Nieuwsbrief Netwerk DAK oktober 2018

NIEUWSBRIEF NETWERK DAK oktober 2018 
Vacatures
De stichting Wijkpresentie Maastricht zoekt per 1 december 2018 een  presentiewerker Maastricht Noordoost voor 0,4 of 0,5 fte.

Bij Ido-Lelystad is een vacature voor Teamleider Schuldhulpverlening voor 32 uur per week. Solliciteren kan tot 28 oktober 2018.

Stem in de Stad in Haarlem zoekt een inspirerende en theologisch vernieuwende Coördinator Straatpastoraat voor 27 uur per week. Reageren kan tot en met 3 november.

Kijk hier voor meer informatie.

Wijkgebouw De Bron in Rotterdam zoekt een diaconaal buurtpastor voor 0,8 of 1 fte. Reageren kan tot 9 november. Kijk hier voor de vacaturetekst.
 
Bijeenkomsten
Landelijke netwerkdag op 8 november 2018: De Formule Zeist
Maak kennis met de vier wijkgerichte inloophuizen. Kom luisteren naar het optreden van De Straatklinkers, het koor van dak- en thuislozen, die speciaal uit Amsterdam komen. En herken in jezelf een moderne kathedralenbouwer. Meld je snel aan. Kijk hier voor het programma en aanmelden.

Training vrijwilligers blijft noodzakelijk
In september zijn de regionale bijeenkomsten rondom ‘levensvragen in het inloophuis’ afgerond. Met ruim honderd deelnemers waren het goed bezochte bijeenkomsten. Opvallend veel vragen gingen over de dagelijkse praktijk in de inloophuizen: hoe moet ik reageren en dan kwamen er concrete voorbeelden. Vragen waar vrijwilligers echt mee zitten, breder dan alleen levensvragen. Het laat zien hoe ontzettend belangrijk bijscholing is voor alle vrijwilligers, in het bijzonder bij de inloophuizen waar geen betaalde kracht is die daar voor zorgt. Heb je hier vragen over, neem contact op met Jan van Opstal of Helma Hurkens, of kijk hier voor het aanbod van trainingen.

Straatpastores bijeen in Hoorn
De straatpastores kwamen in LOND-verband bij een in Hoorn. Zij maakten kennis met de praktijk en oefenden nieuwe werkvormen. Lees hier de impressie van de dag.

Landelijke Diaconale Dag 10 november
Netwerk DAK is aanwezig op de Landelijke Diaconale Dag 10 november van Kerk in Actie in Utrecht. We zoeken een vrijwilliger die tijdens de lunchpauze informatie wil geven over inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Wil je mee doen, neem dan contact op met Helma Hurkens, 06-37192976.

Berichten
Armoede brochure diaconie Den Haag
Op zaterdag 13 oktober kreeg wethouder Van Alphen de brochure ‘Armoede in Den Haag’ aangeboden van de Diaconie. Ze bevat ervaringsverhalen van vrijwilligers en professionals uit de diaconale armenzorg, gecombineerd met cijfers. Vooral de aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid en de Haagse kerken zijn de moeite waard. Duidelijke taal en fraaie vormgeving.
De brochure is gratis te bestellen of te downloaden via www.diaconiedenhaag.nl.

Website Zorgzame Kerk
Kerk in Actie maakte een update van de website Zorgzame Kerk, met onder andere een toolbox Zorgzame Kerk en materialen rondom eenzaamheid. De moeite waard. Klik hier voor de website Zorgzame Kerk.

Stichting Geloofsinburgering
Migranten helpen het geloof te behouden en/of te vinden in de Nederlandse seculiere context, dat wil de stichting Geloofsinburgering. In hun nieuwsbrief houden ze je op de hoogte van hun werk. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Kamerbrief geestelijke verzorging
Minister De Jonge maakte een plan om geestelijke verzorging beter bereikbaar te maken. Als je in een ziekenhuis of zorginstelling bent, dan is daar een geestelijk verzorger. Maar mensen gaan sneller naar huis en blijven langer thuis wonen en veel mensen weten niet hoe ze dan een geestelijk verzorger kunnen vinden. Lees hier het plan van aanpak geestelijk verzorgers.

Geloven in mensen, conferentie over armoede en schulden
Georganiseerd door Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Diaconaal Steunpunt en Knooppunt Kerken en Armoede. Zaterdag 26 januari 2019 in Ede, bekijk hier het programma en meld je nu al aan.

