Nieuwsbrief Netwerk Dak nov 2012

DIGITALE NIEUWSBRIEF NETWERK DAK  november 2012

Samenwerking van gemeentelijke overheid met kerkelijke organisaties staat centraal op de vijfde landelijke netwerkdag op 7 november in Lelystad.

In de ochtend zijn er bezoeken aan de inloophuizen en voedselbank en schuldhulpverlening. Inmiddels hebben ruim 60 mensen zich al aangemeld. Voor het programma klik hier. Voor het jaarverslag van de ontvangende organisatie IDO-Lelystad klik hier.

Dit jaar bestaat Open Hof, Oecumenisch diakonaal-pastoraal centrum in Groningen 35 jaar

Dit jubileum staat in het teken van het vrijwilligerswerk. Het zijn de vrijwilligers die Open Hof dragen, al 35 jaar lang. Er is een speciale website opgezet over het vrijwilligerswerk in de Open Hof en die wordt ondersteund met een jaarkalender met hetzelfde thema. Tijdens de jubileumviering op 9 november wordt de website geopend en de kalender gepresenteerd.

Inloophuis de Zevensprong bestaat 10 jaar

Op 16 november is het 10 jaar geleden dat Inloophuis De Zevensprong de deur opende. Het inloophuis is vier keer per week open en trekt gemiddeld zo’n 12 bezoekers. Na een lange zoektocht werd eind 2011 een nieuw pand betrokken. Op 16 november hoopt men het jubileum te vieren met een receptie.

Nieuwe website citypastoraat Enschede
In de Nieuwsbrief van de Stichting Oecumenisch Citypastoraat Enschede wordt de nieuwe website gemeld van deze organisatie, http://www.citypastoraatenschede.nl/home.
In dezelfde nieuwsbrief staat een oproep voor donaties: “Nu de inkomsten van de kerken onder druk staan, komen de fondsen nog slechts met de grootste moeite over de brug. En als de bijdragen van de kerken helemaal weg zouden vallen, haken diverse fondsen af omdat ze geen instelling willen ondersteunen waarvan het voortbestaan onzeker is.” Veel instellingen hebben tegenwoordig een knop voor online doneren op hun website.

Beleid

Een nieuw beleidsplan maken is een flinke klus. Op de website van Netwerk DAK willen we voorbeelden van beleidsplannen plaatsen. Die kunt u gebruiken als u zelf aan de slag gaat. Het eerste beleidsplan, namelijk van het Diaconaal Centrum Eindhoven staat er op. In de inleiding vindt u een beschrijving van presentie als de wijze van werken. De beleidsplannen zijn te vinden bij de jaarverslagen. Klik hier. Graag ontvangen we beleidsplannen van aangesloten organisaties. Die kunt u zenden naar het secretariaat.

Oproepen

Oproep tegen strafbaarstelling illegaal verblijf!
Deze oproep is onder andere ondertekend door Stek In Den Haag en Stem in de Stad Haarlem.
Het zou fijn zijn als deze (of een andere) tekst naar PvdA-contacten gestuurd wordt. Bij voorkeur vóórdat ze lokaal vergaderen over amendementen bij het congres. Zie voor meer informatie de website www.geenstrafbaarstelling.nl.

Geachte Hans Spekman, Diederik Samsom, Marleen Barth,

we zijn bijzonder geschrokken toen we meekregen dat in het regeerakkoord opnieuw de strafbaarstelling van illegaal verblijf als voornemen is vastgelegd. Bijgaand sturen we, namens enige tientallen organisaties in het land, een herinnering aan de bezwaren die tegen strafbaarstelling illegaal verblijf leven en al eerder zijn geuit.

Dit mag geen ruilobject zijn.

We hopen dat uw partij hierop terug zal komen en dat u zich in zult zetten om uw beoogd regeringspartner van dit voornemen af te helpen.

Wij zullen u daar graag bij van dienst zijn.

Hoogachtend,

VluchtelingenWerk Nederland, FNV, UAF, Defence for Children, Cordaid, Humanistisch Verbond, Humanistische Alliantie, Kerk in Actie, Justitia et Pax, Dokters van de Wereld, FairWork, Johannes Wier Stichting, Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, IMWU,

VluchtelingenOrganisaties Nederland (mede namens 375 vluchtelingen organisaties)

TMP(Transnational Migrant Platform), RESPECT NL, TRUSTED Migrants, SKIN-Rotterdam,

Stichting LOS, OKIA, ROS, ASKV/SV, Vluchtelingen in de Knel, GAST-Nijmegen,

STEK-voor stad en kerk, Diaconie Den Haag, SHUV-Emmen, Noodopvang Utrecht,

STIL-Utrecht, Stem in de Stad – Haarlem, Comité Noodhulp Asielzoekers IJmond, SVZV,

Vrouwen tegen Uitzetting, Maatwerk bij Terugkeer, Straatconsulaat Den Haag, advocatenkollektief Rotterdam,

Jan Pronk en vele andere individuele ondertekenaars

p/a Stichting LOS
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht
030 2990222


Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Onder de nieuwe naam Pauluskerk Vluchtelingenwerk start de Pauluskerk een actie om jonge donateurs en sympathisanten te vinden in de regio Rijnmond. De campagne ‘Ze verdampen niet’ is gericht op betere beeldvorming en breder draagvlak. www.pauluskerkrotterdam.nl.

Wake slachtoffers asielbeleid in Eindhoven
Tijdens de Wake zal vooral aandacht gegeven worden aan de uitzichtloosheid en onzekerheid van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Er zullen daarom verhalen zijn die de vraag oproepen waarom mensenlevens gebroken moeten worden. Daarnaast ook verhalen die perspectief bieden, verhalen die laten zien dat het ook anders kan. U bent van harte welkom bij de wake op: Woensdag: 31 oktober 2012, 20.00 – 21.00 uur, Catharinakerk / Open Huis, Ingang: Begijnhof.

Nieuwe voorstelling van theater Stut
Stut heeft een nieuwe voorstelling. De titel is: Verwacht! Binnenkort in uw theater … Deze voorstelling wordt gespeeld door de leden van het Stut koor en spelers van JongStut. Jongeren en ouderen verschijnen samen op het toneel, en zo ontstaat een muzikale voorstelling op basis van herinneringen, verachtingen en dromen van deze twee groepen. Zie www.stut.nl.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 december a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.