NIEUWSBRIEF NETWERK DAK december 2013

Inspirerende netwerkdag in Amsterdam

Deelnemers raakten onder de indruk tijdens de landelijke netwerkdag in Amsterdam. “Ze bellen gewoon een duur restaurant en laten de ondernemers mee denken over hoe ze het aan moeten pakken”, was de reactie van iemand op de sociale onderneming van de diaconie. Bij het straatpastoraat zongen de straatklinkers een lied en in een gesprek tussen bezoekers en mensen van de straat werd de sfeer van het werk voelbaar. Groepen die een nieuwe kloostergemeenschap stichten; kerkleden die in Amsterdam Noord gaan wonen en hun huiskamer openstellen voor de buurt; levendige gesprekken over wat je als kerk wilt zijn. Opvallend is de enorme gedrevenheid en vitaliteit waarmee aan alle kanten gewerkt wordt aan een menselijke samenleving. Het was bijzonder ook dat er van alle kanten positief werd samengewerkt om deze dag een succes te maken

Kansen en valkuilen bij fondsenwerving

Misschien start in uw inloophuis in januari een nieuw project. Denk vanaf het begin aan een goede rapportage. Verzamel verhalen: interview je vrijwilligers, stimuleer ze om inspirerende gesprekken op te schrijven en naar je te mailen zodat je ze in later kunt gebruiken. Deze en andere tips werden gegevens tijdens een regionale bijeenkomst in Alkmaar. U vindt ze nu op de website bij alles over … geld.

‘Zo wordt het spel gespeeld’

Wat kan de visie op leiderschap die werd beschreven in ‘zo wordt het spel gespeeld’, betekenen voor kerkelijk (opbouw)werkers in nieuwe vormen van missionair-diaconale presentie. Daarover gaat het 14 maart tijdens de studiemiddag van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk. Meer lezen …

“Het waait voetstappen”

Inloophuis De Wissel te Schiedam heeft in december een bijzondere expositie, namelijk “het kleed van respect” met de naam “Het Waait Voetstappen”. Rita van der Eijk-Lamein verwerkte in elke voetstap is een culturele afdruk. Ruim 250 mensen uit verschillende culturen hebben ongesponnen wol in het wandkleed verwerkt door middel van knopen. Vrouwen van basisschool De Taaltuin, de deelnemers van MACBrandersstad, Komkids en LIFE-College en vele anderen deden mee. De gemeenteraad en burgemeester hebben als laatste in de

BERICHTEN

Genade ervaren

“Kun je die genade ook ervaren?” Pastor Trees Verstegen vroeg het voor haar promotieonderzoek aan een dertigtal katholieke vrouwen. Genade heeft te maken met een evenwicht tussen wat je zelf in gang kunt zetten en wat je gegeven wordt. Lees het interview op www.debezieling.nl.

Ervaring en reflectie

Bij de Husserl-stichting gaat het om ervaring, zin en reflectie. Het artikel ‘Opnieuw op weg naar de participatiesamenleving?’ reflecteert kritisch op de ideologische context van het participatiestreven met vijf karikaturaal geformuleerde boodschappen aan de burger. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van de Husserl Stichting door een email te sturen.

Voor alle lezers: Fijne kerstdagen en een gezegende start voor het nieuwe jaar!

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 14 januari 2014.

Geplaatst in Actueel.