Nieuwsbrief Dienen, aug 2018

Wereldgebedsdag voor de Schepping

Sinds enkele jaren wordt op initiatief van paus Franciscus de Wereldgebedsdag voor de Schepping gehouden op 1 september. De duurzaamheidsbeweging van de Sint Christoffelparochie (Rotterdam-Oost en omgeving) organiseert op die zaterdag een meditatieve wandeling voor de schepping in het Kralingse Bos. De start is om 11.00 uur met een inleiding en gebed in de St. Caeciliakerk, Zocherstraat 90, Rotterdam. Daarna wandelen de deelnemers gezamenlijk naar het bos. Op verschillende plekken wordt stilgehouden om te luisteren naar verhalen over zorg voor de schepping, om te bidden over en te reflecteren op dit onderwerp. Op een mooie plek in het bos is gelegenheid om te picknicken. De (rollatorvriendelijke) wandeling is ongeveer 7 kilometer lang en om ca. 14.30 uur is men weer terug.
 

Aanmelden

Tot 31 augustus bij Dick Biesta:
E: dick.biesta@casema.nl
 
—–

Vredesweek 2018

Van 15 tot en met 23 september 2018 vindt de jaarlijkse vredesweek plaats. Het thema is ‘Generaties voor vrede’. In veel plaatsen wordt een oecumenische vredesdienst gehouden. Een kleine greep uit de andere activiteiten:

  • Op zaterdag 15 september vindt in Schiedam een Walk of Peace plaats. Aanvang 14.00 uur bij IKC Kethel.
  • Op woensdag 19 september staat in Delft-Zuid de veertiende voettocht voor vrede op het programma. De wandeling start om 19.00 uur bij de Vierhovenkerk. Na aankomst in de Al Ansaar Moskee vertellen vier mensen over hun ervaringen in oorlogsgebied en hun inzet voor vrede.
  • Op vrijdag 21 september, de internationale dag van de vrede, wordt in Leiden de jaarlijkse vredeswake op de Stadhuisbrug gehouden.
  • Op zondag 23 september vindt van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster in Den Haag het 16de Vredesfeest plaats. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten, hindoes en moslims heeft dit voorbereid.

—–

Regionale startdag Vastenactie

Dit jaar organiseert Vastenactie geen landelijke startdag, maar worden er vijf regionale startdagen georganiseerd i.s.m. de missiesecretarissen van de verschillende bisdommen. De regionale startdag voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam vindt plaats op zaterdag 3 november 2018 in kerkelijk centrum De Regenboog in Leiden-Merenwijk.
 
In 2019 zal Vastenactie aandacht besteden aan duurzaam ontwikkelingsdoel 6: water en sanitaire voorzieningen. Het programma voor de startdag is nog in ontwikkeling. In het plenaire deel zullen het thema en de bijbehorende projecten worden gepresenteerd. Daarna kunnen de deelnemers een keuze maken uit verschillende workshops.

Nadere informatie volgt. Noteer alvast de datum.
 
—–

Werelddag van de Armen

Op zondag 18 november 2018 wordt voor de tweede keer de Werelddag van de Armen gehouden. Eind juli heeft Mgr. J. van den Hende de parochiebesturen, pci-besturen en werkgroepen diaconie uitgenodigd om samen met het bisdom aan te sluiten bij dit initiatief van paus Franciscus. Dat kan met nieuwe of bestaande activiteiten. Er bestaan al enige plannen. Het bisdom gaat jongeren uitnodigen om met DiaconAction aan te sluiten om zo, in de woorden van paus Franciscus, “te getuigen van hun persoonlijke betrokkenheid en liefdevolle aandacht voor de naaste.” Een parochie zal in samenwerking met het bisdom een diaconale maaltijd organiseren. Op een andere plek zal het bisdom op locatie een inhoudelijke ontmoeting houden rond de thematiek van armoede.
 

