Nieuwsbrief DAK oktober 2017

2 november Landelijke netwerkdag ‘dealen met het wij-zij denken’
De aanmeldingen voor de landelijke netwerkdag stromen binnen. Meld je snel aan voordat het te laat is. Kijk hier voor programma en aanmelden.
In de ochtend is er keuze uit 7 boeiende werkbezoeken: loop mee met de straatpastor; bezoek een diaconaal project; ga winkelen in de Wereld van Jansje of ga in gesprek over de toekomst van inloophuizen. De dag is samen met Stem in de Stad in Haarlem georganiseerd.
In de middag spreekt Bart Brandsma over hoe polarisatie te verminderen. Vroeg of laat gebeurt het: een bezoeker die een hele bevolkingsgroep wegzet en zijn/haar afkeuring duidelijk laat merken, en anderen die daar weer fel tegen in gaan. Door op te treden als bruggenbouwer, maak je de tegenstellingen alleen maar scherper. Mis deze boeiende dag niet.
Kijk hier voor programma en aanmelden.

‘Oog in oog’ Symposium over exposure op 13 november
Aanmelden voor dit belangrijke symposium van de PThU kan via deze link. Meer lezen over het proefschrift van Rob van Waarde over exposure: de Bezieling.

Online trainingen voor vrijwilligers
Op zoek naar een training voor uw vrijwilligers over ‘grenzen stellen’, ‘versterkend gesprek’ …? Op de website van Humanitas staan zes korte trainingen, die iedereen kan volgen. Bekijk hier de trainingen.

Zeist krijgt vierde inloophuis
Op 26 oktober wordt het vierde inloophuis van Zeist officieel geopend. In tegenstelling tot de andere drie inloophuizen die in een woonwijk liggen, is de nieuwe plek in het centrum van Zeist. Bijzonder dat de kerken in Zeist zo aan de weg timmeren om een plek te bieden aan iedereen.

Symposium ‘Hier is een huis gebouwd’
Wijkpastoraat Bloemhof in Rotterdam bestaat 30 jaar en viert dat met een symposium op 4 november. Klik hier voor meer informatie.

Stay Human
Stay Human is een brede coalitie van maatschappelijke organisaties: “Wat je hoort over vluchtelingen komt vooral van links en van rechts. Het midden hoor je niet. Maar dat zijn wél de meeste mensen. Ze luisteren, denken na, hebben meer vragen dan antwoorden. Ze willen genuanceerd blijven. En vooral: menselijk. Stay Human wil verdere polarisatie tegen gaan door het ontwikkelen en toepassen van effectieve communicatieboodschappen, en trainingen en gespreksformats op lokaal niveau.

Tafels van Hoop
Veel nieuwe statushouders in Nederland voelen zich eenzaam, terwijl 94% meer Nederlandse vrienden wil, maar het lastig vindt om vrienden te maken. Doe mee op 18 december, organiseer een Tafel van Hoop en nodig vluchtelingen uit om aan te schuiven. Dit is een initiatief van Kerk in Actie.

Extra subsidie
Fonds Kerk en Wereld stelt dit najaar extra subsidie (driejarige projecten tot € 50.000 per jaar) beschikbaar voor opvallende en vernieuwende initiatieven die tegenstrijdige groepen met elkaar in contact brengen, het onderlinge begrip versterken en stimuleren om blijvend samen op te trekken. De aanvraagprocedure is eenvoudig, indienen kan tot 1 november 2017. Kijk hier voor alle informatie.

Geplaatst in Actueel.