Nieuwsbrief DAK mei 2017

Uitnodiging Most Significant Change
Op dinsdagmiddag 9 mei organiseert Straatpastoraat Amsterdam een Expertmeeting over de Most Significant Change, een manier om het werk te evalueren. Komt u ook?
De verhalen van deelnemers zelf van het Straatpastoraat zijn opgetekend en vormen bij deze methode de basis van de evaluatie. De verhalen zijn in een groep besproken en de meest belangrijke verandering benoemd. Indrukwekkend om van bezoekers te horen hoe belangrijk ontmoetingsplaatsen als het straatpastoraat zijn. Deze manier van evalueren is veel toegepast binnen de ontwikkelingssamenwerking, maar nog weinig in Nederland gebruikt. In Wageningen deden ze het ook en daar werd in maart een boeiend rapport van gepresenteerd.
In de expertmeeting van 9 mei wil men bespreken hoe de Most Significant Change methode past binnen de presentiebenadering van het Straatpastoraat. Ook is men benieuwd hoe andere organisaties tegen deze evaluatie-methode aankijken en in hoeverre zij dit al toegepast hebben of daar mogelijkheden toe zien. Kijk hier voor meer informatie.

PR vanuit je hart
De regionale bijeenkomsten gaan over PR en bekendheid. Het gaat niet alleen over (social) media, maar vooral ook over de dilemma’s erachter. Hoe maak je tijd voor pr en communicatie? Hoe zorg je voor de privacy van de bezoekers? Wat is een goede verhouding tussen inzet en resultaat? En, het belangrijkst, wat is eigenlijk de boodschap, die je wilt vertellen, en hoe zorg je dat die ook juist en recht uit het hart, overkomt?
Woensdagmiddag 31 mei in de Herberg, Amersfoort
Woensdagmiddag 7 juni in de D3rde Verdieping, Arnhem
Maandagochtend 12 juni in Aandachtscentrum, Dordrecht
Dinsdagavond 13 juni in de Zevensprong, Veenendaal
Geen uitnodiging ontvangen? Meld u zelf aan via www.netwerkdak.nl

Meer dan een dak
Het boek ‘Meer dan een dak’, leverde veel positieve reacties op. U kunt het nog steeds bestellen via onze webshop of downloaden. Staat het boek inmiddels op uw website? Doe dat snel, het geeft goed de achtergrond van uw werk weer.
Op vrijdag 8 september is het boek onderwerp van discussie op de bijeenkomst van de Diaconale Studiekring in Amersfoort.

Nieuw initiatief in Breda
In Breda is een nieuw initiatief dat heet VERbindING. De bedoeling is een inloopruimte te openen in zeer nauwe samenwerking met ‘Zorg voor elkaar Breda’, een samenwerkingsverband van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Breda. Helma Hurkens ging alvast een kijkje nemen. Een interessante locatie, midden in de woonwijk de Haagse Beemden. Een mooie ruimte met grote ramen, waardoor van buiten makkelijk te zien is wat zich afspeelt. Het is een pand waar spreekuren zijn en dat bekend is bij de omwonenden. Kortom: een perfecte setting. In het najaar wil men van start gaan. Bedoeling is om zo veel mogelijk door de bewoners van de buurt te laten doen. Een mooi plan, hopelijk in goede verbinding met de andere inloophuizen in Breda.

Regionale bijeenkomst in Brabant
Op 26 april kwamen de inloophuizen van Brabant bijeen rond ‘aandacht voor zingeving’. Een diepgaand gesprek over hoe mensen van verschillende achtergronden met elkaar omgaan. En: wat doe je met een agressieve bezoeker waar anderen bang voor zijn? Hoe kun je dan present zijn en zit daar een grens aan? Als het spannend wordt, moet je het algemeen belang afwegen tegen het belang van die ene bezoeker en dat is heel lastig. Nadat er alles aan gedaan is, wordt wel eens de toegang ontzegd aan bepaalde personen. Maar als het al gebeurt, is het tijdelijk.
Ook weer de vraag naar groepjes bezoekers die niet integreren. Zijn er handvatten om daar wat mee te doen? Doorgaans helpt verandering: een keer en wandeling maken, een ontmoeting met anderen, een andere setting. Het is ook een kwestie van uitproberen en volhouden. ‘Het mooie van dit werk is hoe je werelden bij elkaar kan brengen’ werd aan het einde gezegd.