Vrijwilligersvergoeding
Per 1 januari 2019 gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 omhoog. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale onbelaste vergoeding krijgen van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Op dit moment is de maximale onbelaste vergoeding € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar.
 
Uit de praktijk
Inloophuis De Bron nam afscheid van coördinator Marleen Kramer. In haar blog kijkt ze terug op vijf intensieve en mooie jaren. Lees de indrukwekkende uitspraken van de bezoekers …

De betekenis van Inloophuis De Bron
 
De wijk Poelenburg is een veelkleurige wijk in Zaandam. Bewoners met diverse culturele en religieuze achtergronden, zeer uiteenlopende opleidingsniveaus en werkkringen, zoekend naar werk of zonder werk, levend in een gezinssituatie of alleenstaand. Sociale thema’s in deze wijk waar men bewust oog en oor voor probeert te hebben, zijn bijvoorbeeld armoede en eenzaamheid. Al met al, uitdagend werk, soms moeilijk, maar zeker een verrijkende ervaring. Zo heb ik het ervaren, in de afgelopen 5 jaar dat ik als coördinator van Inloophuis De Bron actief betrokken mocht zijn in deze wijk. Soms moeilijk, want het langdurig opbouwen van een relatie valt niet altijd mee. Iets wat opgebouwd is, kan zo maar, door de complexiteit van problemen, wegvallen. De uitdaging zit hem in het langdurig ‘wortelen’ in de wijk. Voor mij als coördinator, maar ook voor ons als organisatie. En met ons ook de andere organisaties in de wijk.
 
De afgelopen 5 jaren waren zeer rijk door de vele ontmoetingen. Ik denk terug aan zoveel mensen die ik eenmalig, regelmatig of heel vaak heb ontmoet.

In een terugblik werd mij het volgende verteld over de betekenis van De Bron voor hen.
 
Deelnemers van de inloopochtend:
“Ik voel hier vrede en begrip. Er is ruimte om mijn eigen mening te geven, om gehoord te worden en om betrokkenheid te tonen. Elkaar kunnen vertrouwen is een groot goed.”
 
“Door dialoog verrijk je elkaar.”
“Ik heb hier mensen leren kennen, mensen van de kerk en mensen uit de wijk. Dat is heel belangrijk”.
 
“Door De Bron ben ik uit een isolement gehaald. Er worden goede gesprekken gevoerd zonder dat een oplossing nodig is. Belangrijk is om interesse te tonen en open te blijven voor anderen”.
 
“Het is heel gezellig. Ik leer hier mijn Nederlandse taal te verbeteren. De goede gesprekken zijn belangrijk.”
 
“Eigenlijk is samenleven heel eenvoudig als je respect hebt voor elkaar”.
 
Eerst leerde ik de Nederlandse taal in De Bron nadat ik vanuit Syrië in Zaandam terecht ben gekomen. Ik leerde hier gaandeweg vriendinnen kennen. En nu heb ik, ook via De Bron, werk gevonden!”
 
Deelnemer dialoog bijeenkomst:
“Door dialoog leer je elkaar kennen. Vanuit de traditie is er veel herkenning. Het vraagt tijd en geduld om vertrouwen te laten groeien. De Bron is zo een belangrijke plek.”
 
“Ik ben Nederlander, moslim, rijkere inwoner… met andere woorden, we hebben allemaal onze eigen rol. Door dialoog gesprekken overbrug je de verschillen”.
 
Van vrijwilligers:
“Ik ervaar het als heel positief om voor De bron vrijwilligerswerk te mogen doen. De Bron is een fijne plek.”
 
“De warmte en de verbondenheid van De Bron vind ik nergens anders in de wijk.”
 
“Ik vind het mooi om mensen te leren kennen. Ik ben er voor anderen en hoop dat ze zich veilig voelen. Ik zie het als een ketting en iedereen is een schakel.”.
 
Uit het groepsgesprek:
“Ik leerde opkomen voor mezelf.“
 
“De groep maakt me sterk”.
 
Tot zover de uitspraken opgetekend uit de mond van gasten en vrijwilligers.
De Bron is van betekenis voor de mensen die er komen en zo ook als een vaste plek in de wijk. Kleinschalig, kwetsbaar en krachtig tegelijk
.

Geplaatst in Actueel.