Nieuwsbrief Netwerk DAK juni 2013

Bijeenkomsten

Symposium De Ontmoeting in Amersfoort

Vanwege het 20-jarig bestaan van Inloophuis ”De Ontmoeting” in Amersfoort en het afscheid van coördinator Ria Kok is op vrijdag 14 juni het symposium Ontmoeting in sociale media?”. U kunt zich aanmelden tot 6 juni.

Jubileum Trainingscentrum Kor Schippers

‘Is alles van waarde weerloos?’ de jubileumconferentie van Trainingscentrum Kor Schippers is 28 juni vanaf 13.00 uur te Rotterdam. Klik hier en kijk in de bijlage.

Pauluskerk

De Pauluskerk te Rotterdam opent deze week het nieuwe gebouw. Op 2 juni werd een sleutel overhandigd aan vaste bezoeker Janneman en een aan Burgemeester Aboutaleb. De openingsfestiviteiten duren tot en met 9 juni.

Herstructurering

‘Van geen wijken weten’, is de themadag rondom herstructurering, georganiseerd door Buurtpastoraat Kanaleneiland, Centrum de Brug i.s.m. het Stuttheater, 27 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur te Utrecht. Informatie: Marieke Sillevis Smitt, 06-12264584, herstructurering@gmail.com.

Studiegroep

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk(WKO) wil graag in samenwerking met Titus Schlatmann, een van de auteurs van ‘Zo wordt het spel gespeeld’, onderzoeken wat de presentiebenadering van het buurtpastoraat en meer in het bijzonder de visie op leiderschap, kan betekenen voor kerkelijke (opbouw) werkers die werken in vormen van missionair-diaconale kerkelijke presentie.

Mededelingen

Jan Beuckens

Jan Beuckens nam op 21 mei 2013 afscheid als coördinator van het Pastoraal Uitzendbureau te ’s-Hertogenbosch, tijdens een drukbezochte receptie. Door bestuur, medewerkers en deelnemers werden veel waarderende woorden uitgesproken over de betekenis van zijn liefdevolle aanwezigheid in de loop der jaren.

Skanfonds

Het Skanfonds heeft in 2012 drie aandachtsgebieden benoemd waarop het fonds nadrukkelijk wil focussen. De drie aandachtsgebieden zijn: weerbaarheid en eigen kracht, een hechte samenleving en het katholiek sociaal denken. De belangrijkste wijziging is dat het fonds voortaan expliciet kiest voor initiatieven die mensen in kwetsbare situaties verder helpen. Ze ondersteunen daarom geen projecten meer die in algemene zin bijdragen aan een hechte samenleving, tenzij deze focussen op mensen in kwetsbare situaties. Kijk hier voor het online jaarverslag. Ook in 2012 ontvingen diverse projecten die aangesloten zijn bij Netwerk DAK weer ondersteuning van Skanfonds.

Religieuzenprijs 2013

Het Jeannette Noelhuis van Catholic Worker te Amsterdam won de Religieuzenprijs 2013. Vanuit een evangelische inspiratie biedt het Jeannette Noëlhuis hulp en onderdak aan asielzoekers. Zij organiseren waken bij de vreemdelingengevangenissen en andere acties.

 Ab Harrewijnprijs 2013

Lisa Paassen, coördinator van het Jongeren Advies Punt (JAP) in Leeuwarden won de Ab Harrewijnprijs 2013. Het JAP biedt hulp aan jongeren in Friesland. Het team bestaat volledig uit jongeren.

Jaarverslagen

Er staan weer drie nieuwe jaarverslagen op de website. Van Markt 17 in Wageningen bijvoorbeeld, geopend in 2011. Onderstaand citaat laat zien hoe zij zich binnen de WMO positioneren.

“Subsidie is ontvangen voor drie beleidsterreinen van de WMO, waarin we samenwerkingspartner zijn: leefbaarheid en sociale veiligheid; ouderen en vluchtelingen.

