAK.

Jaarverslagen 2011

De jaarverslagen geven een aardig overzicht van wat er gebeurt op de verschillende werkplekken. Het Annahuis in Breda heeft een jaarverslag afgewisseld met verhalen en foto’s. Het Diaconaal Centrum Eindhoven laat in het jaarverslag een helder organisatie zien. Het bestuur maakte in 2011 ook een beleidsplan waarin de visie en identiteit alsmede de presentie als manier van werken worden beschreven. Ook de verslagen van Inloophuis De Ruimte in Almere en De Wissel in Schiedam laten zien hoe breed het scala aan activiteiten is. Meer lezen.

In het tijdschrift Diakonia van augustus 2012 verscheen een artikel over inloophuis Wageningen. Klik hier om het artikel te lezen.

Berichten

Onverwacht opgewekt

Buurtpastor en trainer Marieke Sillevis Smitt organiseert op vrijdag 26 oktober 2012, van 10.00 tot 16.00 uur, een trainingsdag: Onverwacht Opgewekt, Provocatief coachen, De factor ik. Het is een kennismaking met de provocatieve benadering. De dag is bestemd voor pastores, buurtbeheerders, kerkelijk werkers, ieder die mensen begeleidt. De kosten zijn 85 euro, inclusief koffie, thee en lunch. De dag is in Utrecht. Lees meer over de provocatieve benadering in deze e-zine.

Missing Link

Niet alleen in Nederland zijn groepen bezig met armoedebestrijding. In veel Europese landen is er een anti-armoedebeweging. In België bestaat een opleiding tot inzet als ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. Deze bestaat al meer dan tien jaar. De organisatie ‘De Link’ coördineert de opleiding. In Nederland zijn sinds kort enkele organisaties bezig om de mogelijkheden voor een dergelijke opleiding te verkennen. Wellicht inspireert de documentaire ‘de missing link’.

Protest tegen armoede blijft nodig

Elke derde dinsdag van de maand is op Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur de Stilteactie tegen armoede en verrijking in Nederland. Wilt u meedoen of meer weten neem dan contact op met Madeline Andringa, 078-6317861, Norga Simons:070-5117530, Henk Baars:06-41170229, wezijnhetzat@hotmail.com, of www.armekant-eva.nl/projecten/stilteactie.html

Op 17 oktober organiseert het Ubuntu-huis in Utrecht in samenwerking met ATD-Vierde wereld, een bijeenkomst als protest tegen extreme armoede. Kijk hier voor de folder.

Inspiratie

Theologische masterclass bij Stem in de Stad

In oktober organiseert Stem in de Stad drie theologische Masterclasses over het thema ‘Aarden in Goede Grond’. Onder andere dr. Rinse Reeling Brouwer en dr. Jean-Jaques Suurmond zijn de sprekers Kijk hier voor het programma.

Boekpresentatie over de caritas

Op woensdagmiddag 17 oktober presenteert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk het nieuwste boek van dr. Erik Sengers, coördinator van de Dienst Diocesane Caritas, getiteld; Caritas. Naastenliefde en liefdadigheid in de diaconia van de kerk.

De zorg en aandacht voor mensen in moeilijke levenssituaties is een van de centrale opdrachten van de christelijke kerken. De maatschappelijke en kerkelijke situatie waarin dat gebeurt is sinds enkele jaren dusdanig veranderd, dat er nieuwe accenten gezet moeten worden: de kerk is kleiner geworden, de maatschappij harder. De vraag die in dit boek beantwoord wordt is hoe in dit spanningsveld de kerkelijke naastenliefde, de ‘zorg voor de naaste’ vorm dient te krijgen. Ook is het de vraag welk woord, welke spiritualiteit daaraan ten grondslag dient te liggen. Uitgeverij Eburon, Delft ISBN 978 90 5972 681 9 www.eburon.nl. De presentatie begint om 14.00 uur en vindt plaats in de Tiltenberg. U kunt zich aanmelden esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Brieven aan wijkbewoners

Marc van der Post schreef eerder een boek over zijn ervaringen in de wijk El Jagüel in Buenos Aires, Argentinië, waar de auteur al meer dan elf jaar woont tussen andere wijkbewoners. Als Nederlander en theoloog kwam hij min of meer toevallig in El Jagüel te wonen. Velen lazen zijn boek en waren onder de indruk. Nu komt er een nieuw boek uit. Het boek bestaat uit negentien brieven, geschreven aan bewoners uit de wijken Siglo XX en San Ignacio in El Jagüel. Bij iedere brief werd een foto gemaakt. Het zijn geschenken aan de bewoners. Meer informatie: Marc van der Post, Edison 3094, El Jagüel, 0054114232 2103, marc_ale15@hotmail.com.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

 

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 november 2012

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.