Nieuwsbrief DAK september 2013

Aankondigingen Netwerk DAK

Er zijn veel studiedagen in de komende periode. Hier volgen de bijeenkomsten die nog niet eerder genoemd zijn.

bieZefke 10 jaar verder

Welke positie neemt inloophuis bieZefke in binnen het netwerk van opvang en hulpverlening rondom kwetsbare mensen, welke dienstverlening hebben onze gasten in de toekomst nodig, en wat kan bieZefke daarin betekenen. Over deze vragen gaat het symposium vanwege het tienjarig bestaan van Inloophuis bieZefke in Sittard op 4 oktober van 13.30 – 17.00 uur. Doel is om samen met de betrokken instanties in de Westelijke Mijnstreek vooruit te kijken naar de toekomst.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@bie-zefke.nl

5 jaar Meester Geertshuis: zien en gezien worden

Op zaterdag 5 oktober van 11.00-17.00 uur viert het Meester Geertshuis in Deventer het vijfjarig bestaan met een open dag. U kunt er kennismaken met bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden. Tijdens deze afwisselende Open Dag kunt U in het bezit komen van een boekje in een bijzondere vorm met verhalen uit het Meester Geertshuis onder de titel: “5 jaar Meester Geertshuis: zien en gezien worden”. Informatie: 0570-613340.

“Van inzicht naar uitzicht” – buurtpastoraat en God in de 21 eeuw

Van inzicht naar uitzicht: door de jaren heen is binnen de werksoort van het oude wijkenpastoraat een kostbare expertise opgebouwd met grote potentie. In de uitdagingen van het heden biedt ze perspectieven om in onze multiculturele samenleving inhoud te geven aan geleefd geloof en kerkelijke presentie. 8 november 2013 te Utrecht, voor meer informatie zie de uitnodiging in de bijlage.

Buurtpastoraat Kanaleneiland

Op 15 september stopte Marieke Sillevis Smitt met haar werk voor het buurtpastoraat in Kanaleneiland Utrecht. Dit buurtpastoraat is gestart in september 2001 met als doel: een bijdrage te leveren aan het (samen)leven op Kanaleneiland, op grond van het evangelie. Een van de groepen die ontstonden tijdens haar werk is terug te vinden in Missionair Diaconaal Centrum De Brug. Deze groep staat het dichtst bij het buurtpastoraat vanwege haar oecumenische insteek en nadruk op werken vanuit de behoeftes en belangen van buurtbewoners en zal enkele activiteiten voortzetten. Marieke blijft werkzaam in Utrecht als missionair diaconaal predikant.

Succesvolle actie: € 2730 voor Kerk & Buurt Westerpark in Amsterdam

Begin juni hebben vrijwilligers van Kerk & Buurt Westerpark in de Staatsliedenbuurt een brief verspreid. In de brief vraagt Kerk & Buurt aan bewoners het werk van Kerk & Buurt financieel te ondersteunen. De eindstand is € 2730. Meer dan honderd mensen gaven een groter of kleiner bedrag. Het geld wordt gebruikt voor eten en drinken, huur, energie en begeleiding.

Berichten

Symposium over vertrouwen

Met een inleiding van Erik Borgman: Vertrouwen brengt risico met zich mee- en dat is goed, en een ervaringsbericht van Suzanna Louwerse van Inloopcentrum De Emmauskapel, Arnhem. Presentatie van het cahier ‘Kleine grootse gebaren, over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk’ van Mirjam Schuilenga.

Vrijdag 27 september 2013 10.00 uur Arnhem organisatie het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk, KCMA en Actioma. Informatie: info@kcma-gelderland.nl, 026-4430431.

Presentatie armoedeonderzoek

Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. De presentatie is op donderdagmiddag 31 oktober 2013, van 13.00 – 16.30 uur, in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Aanmelden bij Joke van Heusden via j.van.heusden@kerkinactie.nl of 030-8801886.

Het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2013’ zal na de presentatie te downloaden zijn via www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek.

Zelf succesvol fondsen werven voor uw project?

Transmissie biedt workshops aan op het gebied van fondsenwerving, op 26 september en op 31 oktober te Gorinchem. Kosten: € 99 (excl. Btw). Kijk op de website www.transmissie.nl.

4 geheimen hoe je met weinig tijd veel impact kunt hebben

Dat is het thema van de september e-zine van Onverwacht-Opgewekt, Ruimte voor resultaat. Wil jij aan de slag om ruimte voor resultaat te verkrijgen in jouw begeleiden van mensen? Wil je veel vaker met liefde, humor en uitdaging op mensen reageren, maar weet je niet hoe dat moet zodat het helpend is? Neem dan vrijblijvend contact met Marieke Sillevis Smitt op: 06–12264584 of mail naar: opgewekt@me.com

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 4 oktober 2013.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel.