Nieuwsbrief DAK september 2015

Vacatures

De protestantse gemeente Apeldoorn zoekt een diaconaal consulent voor 20 uur per week. Reageren kan tot 1 september.

De Petrakerk zoekt een predikant voor 0,6 tot 0,8 fte. De kerk staat in de multiculturele stadswijk Rotterdam Lombardijen en werkt samen met Kerk en buurtwerk Lombardijen. Reageren kan tot 28 september 2015.

Op www.netwerkdak.nl vindt u uitgebreide informatie over deze vacatures.

Aankondigingen Netwerk DAK

Vrijdag 20 november landelijke netwerkdag in Ede: Vrijwilliger 7.0
Vrijwilligers 2.0 zijn nieuwe vrijwilligers die zich voor korte tijd binden met afgebakende taken. Als inloophuizen en organisaties voor buurtpastoraat en straatpastoraat, gaan we duurzame relaties aan met mensen. 7 is een heilig getal en verwijst onder andere naar het ritme van werken en rust. De vrijwilliger 7.0 is de moderne vrijwilliger die tegelijkertijd een diepere motivatie heeft en zoekt naar duurzame betrokkenheid. Het programma omvat ander andere een bezoek aan lokale organisaties en een inleiding van Nico de Boer. Het programma volgt eind september.

De keus is aan u!
Dit najaar gaan we verder met de regionale bijeenkomsten over de positie van het inloophuis als vrijwilligersorganisatie. De reacties van de deelnemers zijn tot nu toe positief: “Nuttige informatie en ik ga met nieuwe ideeën naar huis,” zei een van de aanwezige bestuurders. Kijk hier voor programma en verslagen en artikelen.

Exposure: jezelf blootstellen aan de stad
‘Exposure’: wandelen zonder doel, is een goede manier om het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat te begrijpen. Joke Visser van trainingscentrum Kor Schippers schreef er een artikel over. Aankomende buurtwerkers – vrijwilligers en professionals – gaan al wandelend de confrontatie aan met hun (achterstands)wijk, met plaatsen in de stad van achterstelling en uitsluiting. Lees de samenvatting in De Bezieling.nl.

Aandacht voor radicalisering
Interreligieus ontmoetingscentrum Het Ronde Tafelhuis in Tilburg besteedt aandacht aan radicalisering tijdens een bijeenkomst in september. Vertegenwoordigers van moskeeën en jongerenorganisaties leggen uit wat zij doen. Een medewerker van de Hulplijn Radicalisering legt uit hoe je vroegtijdig kunt signaleren. Bekijk hier de uitnodiging.

Berichten

Inloophuis vanuit de zorg
Ontmoeting en aandacht zijn belangrijke kenmerken van de organisaties die bij Netwerk DAK horen. Ook vanuit de zorg worden inloophuizen opgezet waar die ontmoeting en aandacht vorm krijgt. In Hoorn ontstond een ontmoetingsplek De Inloop waar (kwetsbare) burgers aan activiteiten kunnen deelnemen en activiteiten kunnen organiseren. De beschrijving van hoe het er aan toe gaat roept veel herkenning op.

De morele betekenis van vrijwilligerszorg
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meer dan een bestuurlijk instrument. Het heeft ook een moreel doel: het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn. Vrijwilligerszorg past bij dit doel en kan in het nieuwe bestel een bijzondere rol spelen, aldus Eric van der Vet, auteur van Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, uitgeverij Eburon.

Uit de praktijk

Op de website vindt u jaarverslagen uit het hele land, verdeeld naar grotere en kleinere inloophuizen. Het zijn doorgaans geen droge opsommingen: ze bevatten beschrijvingen van droeve en ontroerende gebeurtenissen. Stek in Den Haag heeft niet alleen verhalen, ‘pareltjes’ noemen zij ze, maar ook een film over het werk. Kijk maar op de rechterkolom van deze website, bij In Beeld.

Uit het jaarverslag van Aandachtscentrum Den Haag
“Bezoekers delen ervaringen in hun soms moeizame bestaan met de dienstdoende medewerkenden en verlaten vaak met hernieuwde moed het AC. De gespreksonderwerpen variëren enorm. Met regelmaat wordt de actualiteit besproken en het valt op dat die dan ook terugkomt in de intenties die tijdens het middaggebed worden genoemd. Nogal eens zijn financiële perikelen het onderwerp, schulden, dreigende huisuitzetting, boetes en gijzelingen daarvoor. Maar ook levens- en geloofsvragen komen veelvuldig aan bod. Voor veel van onze bezoekers is hun geloof in God een bron van levenskracht. Het vraagt veel creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkenden met de sterk uiteenlopende mens- en godsbeelden om te gaan. Maar het geeft zeker ook een grote verrijking van eigen beelden en ideeën!    
Een bijzonder voorbeeld van deze loyaliteit betrof de diefstal van een geëxposeerd kunstwerk uit onze etalage. De dringende oproep aan een bezoeker (waarvan we weten dat hij zeer goed bekend is in het milieu van stelen en helen) had tot gevolg dat we na ongeveer twee weken het fragiele kunstwerk onbeschadigd terug kregen.  Voorwaar, hart voor het Aandachtscentrum!”
Meer lezen …

Geplaatst in Actueel.