Nieuwsbrief Dienen Augustus 2018

Vredesweek 2018

Van 15 tot en met 23 september 2018 vindt de jaarlijkse Vredesweek plaats. In aanvulling op het overzicht van bijzondere activiteiten in de vorige nieuwsbrief vragen we aandacht voor:

 • de Walk of Peace op zondagmiddag 16 september langs vijf kerken in Capelle aan den IJssel;
 • de Walk of Peace op vrijdag 21 september in Gouda. Aanvang: 12.00 uur.
 • een maaltijd vanuit verschillende culturen en een Walk of Peace in Rotterdam op 21 september;
 • de tocht van de wereldvredesvlam in Zoetermeer. Aanvang: 19.00 uur, aansluitend vredesbijeenkomst om 20.00 uur in de Nicolaaskerk;
 • de lezing van Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. over ‘Europa en de vrede’ na afloop van de oecumenische vredesviering op 21 september in de Jozefkerk in Wassenaar. Aanvang: 19.30 uur.

—–

Regionale startdag Vastenactie

‘Water verandert alles’ is het thema van de Vastenactiecampagne 2019. Water staat daarom centraal op de regionale startdag op 3 november in Leiden. Cees Buisman, directeur van het waterinstituut Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University, houdt een inleiding over water en waterbeheer wereldwijd. Johan Compier van Vastenactie licht de projecten toe. Ook zijn er vier workshops:

 • doorpraten met Cees Buisman;
 • vraag en antwoord/campagnetips Vastenactie;
 • water in de Bijbel;
 • de watervoetafdruk.

 

Meer informatie en aanmelden

I.  www.vastenactie.nl

—–

Inspiratiedag MOV-groepen Claraparochie

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen hielden de MOV-groepen van de parochie H. Clara (Plassengebied) op 8 september een interne inspiratiedag over water. Onder leiding van missiesecretaris Jan Maasen verdiepten zij zich in de thematiek van Werelddoel 6: ‘Water en sanitaire voorzieningen’.  Ze volgden de volgende stappen:

 • Zien: wat zijn de Werelddoelen (Duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG’s)? Wat wil Werelddoel 6 bereiken en wat is de actuele stand van zaken?
 • Oordelen: water in de Bijbel en in het katholiek-sociaal denken.
 • Handelen: hoe kunnen we een waterproject onder de aandacht van de parochie brengen en wat kunnen we zelf doen aan het beschermen en bewaren van water in de eigen omgeving?

—–

Oogstdankdagen

De jaarlijkse oogstdankdag van LTO-Noord vond op 5 september plaats in de O.L. Vrouw ter Noodkerk in Heiloo met tachtig deelnemers uit het Westland. De kerk was versierd met een prachtige collectie  groente, fruit en bloemen. Die werd na afloop naar een huis voor dak- en thuislozen gebracht.

Ook in andere kerken in het Westland en het Groene Hart worden de komende weken oogstdankdagen gehouden. Voorbeelden op 14 oktober zijn: Honselersdijk, Kamerik en Wateringen. Het is een goede gewoonte dat groente en fruit na afloop naar een diaconaal doel worden gebracht. In Honselersdijk houdt men op Oogstdankdag ook een extra inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank.

—–

Inzamelingsactie voor detentiecentrum

Op 7 september hield JOKO, het jongerenkoor van de parochiekern H. Maria Koningin in Krimpen aan den IJssel, een inzamelingsactie van horloges voor afgewezen asielzoekers die vastzitten in Detentiecentrum Rotterdam. Daarnaast kon ook kleding worden afgeleverd.

—–

Aandacht voor justitiepastoraat

Aan het begin van de Vredesweek ging Ron Colin voor in de Verrezen Christuskerk in Dordrecht. Colin is geestelijk verzorger in de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Door zijn werk met gedetineerden weet hij als geen ander hoe kwetsbaar vrede is in onze samenleving en wat opsluiting met een mens kan doen.
 

Meer informatie

Wie meer wil lezen over zijn werk, kan terecht in het parochieblad Solo Dios van september, p. 12-14.