Aanmelden van activiteiten

Tot 1 november 2018 bij Jan Maasen:
E. j.maasen@bisdomrotterdam.nl
 
—–

AVG voor pci’en

Ook de pci’en moeten voldoen aan de AVG, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Daarom heeft het bisdom hen een modelprivacyreglement aangereikt. Dit reglement schept het kader van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door de pci. Ook ontvangen zij een modelprivacyverklaring. Deze verklaring is een kort document, waarmee pci’en betrokkenen kunnen informeren hoe wordt omgegaan met hun persoonsgegevens. De documenten zijn voorbereid op het niveau van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie en te vinden op rkkerk.nl/avg.
 
—–

Ontmoetingsdag Missio Nederland

Missio Nederland organiseert haar jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober 2018 in Utrecht in ‘De Driehoek’, Willemsplantsoen 1c (op loopafstand van het Centraal Station). Dit jaar staat Ethiopië centraal tijdens Wereldmissiemaand. Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw uit Castricum verzorgt een lezing over zijn geboorteland. Deelnemers kunnen met elkaar in gesprek in kleine groepen. De ochtend wordt afgesloten met een lunch.
 

Aanmelden

E. missio@missio.nl
 
—–

Lezing Godian Ejiogu

Op zondag 7 oktober 2018 om 15.00 uur houdt theoloog Godian Ejiogu een lezing over zijn boek ‘Mijn droom’ in het Lambertuskerkje in Heenweg. Ejiogu droomt van Nederland als gidsland in het omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan over racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dit boek schrijft hij vanuit zijn eigen ervaringen over actuele thema’s als kolonialisme, rechtvaardigheid en de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie.
 

Reserveren vooraf

E. info@sintlambertuskerkje.nl
Kosten: € 10,- incl. koffie/thee
 
—–

Diaconale impulsdag

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Diaconaal Beraad van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda en omgeving) een diaconale impulsdag in Bodegraven voor alle diaconale vrijwilligers van deze parochie. Hoofdinleider is professor Jozef Wissink.
 
—–

Pilot caritaszuil

De pci van Berkel en Rodenrijs heeft goede ervaringen opgedaan met een caritaszuil achter in de kerk. Daarop kunnen kerkgangers informatie vinden over de pci. En ze kunnen de pci helpen haar werk te doen

  • door een aanvraag te deponeren in de zuil,
  • de pci te attenderen op een mogelijke aanvrager of
  • een gift voor het pci-werk achter te laten.

De DCI heeft tien caritaszuilen laten maken om te onderzoeken of een caritaszuil de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij het caritaswerk ook elders vergroot. Ze zullen worden geplaatst in tien locaties, verspreid over het bisdom. Najaar 2020 worden de ervaringen geëvalueerd.
 
—–

Week tegen de Eenzaamheid

Van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober 2018 vindt de landelijke Week tegen de Eenzaamheid plaats. ‘Kom erbij’ is dit jaar de algehele noemer voor publieksactiviteiten. Ook kerken kunnen activiteiten organiseren. Zo organiseert de diaconie van de gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp een klein ontbijt op dinsdagmorgen 25 september om 09.00 uur in de Korenaar.
 
—–

MOV-activiteiten

MOV-groepen besteden niet alleen aandacht aan de landelijke missionaire acties en de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers. Enige voorbeelden van andere activiteiten in het najaar:

  • De MOV-groep van de Adelbertkerk in Delft houdt op zondag 23 september haar jaarlijkse deurcollecte voor Oikocredit.
  • Op zaterdag 6 oktober vindt in diverse locaties in het Westland de halfjaarlijkse inzameling van kleding plaats.
 

Dinsdag 2 oktober 2018

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
 

Woensdag 10 oktober 2018

‘PCI-werk: een gebed zonder end? Over diaconie en caritas in het Jaar van gebed’
Diocesane bijeenkomst voor pci-bestuurders
Plaats: Elisabethzaal kathedraal, Robert Fruinstraat 36, Rotterdam
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden: dci@bisdomrotterdam.nl
 

Zaterdag 3 november 2018

Regionale startdag Vastenactie
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Geplaatst in Actueel.