Nieuwsbrief DAK mei 2013

Vacature

Inloopcentrum in Ede zoekt Meet-Inn is op zoek naar een coördinator  m/v voor 12 uur per week. Reageren kan tot 23 mei 2013. Onderaan deze Nieuwsbrief leest u meer over Meet-Inn.

Oproep

 

Stichting Present

In de vorige Nieuwsbrief werd gevraagd om ervaringen met het werken met Stichting Present. Het Inloophuis in Gouda heeft daar positieve ervaringen mee.

Mariken den Hartog, coördinator Inloophuis Domino,  schrijft: Al sinds enkele jaren organiseert Present voor de Gemeente Gouda NL- Doet. Ieder jaar regelt Present een aantal mensen voor een klusje of een uitje met de bezoekers. Ook hebben ze een aantal keren geholpen met een opruim/ schoonmaakproject. A.s. zaterdag hebben we weer de zomerkledingbeurs en dan helpt een groepje, via Present, met uitzoeken van de kleding en is er een groepje aanwezig op de dag zelf.

Graag ontvangen we ervaringen van samenwerking met Stichting Present, zodat andere inloophuizen nieuwe ideeën kunnen opdoen.

Bijeenkomsten

Waken tegen vreemdelingenbewaring

De maandelijkse Wake tegen vreemdelingenbewaring is weer op bevrijdingszondag 5 mei 19.00 uur. Drs. Tina Rahimy, filosofe, spreekt de ‘bevrijdingsrede’ uit. Detentiecentrum Rotterdam, portelabaan 7 3045 AT Rotterdam.

Op  16 mei  is de officiële opening van Stichting Ervaring die St®aat te Eindhoven.

De stichting is gericht op het versterken en vergroten van talenten en kwaliteiten van dak en thuislozen. Ze zijn gericht op maatjescontacten, eigen zeggenschap en zelfregie en het ondersteunen van mensen door de inzet van ervaringswerkers. Voor tijdstip en aanmelden kunt u mailen naar els@ervaringdiestaat.nl.

Els Keet is met deze stichting genomineerd voor de Ab Harrewijnprijs, na voordracht vanuit Netwerk DAK. Wie van de genomineerden de prijs wint wordt bekend bij de uitreiking op 13 mei in Den Haag.

Jubileumfeest Inloophuis Tiel

Op zaterdagmiddag 18 mei 2013 viert Inloophuis Tiel het 25-jarig bestaan, onder het motto ‘neem de tijd’. Zij vieren dat met een jubileumfeest waarbij de gasten kennis maken met het wel en wee in het Inloophuis. Kijk hier voor meer informatie.

Op vrijdag 14 juni is het jubileumsymposium bij Inloophuis De Ontmoeting in Amersfoort

Met het jubileum viert het Inloophuis het 20-jarig jubileum. Tevens wordt afscheid genomen van Ria Kok die daar vele jaren als coördinator heeft gewerkt. Het programma begint om 12.30 uur. Meer informatie en aanmelden via inloophuis@hetnet.nl

Opening nieuw inloophuis in Putten

Op donderdag 16 mei om 15.30 uur wordt het nieuwe inloophuis ’t Hart van Putten geopend door de burgemeester. De Stichting Inloophuis start met drie dagdelen per week.

Zij hebben zich ook aangemeld als lid van Netwerk DAK.

Nieuwe Pauluskerk

Op zondag 2 juni is de opening van de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam. Hiermee begint een week van feestelijke activiteiten. Kijk voor het volledige overzicht op www.openingPauluskerk.nl.

Verbonden ?! Amsterdamse Daklozendag op 5 juni 2013

Over je verbinding met de wereld, met de stad en met jezelf; over in- en uitstromen, werk en netwerk, familie, vrienden en kennissen; over alles waarmee je verbonden bent. Kijk hier voor meer informatie.

Vooraankondiging Jubileum Trainingscentrum

Het tienjarig jubileum van Trainingscentrum Kor Schippers is op 26 juni vanaf 13.00 uur. Nadere gegevens en het complete programma volgen in de volgende nieuwsbrief.

Vooraankondiging zesde landelijke netwerkdag

De zesde landelijke netwerkdag wordt gehouden op 22 november 2013 in Amsterdam. Thema: buurtgericht werken, kansen en uitdagingen.

Trainingen

Goed met Gek

Stichting Goed met Gek geeft trainingen gericht op de benadering en bejegening van bezoekers met psychische of psychiatrische problematiek.

Daarbij staat een respectvolle houding voorop om van daar uit contact en samenwerking te zoeken. Bij het inloophuis in Gorinchem komen zij jaarlijks een training geven aan de vrijwilligers. Zij hebben goede ervaringen met deze stichting. Klik hier voor meer informatie.

Goed op weg

Nog steeds staat op de website ‘Goed op weg’, materiaal voor bijeenkomsten met vrijwilligers van inloophuizen.

Uit de jaarverslagen

Nieuwe doelgroepen

Meet-inn, inloopcentrum in Ede, timmert flink aan de weg. Het jaarverslag ziet er prachtig uit: kort, kleurrijke vormgeving, cijfers, logo’s van de bedrijven die het centrum te hulp schieten, een informatieve colofon. Meet-inn koos in 2012 voor nieuwe doelgroep-activiteiten met een besloten karakter. Bijvoorbeeld de lunch voor dak en thuislozen, maaltijden voor mensen met een detentie-achtergrond en ontmoeting voor moeders met hun kinderen in samenwerking met Siza (mensen met een beperking).  Daardoor groeide van het aantal bezoekers. Daarnaast bracht een wervingsactie voor weekend-vrijwilligers dertig nieuwe vrijwilligers op de been. Kijk hier voor het hele verslag.

De voorzitter Klaas Kopinga geeft een mooie overweging bij de naam ‘Meet-inn’:

Meet-Inn  een Herberg?

In goed Nederlands betekent Meet-Inn gewoon herberg. Het woord herberg staat voor her=heer en berg staat voor geborgenheid. In een

leesbare zin krijg je dan al snel zoiets als: Een herberg is een plek waar een heer zijn huis openstelt om geborgenheid te bieden.

In de bijbel lezen we het verhaal van Naomi, samen met haar twee schoondochters Orpa en Ruth. Zij blijven alleen achter als hun mannen zijn gestorven. Naomi kiest er voor om alleen naar Juda terug te gaan en wenst haar schoondochters toe dat zij allebei ‘geborgenheid vinden in het huis van een man’. Verderop in het verhaal maakt Boaz duidelijk wat met

die geborgenheid bedoeld wordt. Hij stelt zijn huis open. Zorgt dat er royaal voldoende is voor Naomi en Ruth. Het resultaat is overweldigend. Ruth en Naomi hebben beide een beschermde plek gevonden waar zij geholpen worden om het leven te hervinden. Dat geeft hun beide de kans om weer voluit te kunnen leven. Leven zoals God het in Zijn schepping heeft bedoeld.

Deze geborgenheid, een herberg, zo’n plek zou ook Meet-Inn iedere dag wel willen zijn. We herkennen het verlangen, we werken er hard aan en

bidden God om Zijn zegen. Doet u met ons mee?

Bij Meet-Inn is momenteel een vacature voor een extra coördinator. Op 4 oktober 2013 is het symposium ‘Inloopcentrum toekomstbestendig’ vanwege het 25-jarig bestaan.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK.

Geplaatst in Actueel, Algemeen.