Nieuwsbrief DAK november 2014

Vacatures
De Protestantse Diaconie Amsterdam is op zoek naar een diaconaal opbouwwerker voor 0,6 fte. Reageren kan voor 7 november. Kijk hier voor de advertentie

Aankondigingen Netwerk DAK

17 november Landelijke netwerkdag in Weert
Er zijn al veel aanmeldingen voor de landelijke netwerkdag ‘Presentie in de participatie samenleving’, maar een aantal lokale organisaties ontbreken nog. Zorg dat je deze dag niet mist en meld je snel aan. Op www.netwerkdak.nl staat het programma en kunt u zich aanmelden.

Regionale bijeenkomsten
Op  27 oktober in Zaandam was er een goed bezochte regionale bijeenkomst over sociaal isolement met een inleiding van Marina Jonkers van LESI. Lees hier meer over sociaal isolement.
Op 3 november in Apeldoorn staat fondswerving op de agenda.
Apeldoorn is de zevende en laatste regionale bijeenkomst van dit jaar. De deelnemers vinden de onderlinge contacten inspirerend. Ook de inleidingen over sociaal isolement, levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, fondsenwerving en de veranderingen in welzijn, werden zeer gewaardeerd.

Tien jaar STEK
Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – viert vrijdagmiddag 7 november het tienjarig bestaan: welke mogelijkheden en moeilijk­heden komen we tegen in ons werk? Wat gaat er spelen in stad en kerk? Kijk hier voor het programma.

Bijeenkomsten

Beraad Grote Steden
Het Beraad Grote Steden houdt zijn najaarsconferentie op vrijdag 14 november in Utrecht. Onder de titel Kerk onder de loep, de anatomische les, worden Kerkelijke reorganisaties in Amersfoort en Emmen nader Netwerk twee personen deelnemen. Kijk hier voor de uitnodiging.

Omzien naar elkaar
‘Omzien naar elkaar’ op zaterdag 31 januari 2015 is een dag voor en door mensen die zich vanuit de katholieke traditie laten inspireren tot naastenliefde. Skanfonds organiseert deze dag. Kijk hier voor meer informatie.

Werkconferentie Geestelijke verzorging in de WMO – 1 december
De opleiding Geestelijke Verzorging van de RUG in samenwerking met het werkveld 1e lijn van de VGVZ organiseren deze conferentie. Het doel is tweeledig: elkaar inspireren door het delen van best practices en het verzamelen van bouwstenen voor het starterspakket Geestelijke verzorging in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarmee de deelnemers lokaal eigen initiatieven kunnen starten. Kijk hier voor meer informatie.

Verhaal

Een steekje los
Michel, gast in ons Meester Geertshuis spreekt me aan op mijn laatste column in het kerkblad. Hij  vindt dat ik vaak de extreme voorvallen beschrijf. Zo blijven de mensen denken dat iedere bezoeker in het Meester Geertshuis –zeg maar- zo gek is. En dat is hij niet, terwijl hij wel  bij ons komt. Zijn boodschap is: als je een beperking hebt- en dan met name een psychische beperking-  is het moeilijk om je geaccepteerd te weten in onze maatschappij. Nog nooit een baan gehad en eeuwig met de vut, zei hij me wel eens moedeloos. Zo ervaart Michel het vaak.
Onlangs kwamen er 20 theologiestudenten op studiebezoek in huis. Mirthe vertelde over haarzelf en wat ons huis voor haar betekende. Ze was open over haar psychische ziekte. Ondanks haar hbo opleiding en scherpe verstand, kan ze geen baan aan. Ze identificeert  zich niet meer met alle beelden die de maatschappij van iemand van haar leeftijd heeft. Zoals de rol van werkende vrouw, echtgenote, moeder. Als ze zich daarmee blijft vergelijken dan  heeft haar leven geen zin. Ze leeft haar leven meer in haar relatie tot God. En grotere doelen dan het hier en nu. Het Meester Geertshuis geeft haar een reden om  het huis uit te gaan. Soms alleen maar even  om een warme bak koffie halen. Maar ook om actief te zijn. Ze zegt: iedereen wil van nature iets voor iemand anders betekenen en dat kan hier, klein of groot maar je betekent iets. De studenten luisterden met grote aandacht. Zij dachten op hun beurt weer dat dit soort diaconale plekken slechts werden bezocht door de junks en zwervers van onder de brug. Haar verhaal stelde hun plaatje bij.
Ceciel Funnekotter
Meer verhalen van Ceciel en andere verhalen uit inloophuizen vind u hier.

Geplaatst in Actueel.