NIEUWSBRIEF NETWERK DAK november 2015

Vacatures
*Inloophuis Soest is op zoek naar een coördinator voor 20 uur per week. Reageren kan tot en met 30 oktober.
*JOTA, een nieuwe plek om te ontmoeten en te delen in Zeeuws-Vlaanderen, zoekt een pionier jongerenwerker voor 20-24 uur. Reageren kan tot 31 oktober.
*De Andreasparochie in Heerlen zoekt een parochieel opbouwwerker voor een project van 4 maanden. De periode is verlengd en sollicitanten kunnen reageren tot 15 november.
Op www.netwerkdak.nl/vacatures vindt u informatie over de vacatures.

Aankondigingen Netwerk DAK
Vrijwilliger 7.0: landelijke netwerkdag in Ede op 20 november
Werkbezoeken, inleidingen en crowdfunding in de praktijk, dat is het programma voor de landelijke netwerkdag. Ga voor programma en aanmelden naar www.netwerkdak.nl.

Regionale bijeenkomsten
‘Samen de schoonheid beleven’ en ‘dankbaarheid die niet slijt’ werden in Tiel genoemd als belangrijkste kernwaarden van het werken in een inloophuis. Ook bij deze laatste regionale avond gaven de deelnemers aan dat ze aan het denken zijn gezet en dat de onderlinge uitwisseling hen goed doet.

Posters gezocht
Over enkele weken heropent Inloophuis ’t Centrum de deuren na een renovatie. Bij de opening willen ze graag met posters een indruk geven van de sfeer van een inloophuis. Heeft iemand posters of grote foto’s beschikbaar die beeldend weergeven wat een inloophuis inhoudt? Stuur dan even een berichtje naar secretariaat@netwerkdak.nl.

Berichten
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?
Het onderzoek ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ is een studie naar het grotere beroep op vrijwilligers in de verpleegzorg dagbesteding en in het beheer van bijvoorbeeld buurthuizen en speeltuinen. Beroepskrachten blijven noodzakelijk, alleen al omdat zij onpartijdig zijn. Het onderzoek is te vinden op de website van Patform 31.

Agenda
Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen
1 november 15.15 uur op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam, op de dag voor Allerzielen, vindt een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in. De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.

Beraadsdag Vluchtelingen van de Raad van Kerken
Op 7 november in Amersfoort houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken haar jaarlijkse beraadsdag over de actualiteit van de huidige instroom nieuwe vluchtelingen. Wat kunnen kerken hierin doen? Wat zijn best-practises? De stand van zaken van de Bed-Bad-Brood- voorzieningen.

Symposium Mensenrechten op straat
Op 16 november 2015 is het één jaar na de uitspraak van het Europese Comité Sociale Rechten. Om 14.30 uur te Amsterdam organiseert Amnesty International in samenwerking met Kerk in Actie en de Stichting LOS een symposium. Presentatie van de Amnesty publicatie: ‘Mensenrechten op straat, Bed, Bad en Brood en de menselijke waardigheid van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland’. Inleidingen geven inzicht in de huidige stand van zaken.

Landelijke Diaconale Dag
Op 21 november 2015 vindt de Landelijke Diaconale dag plaats. In het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht komen meer dan duizend diakenen, predikanten en ZWO-commissieleden samen om na te denken over het thema ‘Geloof in de kracht van delen’. Ga voor meer informatie naar de website van Kerk in Actie.

Uit de praktijk
In januari is de Regenboog lid geworden van Netwerk DAK. De Regenboog heeft 8 inloophuizen in Amsterdam. Over inloophuis Makom is een documentaire/film te vinden op you tube. In de film is te zien hoe het toegaat in Makom. Waarom komen de bezoekers dagelijks naar dit inloophuis en hoe kijken zij aan tegen dak- en thuisloosheid?

Geplaatst in Actueel.