DAK bij de tijd
7 nieuwe werkbezoeken staan weer op de rol. In Utrecht speelt een specifieke vraag, namelijk hoe vinden we nieuwe gastheren en gastvrouwen? Daar gaan we met een specialist in communicatie op bezoek, om meteen met die concrete vraag aan de slag te gaan. In vijf plaatsen leidde het werkbezoek tot een vervolg gesprek, bijvoorbeeld over fondsenwerving.

Berichten

Armoede en Kinderen
Minisymposium ‘Armoede en Kinderen‘ op woensdagochtend 31 mei in Tilburg. Ria van Nistelrooij presenteert de resultaten van haar driejarige onderzoek naar de ontwikkeling van de participatie van kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Staatssecretaris Mw. Jetta Klijnsma heeft toegezegd het rapport in ontvangst te nemen. Dit is een vooraankondiging. Aanmelden kan tot 22 mei bij het secretariaat van Stichting De Vonk.

De donkere zijde van de moderniteit
Op 2 juni is de jaarlijkse lezing ‘christendom en samenleving’, De donkere zijde van de moderniteit, door Kieran Flanagan. Het programma ‘Christendom en de samenleving’ School of Catholic Theology in Tilburg focust op hoe het christendom recht, politiek, economie, moderne kunst, wetenschap en wereldreligies beïnvloedt.

Uit de praktijk
In 2011 is inloophuis De Bron in de Wijk Poelenburg in Zaandam van start gegaan. Inmiddels zijn er uiteenlopende activiteiten, en het aantal bezoekers blijft stijgen. Het jaarverslag 2016 geeft een goede indruk van de specifieke rol van het inloophuis in de wijk. Op het gebied van dialoog is De Bron uniek in de wijk Poelenburg en omstreken. Ze doen precies waar inloophuizen goed in zijn: uiteenlopende mensen bij elkaar brengen en met elkaar in gesprek brengen.

‘De dialoog is een belangrijk speerpunt van ons activiteitenaanbod waarbij ook de ontmoeting en verbinding centraal staan. De dialoog in Inloophuis De Bron is breed gericht (interreligieus en multicultureel), het werkgebied is de wijk Poelenburg en omstreken. Er is goed contact met de al jaren bestaande werkgroep Jodendom-Christendom-Islam, waarbij deze werkgroep specifiek gericht is op de interreligieuze dialoog in de gehele Zaanstreek. Er zijn in 2016 in Inloophuis De Bron in totaal vijf avonden geweest waarin we in gesprek zijn geweest over een bepaald thema. Onderwerpen waren opvoeding, onderwijs en participatie. Het aantal aanwezigen ligt gemiddeld op 15 personen. … Wanneer het onderwerp daarom vraagt zijn ook de wijkmanager en andere partijen uitgenodigd en zijn er vervolgactiviteiten. Ook is Inloophuis De Bron in het najaar betrokken geweest in de opzet, voorbereiding en uitvoering van dialoogavonden in de wijk. Er is in het najaar veel onrust geweest in  Poelenburg met landelijke media aandacht. Eerder waren al dialoogactiviteiten gepland om het wij-zij gevoel te verminderen. Even was het de vraag of deze activiteiten wel door konden gaan, maar vanuit De Bron zeiden we: juist nu is dialoog van groot belang.’

Jaarverslagen kunt u toezenden aan secretariaat@netwerkdak.nl, ze komen dan op www.netwerkdak.nl onder het kopje ‘alles over …’

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juni 2017. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl. Op facebook vindt u actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Geplaatst in Actueel.