Nieuwsbrief DAK mei 2018

Vacatures
Het Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht is op zoek naar een nieuwe coördinator voor 20 uur per week. Reageren kan tot 25 mei 2018.
Kijk hier voor meer informatie.

Netwerk DAK zoekt een vrijwilliger om informatie op het web te zetten. Kijk hier voor meer informatie.
 
Berichten
Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Met de regionale bijeenkomsten willen we zicht krijgen op grenzen en mogelijkheden in de omgang met levensvragen als vrijwilliger en coördinator.
Data: 11 juni, Rotterdam 9.30-12.30 uur; 13 juni,  Breda 13.30-16.30 uur; 18 juni, Amersfoort 9.30-12.30 uur; 19 juni Oosterbeek 19.00-22.00 uur. Kijk hier voor meer informatie.
 
Franciscusfonds
Kansfonds zond aan alle organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk DAK een oproep om aanvragen in te dienen bij het Fonds Franciscus. Op hun website staat:  ‘Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat. Deadline is 1 juni 2017! Het gaat op deze korte termijn om een soort noodfonds voor exploitatie financiering. De bijdrage van Kansfonds is maximaal 50% van de exploitatiebegroting tot een maximum van € 50.000,- t/m 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend voor exploitatiekosten die nog niet gedekt zijn tot eind 2019.
Lees alle informatie op Kansfonds, heb je twijfels, aarzel niet om contact op te nemen met Bram Truijen (b.truijen@kansfonds.nl): 035-6249651.|
Lees hier het verhaal uit IDO-Lelystad
 
Privacy wetgeving en inloophuis
Het is bijna 25 mei en dan wordt ook voor inloophuizen de nieuwe privacy wetgeving van kracht. Netwerk DAK heeft op de website zijn privacy beleid gepubliceerd in het menu ‘over ons’. Kijk op www.netwerkdak.nl voor een AVG-bestendig voorbeeld vrijwilligerscontract en het privacy-stappenplan.
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat
Al eerder aangekondigd: op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Er zijn posters, liturgiesuggesties en een powerpoint. Dit biedt een mooie kans om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Kijk hier voor informatie en hier voor materiaal.
 
Eén tegen eenzaamheid
De overheid start een landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’. In iedere gemeente komt een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Lees hier het programma en kijk hier naar de handreiking ‘lokale aanpak van eenzaamheid’.
 
Wederkerigheid altijd goed
Wederkerigheid is een terugkerend onderwerp in gesprekken bij inloophuizen. Kees Penninx schreef daar een mooi artikel over. Download hier om het artikel ‘Als de geholpene helper wordt’.
 
Bijeenkomsten

Conferentie ‘Toekomst Maatschappelijke opvang’
Welke nieuwe vormen van hulpverlening zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren? Hierover gaat de conferentie van Open Hof in Groningen op 8 juni. Jan van Opstal verzorgt de workshop over de meerwaarde van vrijwilligers bij de opvang. Kijk hier voor meer informatie.
 
We doen het samen! Festival: Maak kans op een donatie!
Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Tijdens het ‘We doen het samen! Festival zal VSBfonds donaties van maximaal € 10.000,- toekennen.
Dit festival is in Amersfoort op 9 juni en biedt praktische tips, inzichten én financiële mogelijkheden voor project of initiatief rond actief burgerschap. Kijk hier voor meer informatie.
 
Voorjaarsconferentie beraad Grote Steden
Het Beraad Grote steden houdt op vrijdag 8 juni zijn voorjaarsconferentie. Onderwerp ‘Vernieuwing of vervreemding’, over vernieuwing in de PKN. Kijk hier voor meer informatie.
 
Uit de praktijk
Uit een van de jaarverslagen: Hans
“Een voorbeeld van hoe belangrijk en tegelijk intensief uitloop (vormen van bezoekwerk naast de inloop) kan zijn, was de begeleiding van Hans in 2017. Na jarenlang verblijf in het buitenland, kwam Hans zo’n jaar of zeven geleden terug naar Nederland en naar deze stad. Contact met zijn familie hield hij af. Via anderen kwam hij min of meer per ongeluk bij het inloophuis terecht. 
In eerste instantie was hij argwanend in verband met de kerkelijke achtergrond van het inloophuis. Maar al snel wist hij de warme en open sfeer te waarderen en kwam hij vrijwel dagelijks naar de inloop. Het inloophuis werd zijn alternatieve familie, zijn ‘home away from home’. Naast bezoeker werd hij ook officieel (vrijwillig) medewerker, zowel bij het maaltijdproject als bij de inloop. Totdat hij ging dementeren en zijn taken weer moest afbouwen. In verband met zijn dementie vroeg Hans steun aan de twee stafmedewerkers van het inloophuis. Dat deden ze lange tijd; ze gaven emotionele steun en steun bij de administratie. Het was intensief maar wel de moeite waard.”
Kijk hier voor meer jaarverslagen.
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.
Privacy
Kijk hier voor het privacy beleid van Netwerk DAK.

Geplaatst in Actueel.