—–

Franciscusmaaltijd

De H. Theresia van Avilaparochie (Drechtsteden) wil rond de Werelddag van de Armen een Franciscusmaaltijd organiseren. Daarvoor worden mensen uitgenodigd uit het eigen caritasnetwerk en uit de contacten met de Voedselbank en het Diaconaal Platform. Een datum moet nog worden vastgesteld.
 

Aanmelding activiteiten Werelddag van de Armen

Parochies kunnen activiteiten rond de Werelddag van de Armen (18 november) vóór 1 november aanmelden bij Jan Maasen:
E. j.maasen@bisdomrotterdam.nl

—–

Symposium ‘Wees getuige’

In het kader van de federatieweek 2018 houdt de federatie HH. Clara en Franciscus een symposium op donderdag 4 oktober in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Aanvang: 19.30 uur.

Barbara Muller uit Dordrecht zal spreken over haar projecten ‘De beschermde wieg’ (een vondelingenkamer) en ‘Het Babyhuis’. Het Babyhuis biedt opvang aan baby’s voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen; daarnaast biedt het woonruimte en begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Volgend voorjaar zal ook in Leiden een vestiging van Het Babyhuis worden geopend in de pastorie van de Lodewijkkerk. Eind november zal tijdens het diaconaal weekend geld worden ingezameld voor dit Leidse Babyhuis.

De tweede spreekster, Jimena Villanueva, zal in haar getuigenis vertellen hoe zij echt heeft gekozen voor God en wat zo’n keuze met je doet.

—–

Eigen MOV-activiteiten

MOV-groepen zetten zich niet alleen in voor de landelijke missionaire acties. Een paar voorbeelden:

 • De MOV-groep Naaldwijk hield op 15 en 16 september een deurcollecte voor de eigen Naaldwijkse missionarissen.
 • De parochiekern Sint Paulus Bekering in Capelle aan den IJssel hield op zondag 16 september een speciale Jinja-viering, waarbij het Jambakoor uit Zuidermeer Afrikaanse liederen zong en een priester uit Jinja voorging. Capelle aan den IJssel steunt al 45 jaar het Rubaga Students Centre in het bisdom Jinja in Oeganda.
 • De  groepen in onder meer Katwijk (27 september) en Hillegom (13 oktober) zamelen in voor Sam’s Kledingactie.
 • De MOV-groepen in het Westland organiseren op 13 oktober op zes locaties een inzameling van kleding, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Westlandse missionarissen.
 • Ook op 13 oktober zamelt de MOV-groep van Krimpen aan den IJssel kleding en spullen in voor haar adoptieproject in Lins.

—–

Westlands Nieuwsblad gaat digitaal

In 1968 waren 17 missionarissen uit de parochie van Honselersdijk werkzaam in verschillende delen van de wereld. Om hen te ondersteunen richtte een aantal familieleden toen Missiecentrum op, dat in 1988 werd omgedoopt tot MOV-groep. Een van de activiteiten van het eerste uur was de uitgave van een ‘Honsels Nieuwsblad’. Zo bleven de missionarissen op de hoogte van het lokale nieuws. Toen het aantal missionarissen uit Honselersdijk afnam, ging de groep zich richten op alle missionarissen uit het Westland. Een paar keer per jaar krijgen zij het ‘Westlands MOV Nieuwsblad’ per post toegestuurd. Aan de papieren versie is nu een einde gekomen. De nieuwsflitsen worden nog wel geplaatst op de website www.movwestland.nl.

Dinsdag 2 oktober 2018

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
 

Woensdag 10 oktober 2018

‘PCI-werk: een gebed zonder end? Over diaconie en caritas in het Jaar van gebed’
Diocesane bijeenkomst voor pci-bestuurders
Plaats: Elisabethzaal kathedraal, Robert Fruinstraat 36, Rotterdam
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden: dci@bisdomrotterdam.nl
 

Zaterdag 3 november 2018

Regionale startdag Vastenactie
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Geplaatst in Actueel.