Nieuwsbrief DAK mei 2016

Vacature

Stichting ShivA zoekt twee Geestelijk Verzorgers hiv/aids (12+8u) voor (Afrikaanse) migranten. Solliciteren graag zo snel mogelijk. Kijk hier voor meer informatie

Aankondigingen Netwerk DAK

Dak bij de tijd
De tussentijdse rapportage is naar alle aangesloten organisaties verzonden. Het algemene beeld is dat het werk van de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat erg gewaardeerd wordt. Een aantal organisaties slaagt erin om al zoekend, nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. De bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers hebben de handen meer dan vol aan werk wat zij doen. Om toekomstbestendig te zijn, zal er over de hele breedte tijd en geld vrijgemaakt moeten worden om te investeren in nieuwe manieren van werken. Jan van Opstal en Helma Hurkens van het projectteam, willen nog voor de zomer de eerste bezoeken afleggen om per organisatie samen na te denken over kansen en knelpunten.

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
De eerstvolgende regionale bijeenkomsten zijn op maandagochtend 23 mei in Inloophuis Wording in Hilversum en op 14 juni in Deventer.
Op de website willen we een aparte pagina wijden aan materiaal aangaande zingeving: foto’s van rituelen, impressies van bezinningsbijeenkomsten, verslagen van voettochten en andere bijzondere gelegenheden. Heeft u materiaal om het gesprek over zingeving op gang te brengen? Laat het weten, dan kunnen we het delen! Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt u een voorproefje.

Landelijke netwerkdag
De landelijke netwerkdag wordt gehouden in Utrecht op 12 oktober 2016

Wat gebeurt in het land?
Een kleine greep uit de Jaarverslagen en nieuwsbrieven die komen binnen bij het secretariaat:
Het Inloophuis in Dieren kan twee beroepskrachten aanstellen voor een jaar dankzij subsidie van het Kansfonds en het innovatiefonds van de gemeente. Het is de bedoeling om een bredere doelgroep te bereiken.
Straatpastor Max in Ede is met een groepje dak- en thuislozen gestart het opruimen van zwerfvuil en kreeg daarvoor subsidie van Nederlandschoon.nl
Meet-Inn in Ede zag in vijf jaar tijd zijn activiteiten verdubbelen. Met hulp van de Sesamacademie zijn plannen gemaakt voor een herinrichting van de organisatie.
Het Open Huis van de kerken in Assen wil in 2016 zijn missie herijken en de kerken in de omliggende dorpen benaderen voor financiële steun.
Het Ronde Tafel Huis in Tilburg is verhuisd en zit nu onder één dak met de Bibliotheek en de Stadswinkel. Met deze Bibliotheek Nieuwe Stijl werkt men intensief samen aan de programmering.

Berichten

Steun opleiding ervaringsdeskundigen
12 % van de kinderen groeit op in armoede en de kans bestaat dat zij als volwassenen ook moten rondkomen van een laag inkomen. Ervaringsdeskundigen weten de kloof tussen de leefwereld van de mensen in armoede en de systeemwereld van organisaties met wie zij te maken krijgen, te overbruggen. Daarvoor is een opleiding noodzakelijk. Edusa, ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ vraagt subsidie aan voor deze opleiding en doet een oproep om de aanvraag te ondersteunen voor 25 mei. Kijk hier voor meer informatie.

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten. Kijk hier voor meer informatie.

Opgroeien in armoede
Voor projecten die kinderen en gezinnen versterken, kunt u tussen 1 juni en 15 september bij Kansfonds een aanvraag doen voor financiering. Voor meer informatie kijk op Kansfonds.nl.

Agenda

Het moet niet gekker worden op 8 juni
Onder die titel organiseren straatpastoraat Leiden en diaconaal centrum De Bakkerij op 8 juni in Leiden een symposium over goede ondersteuning voor verwarde personen. Kijk hier voor meer informatie.

10 juni manifestatie sociale voortrekkers
Hoe doen sociale voortrekkers hun werk? Wat inspireert hen? Wat bereiken ze met hun specifieke manier van werken en waar lopen ze tegenaan? Ervaringen van 20 sociale voortrekkers uit diverse werkgebieden zijn gebundeld in een boek, dat wordt gepresenteerd op de manifestatie. Dit boek is een signaal aan de overheid dat er manieren van werken zijn waarbij niemand buiten de boot valt. Sluit je aan en kom op 10 juni naar Eindhoven. Kijk hier voor meer informatie.

10 jaar Stilte tegen armoede op 21 juni
De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar op 21 juni. 10 jaar lang, iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer, staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagdragers en politici. Armoede blijft een schande. Bij dit 10-jarig bestaan verbreken ze de stilte en laten hardop van zich horen. Om 13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het standbeeld van Willem de Zwijger, 13.15 uur stilstaan en weer verder gaan, 13.30 uur uitreiking broodpenning.

Achtergrond

Uit het jaarverslag van het straatpastoraat Amersfoort. Het verslag is deels beschrijving van werkzaamheden, deels verhalen en ervaringen
Het was even kort bijpraten, vlakbij de deur van de inloop, in het zicht van de camera’s. Openbaar. Maar niet onze zinnen, niet wat er speelde en niet wat er onder de woorden lag.
Ik aarzel want dit was onder ons nieuw en onbesproken. Ik aarzel want de omgeving…. maar we gokten toch: ik legde hem de handen op. Hij is lang, ik kan er eigenlijk niet bij! En ik spreek een zegenbede uit. En hij kijkt niet om zich heen, maar ziet ergens in het oneindige.
“Dankjewel. Dat je dat doet.”
Dankjewel, denk ik in stilte. Voor de gok.

Geplaatst in Actueel.