Leefbaarheid en Sociale Veiligheid was en is het domein bij uitstek waar het bestuur en de coördinator een plaats voor Markt 17 zag. Hier worden burgers gestimuleerd zelf hun problemen op te lossen en hun sociale netwerk uit te breiden. Alleen als ze er zelf niet meer uitkomen worden ze opgevangen in speciale interveniërende hulp. Markt 17 startte de besprekingen in dit domein met een sterke nadruk op de presentiemethode. In Markt 17 wordt niemand behandeld. Als iemand zich op een bepaald moment ‘sociaal zwakker voelt’ en een ander ‘sociaal sterker’, dan worden in de filosofie van Markt 17 beiden er ‘beter’ van. Bovendien kan het op een ander moment andersom zijn. De ‘interveniërende’ instanties in dit domein kunnen echter een rol spelen als Markt 17 merkt dat sommige bezoekers baat kunnen hebben bij een behandeling bij één van de daartoe geëigende organisaties. De laatste zagen het voordeel van hun cliënten naar Markt 17 te begeleiden zodat ze daar ‘op eigen benen kunnen staan’. Zo is er in 2012 de basis gelegd voor een solide basis onder de samenwerking in dit domein. Dit moet leiden tot meer mensen gezond houden buiten de zorg en meer mensen helpen sneller uit de zorg op eigen benen te laten staan. Markt 17 is een van de drie organisaties die deel uit maken van de stuurgroep van dit domein. Op de website kunt u verder lezen wat ze schrijven over ouderen en vluchtelingen.”

Ondernemers steunen Meet-Inn te Ede

Een breed scala maatschappelijk betrokken ondernemers, draagt jaarlijks bij aan het werk van Inloophuis Meet-Inn te Ede. Zij schenken bijvoorbeeld een geldbedrag, overtollig bedrijfsmaterieel, lenen personeel uit als vrijwilliger of zetten Meet-Inn in het zonnetje bij een klanten– of personeelsdag.

Meet-Inn blijkt voor veel bedrijven een mooie gelegenheid om bij te dragen aan een betere samenleving en is bovendien een prima plek om bedrijfsleven en maatschappij samen te brengen.

De bijdrage van maatschappelijk betrokken ondernemers, een vorm van rentmeesterschap, wordt voor Meet-Inn steeds belangrijker. De overheid trekt zich verder terug als verantwoordelijke voor zorgtaken. Daardoor wordt er meer van Meet-Inn verwacht. De betrokkenheid en steun vanuit het bedrijfsleven helpt de medewerkers van Meet-Inn om aan de toenemende verwachtingen te voldoen.

Vacature

Het Anker Charlois te Rotterdam zoekt een Diaconaal Missionair kinderwerker (m/v) voor 16 uur per week. Zie onderstaande tekst.

Het Anker Charlois is een vrijwilligersorganisatie, namens de hervormde en gereformeerde wijkgemeenten Rotterdam Charlois, diaconaal en missionair actief in de achterstandswijken Oud-Charlois en Carnisse. Het Anker Charlois is opgericht in 1954 en kent een rijke traditie in het jeugdwerk. Momenteel bevindt Het Anker Charlois zich in een vernieuwingsproces.

Wij zoeken een:

Diaconaal-missionair kinderwerker (m/v): (16 uur per week)

Wij vragen van onze kinderwerker dat deze:

  • een levend geloof heeft vanuit het evangelie in Jezus Christus;
  • zich op diaconaal-missionaire wijze inzet voor het welzijn van de kinderen, tieners en hun ouders in de wijk ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging;
  • gericht is op een open en collegiale samenwerking met collega, vrijwilligers en het bestuur.

Taken

De taken en verantwoordelijkheden van de kinderwerker zullen in overleg met de coördinator worden vastgesteld. In ieder geval zullen de volgende taken tot het pakket behoren:

  • zelfstandig organiseren van activiteiten voor jongens en meisjes en verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering;
  • leiden van één of meer kinderclubs;
  • initiëren van nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren in Oud-Charlois en Carnisse op projectbasis in samenwerking met de coördinator.

Competenties

Belangrijke competenties bij het uitvoeren van de taken zijn:

  • MBO opleiding;
  • goede sociale vaardigheden om contact te leggen met kinderen en jongeren;
  • samenwerken binnen teamverband en onder aansturing van de coördinator;
  • creativiteit voor het organiseren en vormgeven van activiteiten.

Wat bieden wij

Looptijd: halfjaarcontract, start op 1 september 2013, met mogelijke verlenging

De helft van de gevraagde uren wordt uitbetaald, volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, sociaal – cultureel werker 2.

De andere uren worden aangeboden als werkervaringsplek. Honorering hiervan vindt plaats door het opdoen van werkervaring en de mogelijkheid om scholingsbijeenkomsten bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u per email (info@hetankercharlois.nl) contact opnemen met Helma Boot (diaconaal-missionair coördinator). Helma is telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via 010-4810777.

U kunt uw sollicitatiebrief en C.V. tot en met 8 juni 2012 opsturen naar secretariaat@hetankercharlois.nl.

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK: secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 juli.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.